Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund har jobbet med denne saken i over 20 år med leder Kurt Oddekalv i spissen.

I 2008 gav de ut et magasin som fortalte at elektromagnetisk stråling var vår tids største miljøtrussel. I 2019 ble samme magasin gitt ut på nytt, med noe redigering med smartmåler og 5G også inkludert:

Miljømagasinet 2019

Les hele magasinet her:

Miljømagasinet 2019 om EMF

Bli medlem i Norges Miljøvernforbund ved å gå inn: Her!

Vi er flere som står på for å stoppe denne galskapen og NÅ TRENGER VI STØTTE, gjerne også rett på konto: 1254 62 80754 til STOPP smartmålerne en avdeling under Norges Miljøvernforbund.

Så: Kampen er ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik-s-287x300

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s