SVT viser slett journalistikk igjen!?

Enda en gang kommer SVT med med slett journalistikk eller?:

Grundskola köpte in strålningsskydd för routrar och surfplattor – kritiseras av forskare

Spiraskolan i Täby har låtit installera strålningsskydd, med hjälp av personer som har kopplingar till lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen. Stiftelsen arbetar för att sprida budskapet om att trådlösa nätverk ger cancer, vilket är rent felaktigt enligt aktuell vetenskap. SVT 

Her intervjuer SVT Maria Feychting og kaller henne epidemiplog og lar henne uttale seg som ekspert på området stråling, men samtidig unnlater SVT å fortelle at hun er nestleder i ICNIRP. Den organisasjonen som bestemmer de veiledende strålegrensene for mange land. Norge bruker også disse anbefalte strålegrensen fra ICNIRP.

Feychting Maria ITU r

Maria Feychting ITU og ICNIRP

Se også ICNIRP sine grenseverdier!

I intervjuet henviser Maria Feychting til de anbefalte referensverdiene som hun selv er med på bestemme uten å fortelle om situasjonen. I tillegg er hun i samarbeid med ITU, Den Internasjonale Telekommunikasjons Unionen.

Kan ikke forstå hvordan SVT kan bruke henne som ekspert uten å fortelle at hun også er med på å bestemme grenseverdiene selv…

Det er flere som ikke forstår hvordan interessekonflikter kan tillates på stråle-området, når det i tillegg er så åpenlyst, altså at en privat organisasjon som ICNIRP kan bestemme grenseverdiene for stråling rundt om i den vestlige verden.

Det er uforståelig at en internasjonal organisasjon som WHO, som har mange og kvalifiserte offentlige ressurser for å etablere tilstrekkelig disse grensene, har delegert til en privat organisasjon spørsmål som påvirker folkehelsen for hele menneskeheten.

VAATE

Les hele PDF filen til THE VALLISOLETANA ASSOCIATION OF PEOPLE AFFECTED BY MOBILE PHONE ANTENNAS: Tydelige interessekonflikter i ICNIRP

Uansett er det helt utrolig at SVT tillater Feychting å uttale seg uten å fortelle hvilke andre posisjoner hun sitter i…

Altså helt slett journalistikk eller det som verre er? Og vi begynner virkelig å tro at dette er med vilje, og da er det ille.

Les mer på SVT: Grundskola köpte in strålningsskydd för routrar och surfplattor – kritiseras av forskare

Se tidligere hvordan SVT lar Linus Brohult uttale seg som vitenskapreporter om strålingen fra 5G uten å fortelle at han har drevet magasinet MOBIL og senere vært eksperten på mobiltelefoner for SVT i en årrekke.

SVT teknikreporter 2012

Les mer: Er SVT skyldig i falsk forklaring om 5G?!!

Dette blir tendensiøst av SVT, det virker for meg helt klart at de ønsker å villede seerne til å godta fake forskning om strålingen.

Er det sånn det skal være?

 

Odd-Erik B

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s