Alt for høye stråleverdier i Tønsberg-skolene!

Ingen tvil om at det er for høye stråleverdier på skolene i Tønsberg område, dette også i barnehager. Hvordan er det mulig at ansvarlige folk i godt betalte stillinger ikke gjør jobben sin? Det er ikke meningen å henge ut folk, men noen må ta ansvar for å si i fra når noe virker direkte feil og at lojalitet ser ut til å være på avveie.

 

Fra 2015 til 2019 var jeg representant  i Utvalget for Oppvekst og Opplæring(UOO) i Tønsberg. Representerte partiet MDG, og tok for meg flere miljøsaker. Den viktigste av dem ALLE var strålesaken. Frykter barn blir utsatt for ståling2Jeg var ute i media så godt det lot seg gjøre. Det var ikke enkelt, men fikk det til noen ganger.

De fleste gangene i disse medieoppslagene ble jeg nærmeste fremstilt som en idiot, eller at det kanskje var meg det var noe feil med…

Men i denne saken fra 27.januar 2016 hos NRK, fremstilte de utfordringene på en rettferdig måte synes jeg. Les gjerne hele artikkelen her:

Frykter barn blir utsatt for stråling NRK 2016

Jeg lagde også mine egen artikler, på mine egne nettsider, som fortalt hvordan det hele lå an.  Spesielt var dette viktig da Tønsberg kommune ønsket investere store million beløp i barneskolene våre, og nettopp dette på et nytt trådløst datautstyr. Samtidig som kommunen ønsket å investere i dette mikrobølge baserte IKT-utstyret til alle barn og unge i skolen, økte plager som AdHd, depresjoner og andre stressrelatere sykdommer. Tønsberg kommune arrangerte til og med store seminar over flere dager som tok opp nettopp disse utfordringene, men nærmest ingen ønsket å løfte strålesaken som en eventuell sammenheng, så da måtte jeg gjøre det igjen.

Se gjerne mer her:

Barn og unge sliter med psykiske uhelse i Tønsberg!

Enorm økning i sykdommer
Tilsvarende økninger ser vi også i Norge. Se mer! Er skittenstrøm mammuten i rommet?

Se gjerne denne videoen og tenk sjøl:

 

Etter mye hardt arbeid og mye motstand fra både politikere og administrasjon i Tønsberg kommune fikk MDG og undertegnede endelig gjennomslag for at det nye datautstyret, som skulle kjøpes inn,  skulle stråle så lavt som hensiktsmessig mulig.

Det var et enstemmig bystyret som stemte for dette forslaget, og jubelen sto høyt i taket, og gratulasjonene strømmet på der jeg sto som tilskuer i bystyresalen, dette fra bystyre-representanter fra omtrent samtlige partier, også noen klapp på skulderen kom godt med.

Trist var det da at Tønsbergs Blad kun nevnte dette enstemmige vedtaket med bare en bisetningen i avisen deres noen dager senere, men hva kan man vente av en avis som driver sin egen teknologi-konferanse vært eneste år?

B1a
Her står kandidaten for MDG, Terje Olsen, og takker bystyret for deres stemmer på bystyret møtet i desember 2017.

Les gjerne hele saken her:

Tønsberg bystyre stemte enstemmig for å redusere unødvendig stråling!

Men saken ble ikke fulgt opp av Tønsberg kommune og deres kommunaldirektør for Oppvekst og Opplæring, Mette Vikan Andersen.

Mette Vikan Andersen i Tønsbergs Blad
I TB 25.april 2020 feires Mette Vikan Andersen i sin nye jobb, det store bildet er tatt privat, hvor hun er sammen med sin mann som nå er ordfører i Færder kommune, Jon Sanness Andersen.

MDG og undertegnede hadde løftet saken i flere år i dette utvalget hvor hun var kommunaldirektør , og ingen skal fortelle at undertegnede var en usynlig og grå representant i dette utvalget UOO i Tønsberg kommune.

Allikevel fulgte ikke kommunaldirektøren, Vikan Andersen, denne avgjørelsen opp, hun nærmest neglisjerte det enstemmig bystyre vedtaket totalt.

Denne saken, med mangel på gjennomføring av et enstemmig bystyre vedtak, har jeg tatt opp med kontrollutvalget i Tønsberg kommune flere ganger, nå siste gang med leder av utvalget, Ole Sverre Lund (Høyre), uten at noe har skjedd.

Da jeg tok opp saken med Tønsbergs Blad redaktør, Sigmund Kydland, ønsket han ikke på noe måte dekke saken i sin avis. Tidligere har jeg også forsøkt å løfte andre mulige lojalitet-utfordringer i kommunen og i tingretten, men uten at han ønsker å løfte så mye som en finger.

Tønsber byrettSe gjerne her:

Kan man stole på rettsvesenet i Tønsberg?!

Har makt og mammon overtatt samfunnet vårt, og sannheten blitt korsfestet?

For meg virker det hele som et stort samrøre av lojalitets-utfordringer som ligger bak de åpenbare handlingene eller fravær av handling.

Det ser ut som de store nettverkene som disse aktørene er en del av, både blant politikere, folk i administrasjonen og blant forskjellige næringslivs aktører, er så svært uheldig sammensatt at det medfører at lojaliteten til alle innbyggerne i Tønsberg har blitt redusert betraktelig. Fra min synsvinkel måtte dette sees som et stort demokrati problem som rammer oss i Tønsberg kraftig, spesielt barn og unge.

Det er nå barn og unge i Tønsberg-skolene som nå blir ofre for daglig unødvendig helseskadelig stråling. Dette som et resultat av at det enstemmige vedtaket til Tønsberg bystyret ikke har blitt fulgt opp.

Altså har kommunal-direktør Mette Vikan Anders, men også Tønsbergs Blad redaktør Sigmund Kydland, som ikke velger å skrive om denne saken, et stort ansvar for hvordan framtiden til alle disse unge og håpefulle i Tønsberg vil bli. Tønsberg kommune skal jo være et sted hvor barn ler…

 

O-E

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

 

Se gjerne også:

Mange forklarende filmer fra vår “strålende” hverdag!!

WiFi fremkaller diabetes!!!

Lærerprofesjonens Etiske råd ønsker å stoppe WiFi i barnehager og skoler!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s