Mangel på debatt rundt 5G og annen helsefarlig stråling!!

Tidligere økokrimsjef Erling Grimstad tok et oppgjør med Statens strålevern(DSA) i 2018. Tydelig at Norge har et strålevern som ikke utfører jobben sin, men heller ser ut til å gå internasjonale kapitalkrefter, stater og næringslivets ærender.

Dette er svært uheldig,  i Frankrike har de i skolene allerede begynte å kable datanettverket igjen for å ha en føre var holdning i forhold  til barn og unge. Det er nok av forskning og kunnskap som forklarer oss at dette er helsefarlig stråling allerede.

Se gjerne denne : Bioinitative rapporten

Se også: Lærerprofesjonens Etiske råd sine bekymringer om WiFi i barnehager og skoler!

Her er litt av intervjuet med advokat Grimstad filmet av Filmduken fra 2018:

 

Når man hører denne erfarne og dyktige advokaten uttale seg om Statens strålevern, bør man på ny gå i seg selv, og tenke sjøl.

Kan Wifi, smartmålere og 5G virkelig være helsefarlig for mennesker og dyr?

Er det noen som har holdt tilbake sannheten?

Strålevernet sliter alvorlig med sannheten…

 

Odd-Erik B

Odd-Erik Helgesen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s