Vil EU stoppe 5G?

Skal EU sine parlamentariske representanter sette næringslivets sine markeds-interesser til side for å ta hensyn til mennesker, dyr, insekter og miljø?  Hva kan være det viktigste for EU?

EPRS4I 2014 etablerte Europa-parlamentet en europeisk parlamentarisk forsknings-tjeneste (EPRS). Deres såkalte EP Think Tank, som skulle tilby den best tilgjengelige forsknings- og analytiske støtten til medlemmer av Europaparlamentet, deres stab, parlamentariske komiteer og selvfølgelig til alle andre i EU og EØS.

Nå kommer det endelig frem det som mange av oss har forstått på egen kropp eller med egen fornuft. Kan dette være nok til å stoppe katastrofen som nærmer seg?

Les også: Wuhan rammet av elektrostress?!

I EPRS brifing til EU parlamentet er det nå i mars måned vurdert mye fornuftig i forhold til miljøet. Dette i forhold til alt for høye stråleverdier for mennesker, dyr og insekter.

EPRS lufter samtidig også tanken om at det bør være en egen forskning på området som er helt uavhengig av industrien.

Effects of 5G wireless communication on human health1

Der står det:

Den nylige akademiske litteraturen illustrerer at kontinuerlig trådløs stråling ser ut til å ha biologiske effekter, og da spesielt med tanke på de aktuelle kjennetegn på 5G: kombinasjonen av millimeterbølger, en høyere frekvens, mengden av sendere og en mengde tilkoplinger. Bie død2Ulike studier antyder at 5G vil påvirke helse, mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober. Ettersom 5G er en uprøvd teknologi, vil en forsiktig tilnærming være det mest forsvarlige.

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Helsingfors Avtaler og andre internasjonale traktater anerkjenner at informert samtykke før inngrep som kan påvirke menneskers helse er en essensiell, grunnleggende menneskerettighet, som blir enda mer kontroversiell når man vurderer barns og de unges eksponering.

Les hele brifingen her: European Parliamentary Research Service

EU parlamentet2

 

Vi denne brifingen være nok til at EU parlamentet tar den rette avgjørelsen. Alle vet jo at 5G er den våte drømmen til de fleste innenfor kommunikasjon-industrien og media generelt, så hvordan vil lobbyistene takle dette?

 

Vil det fortsatt være pengene som råder i denne markedstyrte unionen? Eller vil menneskene og miljøet komme først? Tiden vil vise oss det…

Les gjerne mer om kampen mot miljø- og helsefarlig stråling i boken:

ElektroStress! Nå i ny utgave!

 

Odd-Erik B

 

Odd-Erik Helgesen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s