Tønsberg bystyre stemte enstemmig for å redusere unødvendig stråling!

 

B1a

Fra Tønsberg rådhus sin talerstol ønsket bystyrerepresentant Terje Olsen(MDG) føre var prinsippet velkommen til Tønsberg kommune.

Bystyret stemte i går enstemmig for vedtaket om å la strålingen fra den nye teknologien være så lav som hensiktsmessig mulig, det var en bekreftelse av vedtaket som ble gjort i Utvalget for Oppvekst og Opplæring(UOO) 23-november 2017. Det var godt at vedtaket fra UOO nå også ble vedtatt av bystyret.

Forslaget var lagt fram av MDG som ønsker å skjerme barn og unge fra den unødvendige strålingen i skoler og barnehager i Tønsberg kommune. Denne strålingen kan gi barn og unge stressrelaterte symptomer og andre plager som lett kan unngås hvis man gjør tiltak.

Motstanden, som politiker for MDG og som enkelt person, fram til i går har vært enorm, jeg har blitt forlatt, neglisjert, mistenkeliggjort, forfulgt og mye annet for min forståelse og for mine meninger de siste 5 årene.

På den samme tiden har jeg tapt/brukt nærmere 1,5 millioner i kampen mot unødvendig stråling i samfunnet, det har til tider vært svært trangt. Allikevel er det en gang slik at det er motstand som man blir sterkere av, så “reisen” har vært spennende og interessant på så mange måter. Denne tiden har gitt meg mange nye tanker, meninger, verdier og oppfatninger av samfunnet og av mennesker, som har blitt helt avgjørende for meg som medmenneske og som en aktiv samfunnsborger.

Les også  Uten en tråd 2, WIFI, Bluetooth, mobil… helsefarlig?

Det å bli syk av stråling og magnetiske felt synes jeg ingen behøver å oppleve, det er helt enkelt for grusomt, derfor har jeg kjempet for å oppnå forståelse for fenomenet el-følsomhet i disse årene.

Nå håper MDG og jeg at andre kommuner følger etter, all denne strålingen må sees på som en av de verste miljøforurensningene som vi har, og vi vet at den er usynlig og smakløs desto viktigere er det å være føre var.

 

Odd-Erik Helgesen

Utvalgsmedlem for Oppvekst og Opplæring(MDG)

Og leder av SMS, et lokallag av FELO(Foreningen for el-overfølsomme)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s