Professor på universitetet leker Gud!

Er det riktig at professor Arnt Inge Vistnes skal være med å bestemme hvor mange mennesker som skal dø av stråling? Professoren diskuterer kostnad og nytte på åpen radiosending.

Uansett kan han ikke vite hvor mange mennesker dette kan dreie seg om, det er helt ute i det blå…   Sånn blir det når markedskreftene bestemmer stråleverdiene!

Vistnes og smartemålere
Nrk 13.nov 2017

Vistnes er Førsteamanuensis/Dr.Philos ved Universitetet i Oslo og ofte ute i mediene og uttaler seg om elfølsomhet. Han forklarer ofte at han trodde at også han var el-følsom tidligere, men at han forsto senere at det kun var et utrykk for Placebo. Ut fra dette argumentet og hans egen forståelse finnes det sannsynligvis ingen som er elfølsomme.

EKKO Abelstårn2Tidlig i juni 2019 hadde NRK programmet Abels tårn et time langt innslag om det nye mobilnettet 5G. De skulle på nytt fremstille en sak om 5G, siden lyttere hadde klaget på at den tidligere sendingen om 5G var svært så lettbeint i en så viktig sak.

Julie Sørlie Paus-Knudsen på Abelstårn 2019
NRK 2019

Så prøver Abels tårn seg på nytt med å få til et bedre program. Denne  gangen med et slags forsknings prosjekt av doktorstipendiat i Biologi Julie Sørlie Paus Knudsen. Hun er utdannet på kjemiske gifter og gjør nå et forsøk med mobilstråling og bier.

 

Tidligere forskning viser at bier forsvinner eller dør av mobilstråling, dette ønsker de å teste ut i dette timelange programmet.

Med i programmet er det også folk fra Telia og NKOM(Telekommunikasjons myndighetene), som er godt betalt for å være overbevist om at dette er svært gunstig for alle.

Programlederen virker også å være helt overbevist om at mobilstråling verken fra 4G nettet eller det nye 5G nettet kan være noe å bry seg om, det bare gjennomskinner hele hans talemåte.

Bare se denne uttalelsen:

“Artig forsøk som vi gjorde kjapt!” ble det sagt av programlederen.

Tidligere har Paus-Knudsen(UIO) skrevet i AgendaMagasin:

“Insekter finnes omtrent overalt og de har utviklet alle tenkelige og utenkelige strategier for å overleve. For eksempel har sommerfugllarver 12 øye, de kan spise 27 000 ganger sin egen kroppsvekt og forsvarsmekanismene deres spenner fra å imitere en fuglebæsj til å sprute maursyre på angripere.”

Hvordan kan hun egentlig utfra dette og at hun ikke har noe utdannelse i stråling mene noe så sikkert om stråling og bier i byen?

I tillegg kritiserer hun godkjent forskning og at denne forskning umulig kunne stemme, siden hun mente at metodebeskrivelse og  grafer ikke “hang” sammen.

Professor Vistnes er så med som en slags dommer i slutten av programmet.

Abels tårn
NRK

I hele dette programmet fra Abels tårn, NRK, har det ikke vært med en eneste person som har hatt motforestillinger til det som ble fremstilt av refleksjoner og teorier i programmet på nesten 1 time i dette vitenskapelige TV-programmet.

 

Altså i nærmere en hel time blir alle de som er bekymret for det nye 5G nettet fremstilt som konspirasjonsteoretikere, uten at noen av disse for lov til uttale seg på noen måter.

Ingen tvil om at dette kun var nok et dårlig program fra Abels tårn, er det mulig at dette NRK programmet kun reproduserer gammel viten på en morsom og underholdende måte?

Men det aller viktigste som jeg fikk med meg, til slutt i dette programmet, var når professor Vistnes leker Gud!

Trodde nesten ikke hva jeg hørte?!

Hvilken rett har han til å “leke” gud i en stilling betalt av norske skattebetalere?

Folket, meg og deg, ønsker kun å vite om strålingen er helsefarlig eller ikke. Det er akkurat det denne professoren ved Universitetet i Oslo får betalt for, mener nå jeg.

Det er her oppdragsforskningen gjør nesten all forskning til fake-forskning!

Det er mulig at professor Vistnes har gitt opp med å finne enda flere mulige sammenhenger med stråling og  sykdommer og plager, og dermed kun ser på dette som et nødvendig onde i vårt moderne samfunn. Kostnad og nytte!

Et annet er scenarium er at han har habilitetsutfordringer eller det som verre er…

Barkåker 3
Hvilket samfunn er det egentlig vi har? Rundt disse ledningene er det overhyppighet med kreft, informasjon fra sikre kilder!

 

I begynnelsen av 2000 tallet hadde han oppdrag for Statkraft, og har siden den tid vært sterk motstander om at elfølsomhet finnes i det hele tatt…

Vel… tilbake til at Professor Vistnes leker Gud, i programmet Abels tårn i juni forteller han rett ut om at det kan være mulig at 50 personer i Norge kan dø av denne mobilstrålingen i året, men at det gjorde vel ikke så mye så lenge det var i framskrittets navn…

Som skrevet tidligere: Uansett kan han ikke vite hvor mange mennesker dette kan dreie seg om, det er helt ute i det blå… Spesielt hvis man ikke tillater å forske på det!

Det kan være 50 personer, det kan være 500, det kan være 5000 eller flere eller mindre. Det er ikke mulig å vite når slike som professor Vistnes står i veien for oppriktig og uavhengig forskning. Men på grunn av slike professorer kommer ikke sannheten frem, ikke på noen områder.

Bie død2Dette hindrer folk i å ta hensyn til føre var holdninger…

Og hvordan kommer det egentlig til å gå med biene?

I dag er det sånn at mange påstår at de er rammet av elektrostress og nå spesielt ved installeringen av de nye automatiske strømmålerne, men for profesor Vistnes er det kanskje kun et spørsmål om kostnad og nytte.

Mer om Professor Arnt Inge Vistnes vil følge denne artikkelen.

Hør det aktuelle programmet her: Abels tårn- 5G

 

Odd-Erik B

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s