Nuda veritas!

HSN2

 

I desember 2017 ble Tønsbergs kommune historisk!

Skagerak Energi og andre energiselskaper installerer i disse dager smartmålere i mange hjem, tross at flere mener at de har blitt svært så syke av dem…skagerak + Ericssons

Høyskolen i Sørøst Norge(HSN) tilpasser ikke undervisning eller leseplasser for studenter som er el-følsomme. I 7 år har jeg hatt studieplass ved høyskolen som ligger på Bakkenteigen i Horten kommune. Det meste av tiden har gått til å studere hjemmefra, da biblioteket og studierommene der er de verste i forhold til unødvendig stråling.

HSN2

Til nå har jeg skaffet meg 315 studie poeng i forskjellige samfunnsrelaterte fag. Nå gjenstår kun en master-oppgave i samfunnsvitenskap. I 2011 forsto jeg at jeg var alvorlig el-følsom og fikk legeattest på mine utfordringer, siden 2012 har jeg informert skolen om at jeg trenger spesiell tilpasning i forhold til mitt handikap men ennå ikke fått. Min henvendelse har blitt delvis utredet, men senere “glemt” flere ganger tross flere nye henvendelser fra min side.

Om slikt og annen ukultur ved HSN har jeg rapportert helt til topps, rektor Petter Aasen, uten et eneste svar tilbake, dette til tross for flere purringer, og til og med et avisinnlegg i Tønsbergs Blad januar 2016. Er det sunt at høyskolen blir høyere?

Et siste forsøk om tilpassing gjorde jeg høsten 2017, nå som bare master-oppgaven gjenstod. Igjen svarer ikke studieveileder ved fakultetet på mine forespørsler.

Min veileder for selve master-oppgaven ved HSN synes jeg skal fortsette å studere hjemmefra og spør meg om jeg ønsker meg en mastergrad eller ikke?

I dag står skolen for så stor del av definisjons makten i samfunnet at det er viktig at alle får like muligheter, derfor burde tilpassing for alle som har særlige behov imøtekommes.

Nå har det blitt slik at nok er nok, når ikke en høyskole med ambisjoner om å bli universitet klarer å tilpasse en lese eller studieplass i løpet av 6 år for en person som er sensitiv i forhold til elektromagnetisk stråling, tross en rekke legeattester, henvendelser og purringer, er vel spørsmålet om skolen heller burde bli mindre slik at den har mulighet å ta vare på elever og ansatte på integrerende og inkluderende måte. Allikvel ser det nå ut til at rektor Aasen får viljen sin. Se NRK

Det synes helt klart at effektivitet ikke er det samme som menneskelighet!

AMS målere 2Samtidig bygger Skagerak Energi og andre energiselskaper ut et trådløst nettmålersystem(AMS målere) som skal installeres i hvert eneste hjem i Norge. Det uheldige med dette såkalte smartmålersystemet er at det stråler ganske kraftig innimellom noe som har medført at enda flere personer har forstått at de har blitt el-følsomme. Det kan utarte seg slik som en “hjernetåke”, press i brystet, magesmerter, uro i kroppen eller andre ubehagelige symptomer.

Det eneste som energiselskapene hører på i dag, når det gjelder denne utbyggingen av nye målere, er hvis du kommer med en legeattest på dine utfordringer i forhold til de elektromagnetiske feltene, da kan du slippe installeringen i hvert fall til 2019 for da skal alle husstander allikevel ha dette systemet installert, sies det. Det er mye som virker usikkert, merkelig og unødvendig rundt dette systemet.

I Norge finnes det to organisasjoner som representerer de el-følsomme. Det er Foreningen for El- overfølsomme (FELO) med økonomisk støtte fra staten og Folkets Strålevern med til sammen nærmere 2500 medlemmer. I tillegg finnes det mange grupper på Facebook med nærmere 15 000 medlemmer som er sterkt i mot denne utbygging av dette trådløse AMS-måler systemet.

Folkets strålevern logoFelo logo2

Når det gjelder denne Smart-utbyggingen, som de fleste kundene til energiselskapene ikke ønsker, er det tydeligvis ingen bønn, alle skal med… Les om de som ikke ønsker å være med: Stopp Smartmålerne

B1aDet er altså i dag liten forståelse for at denne nye teknologien(WIFI, Bluetooth, AMS eller mobiler) kan være svært helseskadelig om ikke livsfarlig for mennesker, dyr og insekter tross at denne teknologien ikke har vært utprøvd tidligere. I en verden der inntjeningen kommer først vil det alltid være vanskelig å få en forståelse for en slik oppfatning, men allikevel nå rett før jul i fjor stemte et enstemmig bystyre i Tønsberg for at den nye teknologien(datamaskiner, Wifi og annet i skolen) skulle stråle så lavt som hensiktsmessig mulig.

Det var altså 39 bystyremedlemmer som var enige om at et føre var prinsipp var det rette når det gjelder denne unødvendige strålingen i Tønsberg skolene. Med dette er Tønsberg den første kommunen i Norge som har vedtatt dette prinsippet i forhold til nye innkjøp av ny teknologi i skolene.

Tønsberg flagget

Fra min synsvinkel er det svært positiv og framtidsrettet politikk, og jeg er svært stolt av politikerne i Tønsberg kommune da de tok dette valget i 2017.

Når det gjelder min personlige mangel på tilpassing på høyskolen og den raske utbyggingen når det gjelder smart-målere i alle hjem, er jeg litt mer skeptisk, men jeg har alltid vært positiv av natur, så mitt håp er at høyskolen endelig vil se mitt  og andres behov og at Skagerak Energi endrer seg, og forstår sin rolle i samfunnsutviklingen, og at det aldri er for sent å snu.

“Sannheten er ild og å snakke om sannheten betyr å belyse og brenne”

Leopold Schefer(1784-1862)

Sannheten må altså frem uansett om den ikke passer inn i den verden som mange oppfatter som sin virkelighet!

Med dette ønsker jeg en alle en riktig god påske…  Påske kylling2

 

Odd-Erik Helgesen

Masterstudent ved HSN

og leder av gruppen Sammen mot Stråling (en lokal gruppe av FELO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s