Coronavirus, elektrostress, 5G og Telenor!?

 

Hvorfor vil Telenor for en hver pris åpne opp for det nye 5G-nettet midt i corona-krisa?

 

Telenor åpner 5G i Norge 4
Telenor sin pressemelding fredag 13.mars
  • Regjeringen har stengt ned hele Norge på grunn av Coronaviruset.
  • Corona-krisa har skapt redsel, angst og stress på forskjellige måter hos hele befolkningen.
  • EU sin forsknings service advarer nå mot 5G og annen helsefarlig stråling. Se mer lengre nede.
  • Ingeniører i IEEE forteller om det samme i sin forskning. Se mer lengre nede.

Artikkelen fortsetter etter videoen.

Elektrostress reduserer immunforsvaret!

KaosI dag blir vi alle påvirket av Coronaviruset i Norge og resten verden. Enten det er hamstring av mat, stengte skoler og institusjoner, karantene eller selve smitten i seg selv.

Det er de eldre og de som er syke fra tidligere som er mest utsatt for å bli syke, og som senere kan dø av infeksjoner og annet.

Altså er ALLE ENIGE OM om at det er de med de DÅRLIGSTE IMMUFORSVARENE fra før av som også er de som er mest utsatte i forhold Coronaviruset.

Kan det være slik at mange flere av oss har dårligere immunforsvar enn vi selv forstår?

Corona virusetI Norge og Vesten, i våre velutviklede land, burde vi ha klart oss svært godt da vi alle skulle hatt et sterkt og godt immunforsvar mot det meste av sykdommer, bakterier, virus og annet.  Slik er det bare ikke…

Nå i forbindelsen med Coronavirus-utbruddet og denne medie-opphausing av utfordringene rundt viruset som har dette ført til redsel og angst hos veldig mange, noe som igjen fører til høye stressnivåer.

Som ALLE VET vil stress, uansett type stress, over lengre tid medføre dårligere immunforsvar mot sykdommer og plager.

Nå er det slik at vi alle er utsatt for enorme mengder med helsefarlig elektromagnetisk stråling fra alle kanter (WiFi, smartmålere, bluetooth og annet) som det nærmest er umulig å se, lukte, smake eller føle.  Denne strålingen medfører stress i kroppene våre uten at vi helt forstår hvorfor. Disse påkjenningene fra WiFi, smartmålere, mobiltelefoner, bluetooth, høyspentledninger og annet elektrisk gir oss alle elektrostress, og samtidig et redusert immunforsvar. Disse feltene er svært lett å måle. Se: Hvordan skjerme seg mot stråling og elektrisitet?

Richard Lear sin forskning forteller oss at depresjoner, fibromyalgi og ME har økt med nærmere 10 000 % i USA på 25 år.

Enorm økning i sykdommer

Les mer om helseskadelig stråling og mammuten i rommet! Er skittenstrøm mammuten i rommet?

I EU sin Tenketank(EPRS) advarer de nå i mars 2020 mot helsefarlig elektromagnetiske stråling i forbindelse med 5G utrullingen. De forteller at dette kan medføre en mengde forskjellige krefttyper og en rekke andre nevrologiske sykdommer. Alt dette begrunnes med godkjent forskning fra flere steder. Disse innrømmelsene er noe helt NYTT innenfor EU systemet. Vi synes det er fint at EU-administrasjonen nå tar bladet fra munnen.

Bølgelengder og fare

Kan det være at de nå har fått øynene opp for hvilken enorm katastrofe som 5G, Coronaviruset og andre virus i samspill kan medføre mot menneskeheten og miljøet?

I rapporten til EPRS er de svært bekymret i forhold til at barn og unge, siden de er spesielt sårbare i forhold til stråling, og det påpekes derfor at det kan få ekstremt høye menneskelige og økonomiske konsekvenser om deres advarsler ignoreres.

Effects of 5G wireless communication on human health1

Les gjerne hele rapporten her: EPRS mars 2020

IEEE og EMF forskning 2

Les gjerne også denne:  IEEE og EMF forskning

I dag, fredag den 13.mars 2020, åpnet altså Telenor det mye omdiskuterte 5G nettet i Trondheim. Det gjør selskapet tydeligvis uten noe som helst bekymringer i forhold til forskning fra EU, WHO, Coronaviruset eller innbyggerne i Trondheim eller de andre 8 stedene i Norge. Ei heller er de bekymret av gammel tro som forteller oss at fredag den 13. betyr ulykke. Tydeligvis har Telenor ingenting å tape…

Hva sier dette oss om Telenor og andre aksjeselskaper?

Corporation Bakan
Se gjerne filmen: The Corporation

Jo, det forteller oss at korporasjoner, slik som Telenor, som er dannet i aksjeselskaper og lignende er totalt uten medfølelse, og samtidig mener å stå over folket, staten og alle de andre overnasjonale styrene.

Les mer: Telenor åpner 5G i Norge

Altså betyr AS i vår virkelighet at selskapene har mulighet til Ansvarsfraskrivelse i Stor målestokk for en hver risiko der de skulle finne det nyttig å kunne tjene enda mer penger til selskapet sitt og deres ledere.

Slik har det altså blitt, de internasjonale selskapene står nå over staten og alle de overnasjonale organene i verden.  Hvis EU, FN, andre overnasjonale selskaper eller andre internasjonale organisasjoner skulle finne på utfordre deres vilje benytter de seg av de tusenvis av lobbyistene som de allerde har på sine lønningslister, men også av enda flere sleipe og tøffere metoder…

Både Wuhan i Kina og Milano i Nord-Italia er de nå hardest rammet av dette Corona-viruset. Begge stedene hadde de bygget ut svært sterke trådløse mobilnettverk og var blant de første på 5G nettverk. Dette må bare sies til ettertanke…

Milano og 5G
Se mobildekningen her: Her

 

Slik som alle snart burde forstå, må alle selskaper og alle lands økonomier styres,  og ikke slippes fri slik som det gjøres i USA, EU eller i mange andre land. Ingen tvil om at det ellers vil være veien til det fullstendige kaos. Det samme gjelder den nye teknologien slik som 5G og smartmålere, dette spesielt med hensyn til stråling og overvåkning.

Uansett i disse Corona-tider ta deres egne forhåndsregler ved slå av WiFi, mobiler og apparater med Bluetooth så mye så som dere kan. Det å trekke ut ledninger er et SMART TRIKS da disse såkalte smarte apparatene ofte lever sine egne liv. Disse tiltakene er spesielt viktig om natten hvor kroppen trenger så mye hvile som mulig for å bygge opp et sterkt og godt immunforsvar. Cornet

I tillegg bør alle av egne hensyn og for å få kunnskap om sine omgivelser, skaffe seg sine egne måleapparater for forstå hvor mye eller lite stråling det er der man ferdes. Dette for å unngå elektrostress og dermed et redusert immunforsvar.

Strålingen er svært enkelt å måle med disse enkle apparatene, noe som jeg altså anbefaler på det sterkeste at alle foretar seg.

 

Odd-Erik B

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s