Den store ansvarsfraskrivelsen!!! (5G og trådløs teknologi)

Grete Søgård svarer nå på Tone Mette Sjømoen, fagdirektør ved Statens Strålevern(DSA), sin bagatelliseringen av strålefarene ved det nye 5G mobilnettet.

Sjømoen skrev til leserne av Tønsberg Blad i mai måned i år at det nye 5G nettet ikke var noe å være bekymret for. Les hennes innlegg her:

Ingen grunn til bekymring for strålingen fra 5G

B8
Grete Søgård er sikker i sin sak. 5G, Wifi og annen unødvendig stråling er helsefarlig. Her står hun på stand på Tønsberg dagen i juni måned.

Nok et godt innlegg  fra Grete Søgård. Hennes svar til Sjømoen ble publisert over 2 sider i Tønsbergs Blad den 5.juli i år:

“Ved å lese boken til Arthur Firstenberg, «Den usynlige regnbuen», vil man forstå at nå gjelder det å begrense strålingen, og ikke øke den! I boken finnes det godt med kildehenvisninger, men det kan man også finne i bloggen til samfunnsviter og tidligere forsker og strategirådgiver ved Telenor, Einar Flydal.

At Sjømoen ikke ønsker å lytte til det Europeiske akademiet for miljømedisin, samt til alle de forskere og leger som har kommet med sine sterke anbefalinger om at strålingen må reduseres for å beskytte befolkningen, kan bare ses på som en stor ansvarsfraskrivelse.

Hvorfor ønsker og tillater vår regjering fortsatt å teste ut 5G i Norge når teknologien er så omstridt og blir stanset og utsatt flere steder i verden? Har de og DSA v/Sjømoen ei heller fått med seg at italienske myndigheter har godtatt en dom som pålegger dem å iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om hvordan folk kan redusere eksponeringen?

Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene innført restriksjoner og forbud mot bruk av mobiltelefoner og WiFi i barnehager og skoler…”

Les hele hennes svar til Sjømoen på pdf-filen: Stråling fra trådløs teknologi og 5G

eller gå rett til Tønsbergs Blad sin side: HER!!

Grete Søgård har stått på i denne svært viktige saken i lang tid nå, og hun blir nå tatt mer og mer på alvor, og har stått på trykk ved flere anledninger.

Les flere gode innlegg av Søgård her:

Kritisk helseblikk på skolen!

Sannheten om skadelig stråling!

 

Ingen tvil om at Grete Søgård eller undertegnede  ikke kommer til å gi oss før vi har vunnet kampen mot unødvendig stråling.

 

Odd-Erik B

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s