Stråleverdiene har økt betraktelig i Oslo!

Stråleverdiene har økt betraktelig flere steder i Norge nå, også i Oslo 😦

Vi var foran Stortinget, Bygdøy, Majorstua og på vei til Holmenkollen. Svært høye og helsefarlige stråleverdier i disse byområdene.

Disse mikro- og millimeterbølgene gir oss elektrostress. Ingen tvil om at dette reduserer immunforsvaret vårt. Europarådet anbefaler en øvre grense på 1000 mikroWatt/m2 som et straksvedtak. I våre målinger var vi langt over dette, og det verste var Holmenkollveien med 459 000 mikrowatt…

Vi begynte vår runde foran Stortinget, hvor vi målte at de gjennomsnittlige verdiene hadde tredoblet seg på bare noen måneder.

IMG_9784

Hva er det som egentlig skjer?

Dette er sterkt bekymringsverdig spesielt i disse Corona-tider.

Nå har EU også endelig forstått at det er på tide advare mot 5G og annen helsefarlig stråling: Les deres rapport fra mars 2020:

Effects of 5G wireless communication on human health1

EU sin forsker service advarer mot helsefarlig stråling!

Her er hele hele videoen av Grete-Nina Aske når hun måler rundt om i Oslo:

Så nå er det på tide å ta sine egne avgjørelser, ingen grunn til stole på de norske myndighetene.

Statens strålevern (DSA) og deres seniorrådgiver Lars Klæbo har hatt nok muligheter nå. Spørsmålet er vel om han bør stilles for retten med for tjenesteforsømmelse.

Lars Klæbo

 

ElektroStress forside revid. skråVi ønsker nå at enda flere leser boken ElektroStress. Den forteller om kampen for forståelse i det norske samfunnet. En kamp om sannheten på alle nivåer, like mye i det private som i politikken. Over hundre bilder fra virkeligheten som illustrerer våre utfordringer. Se mer her: ElektroStress! Nå i ny utgave! Ta gjerne kontakt med Grete-Nina Aske på gamle måten for å bestille, på tlf. : 330 62277, hvis hun ikke er inne ringer hun deg snart tilbake.

Odd-Erik B

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

Se flere artikler her:

WiFi fremkaller diabetes!!!

Stråling fra elektronikk gir brystkreft!

Er skittenstrøm mammuten i rommet?

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s