El-følsomhet = Acidose!?

 

Acidose2

Kan det virkelig være at mennesker og jorda er utsatt for det sammen?

ElektroStress forside revid. skråKroppen til mange er på en måte forsuret av dårlig kosthold, unaturlig stråling, dårlig vann, dårlig luft, stress og mye annet. Jorda blir forsuret på tilsvarende måter… Liten tvil om dårlig karma.

I dag skal alt lønne seg i et kapitalistisk lys, dette på bekostning av alt annet… Denne styremåten og tankemåten har ført oss på ville veier. Les om Volkswagen Verden i boken ElektroStress.

Diagnosen Acidose virker å stemme noe med mine opplevelser, oppdagelser og forskning på egen kropp når det gjelder el-følsomhet.

Spørsmål som allikevel gjenstår hvis dette er tilfelle, hva er det  som inntreffer først Acidose eller el-følsomheten? Høna eller egget?

Les mer fra tidligere om Svante Arrhenius og forskjellige sammenhenger : Nytt gjennombrudd når det gjelder el-følsomhet?!

Acidose

“Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen 1 , 2 . Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.”  http://www.altomhelse.info

Det at min kropp kunne  være sliten og stresset hadde jeg forstått den gangen i 2011 (Acidose?), men at dette samtidig skulle gjøre meg el-følsom var nye og nyttig oppdagelse(2018).

Det er flere måter å bli elfølsom på… Men mange synes å skyldes en sur kropp, flere årsaker kan altså være : Stress, dårlig kosthold, unaturlig stråling, dårlig luft eller vann…

Så hvis man ønsker å bli så frisk som mulig, er det altså viktig å redusere så mange helse nedsettende faktorer som det er mulig.

Odd-Erik RundLes om mitt siste prosjekt : Frisk av el-følsomhet?

Les mer om Acidose på Alt om helse

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s