En stadig økning av stråling også i Tønsberg! MDG forstår fortsatt ikke alvoret!

Den økende strålingen skal ikke diskuteres i det offentlige rom. Industrien og tilhengerne av teknologien kaller all informasjon eller forskning som viser at mikrobølger eller annen stråling er helse- og miljøfiendtlig, for konspirasjoner.

Og det er helt tydelig at avisene og de største mediekanalene er på næringslivets og myndighetenes sin side uansett hva helserisikoene skulle være. Det finnes knapt reelle diskusjoner på deres plattformer, ingen tvil om at det er en skjult agenda tilstede.

 

Men nå har EU tatt bladet fra munnen, og advarer mot 5G og annen stråling.

SE MER LENGRE NEDE!

Til og med Miljøpartiet de Grønne(MDG) har hatt kraftig utfordringer med å takle virkeligheten om miljø- og helseskadelig stråling på tross av at de er et miljøparti.

Store deler av partiet MDG ser på digitalisering og elektrifiseringen av samfunnet  som løsningen på CO2 utslippene. Selv om den enormt økende strålingen ser ut til være svært menneske- og miljøfiendtlig. Insektene og fuglbestanden reduseres i rasende fart og ledelsen i partiet ser ikke ut til å være interessert i årsakene. Undertegnede har forsøkt å ta opp utfordringene både høyt og lavt i partiet siden 2013, og benektelsen i sentralstyre og på Stortinget har nærmest vært total.

Noe forståelse har jeg blitt møtt med på lokalplan. I desember 2017 fikk MDG  et enstemmig bystyret med på at det nye datautstyret kommunen skulle stråle lavt som hensiktsmessig mulig.

B1a
Terje Olsen(MDG) holder et siste innlegg før saken blir avgjort desember 2017

Se hele saken her:

Tønsberg bystyre stemte enstemmig for å redusere unødvendig stråling!

Velkommen til Tønsberg

Altså et enstemmig bystyret ønsket at strålingen fra datamaskinene skulle være så lav som hensiktsmessig mulig. Men når endelig alt datautstyret skulle kjøpes inn til barna hadde administrasjon i Tønsberg kommune, droppet å følge opp det enstemmige vedtaket, enda undertegnede hadde bevisstgjort administrasjonen utallige ganger både før og etter vedtaket. 

Se gjerne her: Skal det vedtas ny og trådløs teknologi på 40 millioner kroner i skolene uten vanlig diskusjon og vanlig saksgang!?

 

Det kan ikke sees på som noe annet enn at kommunal-direktøren for Oppvekst og Opplæring(UOO) i tidligere Tønsberg kommune, Mette Vikan Andersen, bevist ikke ønsket å følge opp vedtaket over hodet.

Hva som var årsaken til dette kan vi bare spekulere i…

Kydland
Sigmund Kydland

Undertegnede har tatt saken opp med kontrollutvalget i Tønsberg kommune, nå sist i høsten 2019, med leder Ole Sverre Lund(H). Tidligere også med leder Lars Egeland(SV) uten at han heller ønsker å løfte en finger. Undertegnede har også vært i kontakt med Sigmund Kydland, redaktør for Tønsbergs Blad, uten at han og avisen ønsket å skrive om de store lojalitets konfliktene i Tønsberg kommune, som er helt åpenbare…

Les mer om: Tønsbergs Blad med falske nyheter!?

 

I denne sammenheng må det nevnes at Tønsbergs Blad har sin egen agenda når det gjelder innovasjon og ny teknologi, da de driver sin egen teknologi-konferanse hvert eneste år med hjelp av NRK Vestfold.

Teknologi konferansen 2020 2

Helt tydelig at det er store krefter som ligger bak den enorme digitaliseringen av samfunnet vårt, og ingen av oss skal slippe unna.

Det må vel være mulig at noen skal slippe unna denne voldsomme invadering av person, kropp og sjel slik som denne tvangs-digitaliseringen medfører?

Henning WoldUndertegnede fikk en stor oppvekker når Henning Wold(H) fra talerstolen i Tønsberg bystyret 2017 deklamerte at “digitaliseringen” var den nye oljen.

Ingen tvil om at dette skulle være “guds lykke” for befolkningen og spesielt for næringslivet. Wold forteller at han er svært interessert i velferds- og omsorgsteknologi i sin politikk.

Synes det er trist at Wold ikke ønsker å forstå at all denne nye teknologien i helse og omsorg medfører alt for mye stråling som er svært helseskadelig for alle brukerne. Undertegnede forsøkte allerede i den første tiden, som utvalgsmedlem(UOO) i  Tønsberg kommune(2016), å fremme en sak om å redusere strålingen i skoler og barnehager. Men saken ble totalt avvist og dysset ned fra Wold sin side som var leder for utvalget Helse og Omsorg den perioden(2015-2019). Og hele saken forsvant uten at Wold og administrasjonen hadde etterlatt seg noe digitale spor…

Man behøver ikke være lege, forsker, advokat, dommer eller høyt utdannet på noe måte for å forstå at mikrobølger og annen stråling er svært helsefarlig. Se og hør på videoen under og tenk sjøl. Det er WiFi og smartmåler i samme skap som sender ut kraftige pulser i sine omgivelser.

 

B7Undertegnede og en gjeng fra Norges Miljøvernforbundet(Stopp Smartmålerne) ønsket å fortelle landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne at all den strålingen vi har rundt oss i dag er svært helseskadelig for miljøet, og at både mennesker, insekter og dyr blir rammet. Derfor sto vi utenfor landsmøtet på Fornebu i 2019 og demonstrerte hele helgen. Mange ønsket å prate med oss, og virket som de virkelig begynte å tenke.

Se mer:

Elektrostress er også en miljøkamp!

Mikrobølger er også en miljøgift!

Generalskretær 1 og 2
Lars Gaupset, tidligere og Torkil Vederhus, partisekretær MDG.

Men det er ingen tvil om at “teknologi-kameratene” har et klamt grep rundt det sentrale i partiet MDG, hvor det tidligere var mye folk med bakgrunn fra alternative tenking og øko-landbruk. “Teknologi-kameratene” kommer stort sett fra akademia, data-ingeniører, den konservative tenkingen og selvfølgelig de unge som allerede er sterkt avhengig av den trådløse teknologien.

Partiet Venstre ser nå ut som et “synkende skip” som har mislykkes i sitt samarbeid med de konservative for å få til et grønt skifte.

Kanskje ønskes det samme for Miljøpartiet de Grønne?

Mine tanker er helt klare, at et grønt skifte må sees i sammenheng med et moralsk skifte!

Det kapitalistiske systemet, med egenrådige markedskrefter og uheldige sammenblandinger, hvor fri flyt av arbeidskraft, tjenester og varer er ideologien, fører oss bare enda nærmere stupet. Mennesker trenger levende samfunn, samhørighet og nærhet, ikke avstand og apati slik som de digitale verktøyene fremmer.

Når undertegnede har hevet stemmen i partiet MDG for å fremme denne viktige saken mot 5G og annen mikrobølge stråling i skoler og barnehager, har jeg bare blitt skjøvet lengre ut av partiet, og muligheter til verv i kommunen eller høyere oppe er blitt nærmest lik null… Det er trist når man tenker på hvor viktig denne saken er for miljøet og for vår alles fremtid.

Odd-Erik og stråling
Undertegnede på NRK 27.januar 2016

Frykter barn blir utsatt for stråling NRK 2016

Et lyspunkt var tross alt fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark 2020, hvor det nesten ble diskutert om det nye 5G-mobilnettet var miljøfiendtlig eller ikke…

Nesten diskusjon om 5G i Porsgrunn!

Møte i Porsgrunn og 5G
Fylkesårsmøte til MDG, februar 2020, i Porsgrunn.

Nå midt under Corona-krisa i mars 2020, slapp EU denne rapporten hvor de advarer mot 5G og annen stråling. Aldri før har EU kommet med slike innrømmelser tidligere.

Altså bedre for sent enn aldri!

Les gjerne rapporten her:

Effects of 5G wireless communication on human health1

EPRS mars 2020

Så når vi først er i gang med elendighet hvorfor ikke ta opp disse vindturbinene som blir plassert midt uti Norges flotte natur. Det kan ikke sees på som annet enn katastrofe for natur og miljø, også dette med MDG sin velsignelse. Alltid finnes det alle mulige gode årsaker for å oppnå mer elektrisitet for å drive digitaliseringen fremover.

Undertegnede må sees på som en optimist og svært tålmodig, som fortsatt håper at MDG skal endre retningen på skipet.

Alle barn og unge blir nå tvangs-digitalisert, og går nå på “google-skole” til den store gullmedaljen. Det må sies at Corona-krisa kom svært beleilig… slik at barna våre kan hjernevaskes uten at det blir stilt noe særlig spørsmål.

Hvor bra er det egentlig når vi vet at alle disse digitale-verktøyene brukes til masseovervåkning, og at etterretningen og selskaper fra hele verden lagrer data på harde livet om barna våre og oss selv. Ingen tvil om at USA sine mange byråer er de mest aktive i det henseende.

Altså staten, de globale kreftene og selskapene ser ut med dette å ta over barna våre akkurat som den naturligste tingen av verden.

Hva bør  vi tenke om dette?

Skal vi da fortsette å ønske digitaliseringen velkommen for en hver pris?

Hvis du var i tvil?

Svaret er NEI!!!

Odd-Erik-s-287x300

 

 

 

Odd-Erik Helgesen

 

Les gjerne flere artikler her:

Stråleverdiene har økt betraktelig i Oslo!

Vil EU stoppe 5G?

ElektroStress! Nå i ny utgave!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s