Bokanmeldelse av Elektrostress!

ER DR. GRO EN LØGNER?

Anmeldelse av boken ElektroStress av Odd-Erik Helgesen, Bullo Forlag (2019).

Gro Harlem wikiMange fikk i 2015 med seg at Norges tidligere statsminister Gro Harlem-Brundtland fortalte om 25 år med plagsom mobilstråling. En lege og tidligere leder for WHO bekreftet altså det enkelte betviler, at mennesker faktisk kan plages av el-følsomhet. Hva kan det komme av at det ikke blir akseptert at stråling er skadelig, spør forfatteren, el-følsomme Odd-Erik Helgesen fra Tønsberg. I boka ElektroStress forteller han om livet som el-følsom.

Etter å ha lest boka spør man seg om det har blitt slik at samfunnet blindt dyrker fordelene det digitale samfunnet gir oss og skyver bort den dystre siden av virkeligheten? Det svenske Handikapforbundet anslår at det er over 200 000 personer der som rapporterer om symptomer når de utsettes for el-stråling. Sett i lys av dette er det nok betimelig å stille det spørsmålet.

ALLE ER EKSPONERT
Barkåker kommune2De fleste av oss tenker ikke så mye gjennom det fordi vi ikke merker noe, i hvert fall ikke noe vi kan knytte direkte til stråling. I tillegg til høyspentmaster kan strålekilder være elektromagnetiske felt rundt strømkabler, transformatorer, varmekabler, ladere, komfyrer, PC, mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst telefon- og datautstyr, sparepærer og lysstoffrør. Alt dette er det noen som blir syke av å være i nærheten av!
Forfatteren gir av egenerfaring en grundig innføring i hvilke utslag el-følsomhet kan gi seg, som f.eks. at man glemmer ting, svimmelhet, trøtthet, øresus og konsentrasjonsvansker.

cropped-stress-og-unge.jpgAndre symptomer kan være:
• Brenning og prikking i ansiktet
• Press på siden av brystet
• Doven og nærmest lammet arm
• Blodårene føles som de vil sprekke
• Sterk BZZZZ-lyd i hodet.

I boken blir det redegjort for hvordan disse symptomene arter seg, og hvordan det oppleves når legen ikke er i stand til å stille en diagnose. Forfatteren har selv følt symptomene på kroppen gjennom mange år og har funnet sine egne metoder for å lindre plagene. Han går barbeint i gresset, eller jogger seg en tur midt på natten.
Ellers er boka full av tips om hvordan el-følsomme kan beskytte seg i hverdagen. For ifølge forfatteren kan el-stråling sidestilles med all annen gift som finnes i samfunnet, enten det er sprøytet frukt og grønnsaker eller kjemiske stoffer i andre produkter. Boken inneholder også mye relevant innhold for den som lurer på hva el-følsomhet egentlig er, og hvordan man kan kjempe mot.

IbsenEN FOLKEFIENDE
Helgesen drar i boken en rimelig relevant sammenligning med Ibsens «En Folkefiende». I boka blir vannet til badeanstalten forurenset, men kommunens sterke menn ønsker ikke å gå ut med denne informasjonen da det kan skade økonomien i lokalsamfunnet, og kanskje mest for dem selv. Dr. Stockmann kjemper en innbitt kamp for sannheten og sunnheten, og blir møtt av at han må være lojal mot fellesskapet tross unødvendig sykdom og død. Stykket fra 1882 er skremmende relevant i dag, når samfunnet skal hel-elektrifiseres. Akkurat som i boken, blir enkeltpersoner i dag med virkelig samfunnsengasjement og moral holdt nede av den kompakte majoritet for «felleskapets egeninteresse».

HVEM HAR ANSVARET?
Fortjenesten til elektronikk-, mobil, – og kraftindustrien er bedre enn noensinne, men aktørene fremstår som helt uten ansvar ovenfor de som blir utsatt for elektromagnetisk stråling, og det er alle. Staten tar heller ikke noe ansvar for dette, til tross for en tidligere statsministers bekjennelser. IT-selskapene spiller en sentral og gjør alt i sin makt for å øke farten på digitaliseringen. Når det er muligheter for økonomisk gevinster i horisonten, må som regel klima, miljø, individer eller samfunnet ellers vike.
Å være el-følsom er en kamp mot sterke aktører. I mange tilfeller er det multinasjonale selskap som styrer over stater og demokratier. Problemet, ifølge Helgesen, er at de som aksjeselskap kan fraskrive seg alt personlig ansvar.

HVERDAGEN SOM EL-FØLSOM
El-overfølsomhet er ennå ikke er godkjent diagnose i Norge. For de som rammes kan hverdagen fort bli at man må flytte til en hytte uten strøm for å kunne fortsette et rimelig greit liv. Mange blir anklaget for å være hypokondere, lite troverdige og psykisk forstyrret. De som mener noe annet enn vitenskapen driver med vranglære eller farer med usannheter. For de som er usikre på stråling har boka mange tips om hvordan man kan måle og beskytte seg. Og Helgesen er ikke alene, boka har flust av eksempler på folk som er aktive mot denne strålingen både på torg og i sosiale medier.

HVA SIER MYNDIGHETENE?
Også statlige etater, DSA, tidligere Statens Strålevern, som er satt til å passe på oss mht stråling benekter stort sett at el-stråling utgjør noen fare. Det viser seg allikevel at Russland, Litauen, Polen og Kina har en strålingsgrense på 1-en prosent av det som er tillat i Norge. Østerrike har enda strengere grenser og Frankrike har forbudt trådløse nettverk i barnehager og skoler. Norge ligger faktisk helt i verdenstoppen mht høyest tillatte stråleverdier.

Lars Klæbo på Nrk
Lars Klæbo fra Statens strålevern(DSA) forsvarer AMS-målere på nyhetene til NRK…

Helgesen understreker at han hverken er forfatter eller forsker, men han skriver godt og engasjert. Boken må nærmest regnes som et manifest om el-følsomhet, skrevet av en som har merket det på kroppen. Her får leseren mye nyttig kunnskap om el-følsomhet generelt, AMS-målere og innføringen av 5G. Boka kunne nok trengt litt strammere redigering, for den farer ikke akkurat over temaene med harelabb. Noen ganger kan det kanskje bli litt mye av forfatterens personlige historie, men det bidrar også til å skape forståelse og troverdighet for saken.

Morten BruslettoEtter å ha lest boka må det være utenfor enhver tvil at det å leve i et elektrisk samfunn slik vi gjør i dag, kan medføre svært mange uheldige konsekvenser. Ja, forfatteren går så lagt som antyde at el-følsomhet er alle sykdommers mor.
Døm selv!

Morten Brusletto

Redaktør #Skjultagenda?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s