Helsevesenet/coronasmitte/smartmålere/5G!?

Takk for påminnelsen om corona-smitte fra deg i helsevesenet!

SmartmålerDet passer kanskje dårlig akkurat nå, men hvor har helsevesenets røst vært i strålesaken?

Har det passet dårlig hele tiden?

Tusenvis i Norge ble syke mens smartmålerne ble installert og det har bare fortsatt mens smarte vannmålere har kommet i hus.

Folk dør av det og!

Ingen! Ingen fra helsevesenet har sagt et pip!

Bølgelengder og fare

European Parliamentary Research Service advarer mot 5G!

Forresten…
Smartmålere sky dem som pesten2Det er kommet et pip fra Helsedirektoratet(Hdir) som færrest mulig skulle finne ut om.
Hdir informerte at hvis legene skrev i attesten at pasientenes symptomer skyldes målerne så bryter de helsepersonelloven!

Folk som er blitt syke har bare blitt bortforklart med innbilning og nocebo. De blir latterliggjort og mobbet på toppen.

Ser man på historiene til dem som er blitt syke av målerne så bryter de enhver kriterier for nocebo i fleng.

Dyr dør…
Hvordan finner dyr ut at de skal påføre seg så sterke symptomer gjennom psyken pga. EMF-stråling fra smartmålere at de dør?

Noen må et par uker i karantene pga. Corona.

De som er blitt syke av målerne er i varig karantene.

For resten av livet! I tillegg mobbes de!

Den statseide kanalen NRK lagde eget program dedikert til mobbing av el-overfølsomme! For å oppleve dette hånet ble el-overfølsomme tvangsinnkrevd lisenspenger.

Telenor åpnet sitt 5G nettNå er 5G i full anmarsj og det er fortsatt fullstendig tyst fra helsevesenet mens millioner har dødsangst!

Verden er satt i karantene så telecom har arbeidsro mens de ruller ut 5G for fullt. De slipper å forholde seg til både karantene og protestene.

Lykkelig sammentreff for dem.

Coronavirus, elektrostress, 5G og Telenor!?

Ingen kjent miljøgift er så godt dokumentert skadelig som EMF- stråling og da snakker vi om nivåer på en ørliten brøkdel av grenseverdien i Norge og det meste av Vesten.

Skjell ikke på de som har mistillit til helsevesenet!

Spør heller hvordan helsevesenet ble mistilliten verdig og hvordan den kan vinnes tilbake!

Ikke igjennom et politikerspråk.

Ikke “Vi må ta folks bekymringer på alvor, men deres symptomer kan umulig skyldes stråling.”

Ikke “Vi vil fremstå som tillitvekkende.”

Hvordan kan helsevesenet VÆRE tilliten verdig?

Jeg vil ikke at noen som helst skal dø pga. stråling fordi du ikke forholder deg til problemet. Det kan være din skyld!

Btw:

Noen få av effektene av EMF-stråling er at det skaper antibiotikaresistens, fremmer vekst av patogene bakterier og hemmer vekst av det gode mikrobiomet. Det skjer i mennesker, dyr og jordsmonn.

Det kan være greit å tenke på neste gang dere må velge hvem som skal dø og hvem som skal leve mens dere har alt av Internet of Things , mobiltelefoner og Wi-Fi på full guffe som en integrert del av behandlingen.

Farzam Nael

 

 

Farzam Nael

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s