Positive signaler fra MDG!

Min kamp mot helsefarlig stråling i våre omgivelser har foregått siden 2012. Det har vært tøffe tider for meg personlig. I begynnelsen var det en kamp om liv og død, men så forsto jeg å skjerme meg på forskjellig vis.

Hvordan skjerme seg mot forskjellig stråling og elektrisitet?

Dette med stråling fra høyspentledninger, mobilmaster og mobiler, WiFi, bluetooth apparater og annet skulle liksom ikke debatteres i det offentlige rom i hele tatt. Det var liksom helt utenkelig at dette skulle være helseskadelig, men jeg hadde opplevd dette på egen kropp. Ingen tvil om mikrobølgestråling og menneskeskapte elektromagnetiske felt påvirker natur og miljø. Dette iberegnet bier og mennesker også.

Odd-Erik syk av strømI 2013 sto jeg frem med mine plager i forhold til noen strømledninger som hang altfor nærme min egen bolig.

Alle som bodde der hadde fått forskjellige sykdommer og plager, jeg var den siste som ble syk, og først da forsto jeg sammenhengen. Når jeg fikk målt magnetfeltet som var inne på mitt soverom, viste det seg at feltet var 6 ganger så høyt som det er tillatt i barnehager, skoler og i nye hus i Tønsberg kommune. Ikke rart at dette ødelagte mitt og andre sitt immunforsvar.

Det jeg synes var svært spesielt i denne saken var at helsedirektøren, kommuneoverlegen, kommunen ellers, Skagerak Energi og Statens strålevern ikke ønsket å gjøre noe som helst av tiltak i saken. Det ble sagt at jeg kunne selge huset, det var ikke sikkert at andre reagerte slik som oss…

Det at jeg sto offentlig fram gav meg utfordringer med jobb, skole, privat og annet. Dette var jo et fenomen som ikke eksisterte. For meg synes det rart at ikke folk og politikere ikke forstår at dette er svært så aktuell i et elektrifisert samfunn. I disse dager har det også blitt obligatorisk at barna skal ha hver sin ipad fra 1.klasse av. En ipad som stråler kraftig uten at noen bryr seg, er ikke heldig!

Er det virkelig mulig at ikke samfunnet forstår at den enorme økningen av strålingen også er årsaken til de enorme økningene av kroniske lidelser i samfunnet…

Her er statistikken til Richard Lear:

Lear sin tabell

Root Cause in the Dramatic Rise of Chronic Disease2018

Arne Næss 2Det er lov å tenke sjøl…

8.februar var det årsmøte for MDG sitt fylkeslag i Vestfold og Telemark i Porsgrunn. Undertegnede har vært medlem av partiet i 7 år, partiet har grunnleggende verdier som er bygget på filosofen Arne Næss sin øko-filosofi, alle skapninger har en verdi. For meg er dette svært viktig, og det gjelder ikke bare insekter og dyr, men også mennesker uansett hvor de skulle komme fra eller hva de skulle drive med.

På dette årsmøtet på rådhuset i Porsgrunn, tross mange saker som skulle debatteres og folk som skulle velges, ønsket undertegnede at vi skulle kunne diskutere det nye 5G nettet og dets trusler mot natur og miljø. Mange i MDG er teknologioptimister og tror elektrifisering av samfunnet er løsningen på våre klimautfordringer og mye annet. Derav tror mange at smartmålere, vindturbiner, el-sykler og el-biler og 5G er løsningen på det meste. Disse optimistene ønsker for en hver pris og ikke diskutere eller debattere motstanden mot det nye 5G nettet, eller smartmålere for den saks skyld.

b7
Rådhuset i Porsgrunn

Det som gjør det vanskelig for oss som er kritiske og skeptiske til denne altomspennende trådløse teknologien, er at de samme folkene, de som ikke ønsker kritikk av 5G eller annen trådløs teknologi, er de som styrer plattformene hvor diskusjonene skulle ha foregått. Undertegnede har blitt sensurert bort fra disse mediene, av folk i partiet som ikke ønsker debatt, det samme har skjedd på flere andre arenaer i partiet. Dette har vært en IKKE-diskusjon.

Så i mai måned i fjor sto vi utenfor landsmøtet til MDG i tre dager i strekk for å fortelle vår sannhet om 5G og smartmålere. Elektrostress er også en miljøkamp!

 

Dette er et stort demokratiproblem når man ikke får komme til ordet, men når vi treffes ansikt til ansikt slik som på dette årsmøte i Porsgrunn eller foran landsmøtet i fjor. Da er det større muligheter for å slippe til i forhold til denne kampen mot ufornuft.

b6 I en avstemning i begynnelsen av møtet i forhold til om vi skulle ha en 5G diskusjon eller ikke, ble sifrene 18 mot 20 stemmer. Det vil altså si at det ikke ble noe diskusjon denne gangen heller, men at det nå begynner virkelig å nærme seg et “tipping point” hvor denne svært så viktige saken kommer inn i varmen hos partiet.

Dette tar vi som en seier, og venter på de neste mulighetene for å få forståelse for hvilke gedigne utfordringer vi har foran oss.

 

Odd-Erik B

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

Nei til 5G ny

http://stopp5g.no/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s