Stråling fra elektronikk gir brystkreft!

Undertegnede er verken lege eller anerkjent forsker, men er allikevel temmelig oppegående på mange vis ellers. I tillegg er undertegnede svært oppriktig i forhold til egne oppdagelser og andres forskningsresultater. Derfor kan jeg ikke annet enn å fortelle at jeg blir svært provosert av professor Arnt Inge Vistnes, Universitetet i Oslo og Kreftforeningen som nå uten tvil fører det norske folket bak lyset. Uansett hvilke intensjoner som ligger bak fra disse aktørene blir jeg mektig sint og lei meg.

Professor i fysikk Arnt Inge Vistnes ved Universitetet i Oslo(UIO) var med på forskning av kvinnelige radio og telegrafoperatører i 1996. En undersøkelse som anslo at brystkreft kunne skyldes strålingen fra disse apparatene de brukte i yrket sitt.

Breast Canser

Se mer her: Forekomst av brystkreft hos norske kvinnelige radio-operatører

Hvorfor kom ikke denne forskningen frem til oss allerede den gangen?

Nå i juni 2019, 23 år senere, forklarte professor Vistnes på NRK radio at det muligens kunne være 50 personer som døde av mobilstråling i året…  “Hvis så var tilfelle ville vi gjøre noe med det?” spør Vistnes lytterne…

Den nye teknologien har jo så enorm nytteverdi forklarte Vistnes. Kostnad- og nyttetenkingen har nå tydeligvis blitt en viktig faktor også for fysikk forskere ved Universitetet i Oslo

Burde det ikke heller være slik at en fysikk professor med slike uttalelser burde få et forbud mot å forske på noe som helst ved Universitetet i Oslo eller andre steder?

Den samme professoren har også friskmeldt de nye trådløse smartmåleren som nå har blitt installert i nesten alle hjem i Norge, dette muligens med det samme bakenforliggende argumentet om kostnad og nytte i bakhodet?

Har det blitt slik i dag, når vi sitter med alle våre mobiltelefoner, ipader eller andre elektroniske duppeditter, at vi ALLE har blitt “telegraf- og radio-operatører” med mye høyere mulighet for kreft i forskjellige variasjoner ?  Odd-Erik

Vistnes og smartemålere

Les også:  Professor på universitetet leker Gud!

Synes det er bemerkelsesverdig at kreftforeningen eller kreftregisteret tydeligvis ikke har sett noe som helst mulige sammenhenger mellom kreft og den stadig økende stråling i samfunnet.Kreftforeningen leder og nestleder 19-6-2019 2

Når man går igjennom Kreftforeningens  hjemmesider er ikke elektrisitet eller annen stråling fra forskjellige apparater nevnt som mulige kreft årsaker i det hele tatt. Hvordan kan det være mulig å se bort fra noe som kan være så viktig for så mange?

Se mer:

Kreftforeningen

Det finnes mye forskning som tyder på at stråling er helseskadelig, og professor Vistnes har selv tidligere konkluderte med at det også var en økende risiko for kreft ved utføring av arbeid ved elektriske apparater. Så langt tilbake som i 1994 publiserte Vistnes selv en artikkel om dette i tidsskriftet til Den Norsk Legeforeningen:

Det konkluderes med at det ser ut til å være økt risiko for leukemi og hjernesvulster blant personer som er ansatt i “elektrisk arbeid”, selv om det ikke er tilstrekkelig bevis på at feltene er ansvarlige.  Forskere Vistnes og Skyberg ved Arbeidsmedisinsk seksjon Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo.

Se mer her: Folk i elektrisk arbeid ser ut til… 1994

Fra den tid og frem til i dag er det blitt slik at vi nærmest bader i menneskeskapt elektromagnetisk stråling hver eneste dag. Dette samtidig som de forskjellige kreftforekomstene øker svært dramatisk. Hos kvinner er det fortsatt brystkreft som troner øverst på denne ufordelaktige statistikken.

Kreft statistikk for kvinner i kreftregisteret

Se mer: Kreft i Norge 2017

Det samles inn millioner av kroner hvert eneste år i kreftforeningens rosa sløyfe kampanje. Jeg undrer meg derfor over hva slags forskning alle disse pengene egentlig går til.

Brystkreft skyldes stråling3

Er det slik at legemiddelindustrien styrer det meste av all forskning også når det gjelder kreft?

Hvorfor behøver vi å finne stadig nye  behandlingsmetoder når vi kan fjerne selve årsaken til mye av kreften?

Samtidig synes jeg det er svært så trist å se mennesker som jeg kjenner godt få kreft, andre sykdommer og plager uten å kunne gjøre noen annet enn å informere om strålingen, slik som jeg gjør på mine nettsider og torv.

Når det gjelder brystkreft har jeg på grunnlag av egen forskning kommet frem til den samme konklusjonen som fysikk professor Vistnes gjorde allerede i 1996. Mulighetene for brystkreft spesielt virker helt klart å øke radikalt i forbindelse med strålingen fra forskjellig elektronikk slik som datamaskiner, mobiler, Wifi og andre dårlige skjermede elektriske apparater.

“Brystvortene kan se ut til å virke som antenner på den trådløs energien rundt oss, og over lengre tid kan dette medføre forstyrrelser i det biologiske hos mennesker og dyr, noe som igjen virker å gi brystkreft.”  Odd-Erik Helgesen, ElektroStress

Strålingen rundt oss kan lett måles med enkle apparater, noe Statens Strålevern(DSA)  tydeligvis ikke ønsker ha noe fokus på. Les om Skjerming og Måling av hjem eller arbeidsplass.

Uansett er det slik at de fleste av oss stoler blindt på legene, og følger deres anbefalinger og råd, noe som fører til utallige sykdommer og plager. Tidligere har jeg skrevet at legene er de nye prestene… (Uten en tråd, Odd-Erik 2015).

Elektrostress forside2Les mer om mine oppdagelser og mine kamper i min siste bok ElektroStress.

Boken ElektroStress har over 300 sider med over 100 bilder som forteller mer enn tusen ord om kampen om sannheten rundt strålingen fra smartmålere, 5G, WiFi og annen elendighet.

Boken koster 300 kr. Send melding til post@bulloforlag.no, eller til Grete-Nina Aske på SMS til 99 35 44 27 eller ring henne: 330 62277.

 

Odd-Erik B

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s