Krav om full stans av 5G i Belgia – hvorfor ikke i Norge?

Felles leserinnlegg TB 29-05-2020LESERBREV i Tønsbergs Blad 29-05-2020
Av Grete Søgård, Christina Nesjenger, Hannemor Skøyen Grue, Lene Hannisdahl Haug, Lene Beate Jensen, Tove Kristine Jensen, Grete Nina Aske, Medlemmer av FELO, Folkets strålevern og NMF, Tønsberg

Det er dessverre foreløpig forsømt folkeopplysning her i landet. Ikke engang media skriver om opprop, appeller og protester i gatene mot 5G i andre land. Hvorfor?

 

Vi tipser herved om et veldig viktig opprop som dessverre ingen politiker, ei heller medier i Norge har sett behov for å meddele folk flest. Oppropet er fra 475 belgiske spesialistleger, som nå krever øyeblikkelig stans av 5G. Her ber disse legene om at all forskningen som påviser skadevirkninger nå må tas på alvor, og at man ikke lenger kan la seg dirigere av uholdbare og sykdomsskapende grenseverdier.

 

Dette er dessverre foreløpig forsømt folkeopplysning her i landet. Ikke engang media skriver om opprop, appeller og protester i gatene mot 5G i andre land. Hvorfor?

Alle politikere, leger, men også alle andre innen offentlige verv, har et ansvar for at tjenester (sponset av oss alle over skatteseddelen) blir ytt på best mulig måte.

Arbeidsgivere og ansatte skal kunne være helt sikre på at hjelpemidler, som blir tatt i bruk, ikke skal være til fare for liv og helse. Og derfor har de selvsagt også krav på å få vite om skadevirkninger ved bruk av trådløs teknologi.

De belgiske spesialistlegene vet nok mer enn hva norske leger har fått vite, og de advarer nå mot skadevirkningene de selv er vitne til. I tillegg til de 475 belgiske spesialistlegene så har oppropet fått signaturene til 501 belgiske paramedisinere, og også fra et 80-talls forskere innen stråling og helse fra andre land.

Dette burde medføre en større debatt, også blant politikere lokalt, og gjerne etter påtrykk fra oss innbyggere i alle landets kommuner.
Vi kan vel ikke lenger leve med tvilen (hvis noen fortsatt har det) om at teknologien kan gå på bekostning av god helse, spesielt til de aller minste og mest sårbare blant oss, barn og unge og det ufødte barnet.

Så kjære politikere, leger og alle dere andre som har ansvar, også media, sørg nå for synliggjøring og vedkjennelse av strålingens konsekvenser. Dere kan ikke lenger velge å overse alle de bekymringsmeldinger som kommer via opprop og appeller fra leger og forskere verden rundt?

Ble med på diskusjonen i Tønsbergs blad : Her!

Felles leserinnlegg TB 29-05-2020 2

SE annet her:

Støtt kampen på gater og torv!

USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!!

Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s