Fjordkraft herjer med kundene sine! Tingretten intet hinder!

Hvordan kan vi ha tillit til Vestfold Tingrett når de slipper til inkassoselskapet Kredinor i tingretten for å drive inn penger for energiselskapet Fjordkraft?

IMG_2427

Undertegnede har vært i en tvist med energiselskapet Fjordkraft angående strømleveranse siden 2016/2017.Fjordkraft i Oslo I desember 2016 sendte Fjordkraft ut en faktura pålydende kr 4700,- for strømmen i en leilighet som knapt var i bruk. Fakturaen representerte et forbruk langt over det som en kunne forvente. Undertegnede eide en tomannsbolig hvor det var 2 strømmålere.

Dermed ringte undertegnede inn til Fjordkraft og bestridte det høye kravet for denne leiligheten og ønsket også en forklaring på det høye beløpet. Den ansvarlige telefonansatt i Fjordkraft lovet at det skulle de se nærmere på, og så skulle de komme tilbake til meg.

Kredinor bildeFjordkraft kom ALDRI tilbake angående hva som hadde hendt og tidlig i januar 2017 kom det isteden et krav fra inkassoselskapet Kredinor hvor de ønsket å inndrive hele beløpet og et eget salær i tillegg. Dette syntes jeg var nokså provoserende og synes jeg hadde hatt nok å gjøre med selskapet Skagerak Nett/Energi fra tidligere, de var eiere av dette energiselskapet Fjordkraft A/S, og da betydde det bare nok en trakassering fra selskapet.

Se mer her: Skagerak misbruker sin monopolstilling!

Undertegnede bestridte kravene deres på det sterkeste i mail og i brev form og ønsket samtidig å vite hva som hadde hendt i dette tilfelle med denne høye fakturaen. Men fikk ikke noe tilbakemelding fra Fjordkraft eller inkassoselskapet Kredinor annet enn at de hadde sett på det og at det var intet nytt i den aktuelle saken. Det var akkurat som om de svarte fra en datamaskin hver gang jeg skrev et brev eller en mail…

Samtidig med denne tvisten stoppet undertegnede å betale de nye strømregningene fra Fjordkraft siden det var helt urimelig å fortsette kundeforholdet på denne måten.

Da Fjordkraft ikke ønsket noe dialog eller en løsning endte saken i forliksrådet desember 2018, dette altså uten at undertegnede fikk vite hva som hadde hendt med denne svært høye fakturaen for november 2016.

Da undertegnede kom med et betydelig motkrav i Forliksrådet mot Fjordkraft A/S og Skagerak Nett/Energi, siden undertegnede, hans familie og leietagere hadde blitt syke på grunn av kraftige magnetfelt fra strømledninger som hang alt for nærme denne tomannsboligen, klarte ikke rådet å gi noe dom i saken. Denne avgjørelsen uten dom i Forliksrådet var i desember 2018.

Anmeldelse av Skagerak
Foto: Tønsbergs Blad

Etter at undertegnede og 30 andre anmeldte Skagerak Nett/Energi for trusler om å ta strømmen våres i november 2019, dette i den forbindelsen om at energiselskapet ønsket å installere såkalte smartmålere med tvang i boligene våre, valgte Fjordkraft, datterselskapet til Skagerak Nett/Energi, å stevne undertegnede videre til Vestfold tingrett.

Det var et beløp på ca.18 000 kr som de mente at jeg var skyldig selskapet. Fortsatt var det ingen forklaring fra Fjordkraft eller inkassoselskapet Kredinor hvorfor denne høye strømregningen i desember 2016, og heller ingen forsøk på å ha en dialog eller på å finne en løsning med undertegnede. Og hvorfor sende stevningen mot undertegnede først et år etter forliksrådet sin avgjørelse i 2018?

Så hvordan er det mulig at Vestfold Tingrett lar en slik sak fra et inkassoselskap komme til retten etter at det i nærmere 4 år ikke har vært en dialog mellom partene for å løse saken? Altså et av Norges største energiselskap, Fjordkraft, benytter seg av det gigantiske inkassoselskapet Kredinor og deres advokater for å presse kunden sin til å betale fakturaer som ikke har reelle årsaker.

Så hvor mange personer gjelder det egentlig som er blitt overkjørt av Fjordkraft og Kredinor?

Fjordkarft og elendig omtaler på nettet
bytt.no
Dobbelfakturering og
bytt.no

Det må jo også spørres om hvordan det er mulig at Vestfold Tingrett kan la inkassoselskapet Kredinor representere Fjordkraft A/S i en sak som er bestridt fra første øyeblikk. Kredinor vil jo tjene penger på at tvisten kommer til forliksrådet eller for retten da inkassoselskapet benytter sitt eget advokatselskap. Det er vel ikke meningen at folk eller selskaper skal ha økonomisk fortjeneste ved å ta tvister for retten.

Det kan umulig være lovlig?! Og i så fall hvor lenge har en slik praksis foregått?

Når man da også får vite at inkassoselskapet Kredinor er et selskap som har blitt et samvirke, det vil si at kundene blir eiere, Fjordkraft i dette tilfelle, får økonomisk utbytte alt etter som hvor mye de benytter seg av selskapet, kan det vel bare kalles korrupsjon?! Uansett kan ikke dette sees på som annet enn at både Fjordkraft og Kredinor bryter god inkassoskikk og for dette har vi en egen inkassolov.

Kredinor og utbytte

Kredinor innfører utbetaling av utbytte i 2018

Så igjen hvordan er det mulig at Vestfold Tingrett tillater det å skje?

Odd-Erik-s-287x300I tillegg legges saken ut i offentligheten med at saken gjelder misligholdelse av faktura, nærmest som en forhåndsdømming av undertegnede. I og med at undertegnede er en profilert person i forhold til det å stoppe tvangsinstallering av smartmålere i boligene våre, noe som er aktuelt når det gjelder både stråling og overvåking. Slik forhåndsdømming  virker jo uheldig på undertegnede sin troverdighet, men kanskje var det tilsiktet.

Saken ble gjennomført tirsdag den 18.august fra kl. 9.00 hvor alt av beviser ble lagt fram fra begge parter. Undertegnede måtte være sin egen prosessfører da ingen advokater ønsker å ta i sakene når det gjelder energiselskapene Fjordkraft og Skagerak Nett/energi. Selv advokater som jeg trodde var venner ønsket ikke å stille opp, “saken er tapt på forhånd” het det eller at de hadde et oppdrag for motparten allerede…

Men hvordan går det uten advokat i en rettssak? Er det slik at man blir forhåndsdømt av retten?

Så hvorfor skal det være slik? Skal man bare fortsette og betale fakturaer som ikke korrekte eller begrunnede fordi man ikke ønsker konflikter?

Skal undertegnede finne seg i å bli behandlet med urettferdighet uten å kunne prøve sakene for retten? Er det altså slik at det bare er store selskaper og rike folk som skal kunne benytte seg av lover og regler?

Så hvordan er det egentlig med rettsikkerheten i Norge?

Hvor store utfordringer har egentlig resten av rettssystemet vårt når det tillates en udemokratisk  sammensetting av Norges Høyesterett slik som filmen nedenunder forteller oss?

 

 

Rettsløsheten som føles på kroppen til vanlige folk gjelder nå også den tvangsinstallering av de automatiske strømmålerne som de siste par årene har blitt gjennomført mot viljen til titusenvis av innbyggere over hele Norge. Det står ikke lovpålagt noe sted eller i noen avtaler at man skal godta en installering av en datamaskin i egen bolig, som ikke er sin egen.

En AMS måler/datamaskin har uante overvåkningsmuligheter og på toppen av det hele stråler den ekstra mye både med og uten sender del. En mengde mennesker har blitt syke eller fått redusert helse allerede på grunn av disse målerne, og noen har til og med måtte flytte fra egen bolig og til hus/hytter i skogen uten strøm eller begrenset stråling da de har blitt svært sensitive ovenfor elektrisitet.

Når saken var nesten ferdig presenterte Fjordkraft og Kredinor sin advokat deres advokatutgifter pålydende 39 354 kr som de mente at undertegnede skulle betale. I småkravprosesser er det egentlig ikke mulig å ta ut slike saksomkostningsutgifter da det strider mot småkravprosessen i seg selv. Fra saksøkte sin side virket det helt urimelig at Fjordkraft fortsatte tvisten til forliksrådet 2018 før de hadde hatt et møte eller lignende med undertegnede for å forsøke å få en oppklaring av denne saken. Når de så fortsetter til tingretten med en ny advokat igjen uten den nødvendige innsikten fra forliksrådet sin saksbehandling, ei heller forsøkt et møte eller lignende underveis så virker det som de misbruker rettsvesenet og samtidig sitt styrkeforhold i forhold til motparten som stiller som sin egen prosessfullmektige. Noe som også bør være avgjørende i deres sakskostnadskrav hvor dette kravet bør avvises i forhold til tvisteloven § 20-2(3) som nettopp dreier seg som styrkeforhold mellom partene.

tvisteloven

Her er ligger sakskostnad-regnskap for både Fjordkraft/Kredinor og undertegnede.

Se vedleggene:

Sakskostnader fra Kredinor for Fjordkraft

Sakskostnader angående sak av Helgesen mot Fjordkraft.

Så får vi se på hva retten lander på, men det er ingen tvil om at undertegnede sliter med tillit til det norske rettssystem. Når man ser hva som skjer i forhold til vindturbiner i norsk natur, tvangsinstallering av smartmålere i egne boliger, dommere i høyesterett og annet så er det også en begrunnet årsak til denne svake tilliten.

 

Odd-Erik syk av strøm

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder av STOPP smartmålerne, en gruppe under Norges Miljøvernforbund.

 

Les gjerne:

Fjordkraft kjører sak mot Odd-Erik!

Kan man stole på rettvesenet i Tønsberg?

Odd-Erik mot Olav Skuggedal i retten!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s