Stråling har gjort boligene våre helseskadelige å bo i!(1)

Statens strålevern(DSA) tillater alt for høye stråleverdier i Norge.

Hjemme hos Joar Oppegård på Nøtterøy(1). Joar hadde følt seg uvel på så mange måter over lengre tid. Han hadde forstått at det kunne være noe med stråling derfor hadde han nektet å ta i mot disse automatiske strømmålerne, også kalt smartmålere og AMS-målere. Disse automatiske målerne stråler i kraftige pulser, noe som er noe av det verste man kan bli utsatt for. Men det er også mye annen stråling i boligene våre som de kommende videoene vil vise.

 

Hjemme hos Joar Oppegård på Nøtterøy(2). På denne videoen under er det WiFi og smartmålere i fokus. Høye verdier av mikrobølger og enorme krefter som dunker ut av apparatene. Det må også nevnes at smartmålerne lager noe som heter SKITTENSTRØM når den deler opp strømmen 1000 ganger per sekund, svært helseskadelig over langs. Slik skittenstrøm ser ut til å være årsaken til ME, fibroomyalgi, depresjoner, bipolare lidelser mm…

 

Hjemme hos Joar Oppegård på Nøtterøy(3). På denne videoen under tar vi opp bakgrunn strålingen. Den var spesielt høy på soverommet og toppet apparatet mitt helt til tider. Uansett har jeg av egne erfaringer opplevd at det er den pulsede strålingen som gjør mest skade.

 

Tråløse-head-sett stråler med kraftig mikrobølger rett inn i hodene våre, og kreft i hodet øker kraftig, kan det være noen sammenhenger…

 

Her er det en trådløs høyttaler som er enkel å bruke, men er det sunt? Depresjoner blant ungdom øker enormt, kan det være noen sammenhenger…

 

 

IEEE og EMF Forskning 3Institute of Electrical and Electronic Engineers(IEEE) har nå også kommet med sin forskning og anbefalinger, se gjerne denne rapporten: IEEE og EMF forskning

Ingen tvil om at vi er overbelastet av stråling 24 timer i døgnet på alle måter. Ikke bare en type stråling men også alt mulig forskjellig. Skal vi beholde et godt immunforsvar må det fjernes en mengde med elektriske apparater fra våre boliger, men også i fra samfunnet ellers.

Ta gjerne kontakt: Måling av hjem eller arbeidsplass!

(Det har vært mye å gjøre så har ikke rukket alle målinger enda, men bare purr meg opp, dette er svært viktig)

ElektroStress forside revid. skrå

Ønsker at enda flere leser min bok ElektroStress. Den forteller om min kamp for forståelse i det norske samfunnet. En kamp om sannheten på alle nivåer, like mye i det private som i politikken. Over hundre bilder fra virkeligheten som illustrerer våre utfordringer. Se mer her: ElektroStress! Nå i ny utgave!

 

Odd-Erik B

 

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

Se flere artikler her:

WiFi fremkaller diabetes!!!

Stråling fra elektronikk gir brystkreft!

Er skittenstrøm mammuten i rommet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s