Lærerprofesjonens Etiske råd ønsker å stoppe WiFi i barnehager og skoler!

mdg logoBirte Simonsen, en av grunnleggerne da Miljøpartiet de Grønne ble dannet i 1988, advarer nå mot trådløse nett i barnehager og skoler.  Hun er tidligere dekan og leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning, nå underviser hun ved lærerutdanningen ved Universitet i Agder.

 

birte simonsenHun er nå med i lærerprofesjonens etiske råd og sammen med Ole Briseid, tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskaps-departementet og med erfaring fra utdanningssaker i OECD, UNESCO og FN, uttrykker de bekymring for den stadige økningen av trådløse stråling i barnehager og skoler.

Det etiske rådet har mottatt bekymringsmelding om mulig helsefarer ved elektromagnetisk stråling. Rådet har dermed søkt å få en oversikt over dette mulige helsemomentet.

I sitt brev til Helsedepartementet heter det:

“Det kan heller ikke skjules at vi i vår gjennomgang har sett at den såkalte “trådløsbransjen” er lite interessert i de studier som peker på at det de holder på med, og de strålingsverdiene som er fastsatt, muligens kan føre til helseproblemer for både mennesker og dyr. Det dreier seg her om så store økonomiske interesser for sterke nasjonale og multinasjonale selskaper, at det settes inn betydelige krefter og ressurser på å diskreditere det biologiske forskningsparadigmet. Strategien er å så tvil om denne forskningens validitet ved å repetere at “det finnes ingen tilstrekkelig påvist helserisiko”. I denne strategien fra bransjen ligger det under at man nærmest må kreve unison forskningsmessig enighet før man kan og bør gjøre noe “

lærerprofesjonens etiske rådLærerprofesjonens Etiske Råd uttrykker rimelig kvalifisert bekymring for mulige helseskader på særlig barn og unge. Medlemmene i rådet har fått med seg at en rekke forskningsmiljøer og forskningsgrupper har ulik oppfatning enn den norske myndigheter baserer seg på. Med så stor usikkerhet om et så alvorlig tema, som i verste fall kan få alvorlige helsekonsekvenser for framtidige generasjoner, er etter Rådets vurdering ikke tilrådelig. Myndighetene kan få stort ansvar dersom det “biologiske forskningsparadigmet” skulle ha rett.

Lærerprofesjonens Etiske Råd ber derfor Helsedepartementet om å:

  1. Nedsette en uhildet og høyt kompetent forskningsgruppe.
  2. Legge føre var prinsippet til grunn på grunn av den uavklarte situasjonen.
  3. Sette på vent bransjens bebudede og nært forestående opptrapping og utbygging av den elektromagnetiske strålingen inntil forskningen om mulige alvorlige helseskader, særlig for barn og unge, blir mer avklart.

Se hele skrivet her: Lærerprofesjonens etiske råd til helsedepartementet

Se ellers hjemmesiden til Lærerprofesjonens etiske råd :  http://www.laereretikk.no

Det er tydelig at flere kvalifiserte stemmer nå vil ytre sine meninger om den unødvendige strålingen rundt oss. Mulig det nå kun er tiden og veien før all trådløs kommunikasjon i barnehager og skoler blir kablet slik som i Frankrike og i andre land.

 

Odd-Erik Bullotidende

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s