Revolusjonerende nyhet om elektrostress!

Disse spørsmålene og svarene som kommer nedenfor er revolusjonerende i hvordan man skal forstå El-følsomhet/elektrostress i fremtiden. De er “sakset” ut fra grupper på Facebook som tar for seg kampen mot smartmålere.

Etter at du har lest dette vil du:

VÆRE KLAR PÅ AT DU IKKE ØNSKER SMARTMÅLER MED ELLER UTEN SENDERDEL!!

Smartmålerne gjør folk syke også uten sender del

Se gjerne denne også:Smartmålere gjør elektriske apparater “syke”!!

Men kanskje også mennesker blir syke av smartmåler? Undertegnede er helt klar i sine meninger angående dette.

Les disse meldingene fra motstandsgrupper på Facebook angående smartmålerne:

“Jeg har et spørsmål. Jeg har fritak fra sendermodulen som er deaktivert fysisk og har fått ny måler. Jeg er allikevel skeptisk til den nye måleren og har testet med en AM radio som jeg holder et stykke fra måleren. AM radioen piper hver gang den gule lampen blinker, pulslampen som viser forbruk. Jeg må tune AM radioen opp og ned i frekvensbåndet til jeg finner det sterkeste signalet, radioen avgir altså en susende pipende tone fra måleren hver gang den gule lampen blinker og er på. Sendermodulen er fjernet men allikevel sender den nye måleren radiosignal på forskjellige frekvenser på AM radiomottageren. For meg så betyr det at det er flere sendermoduler inne i måleren som ikke nettselskapene forteller om. Jeg har fritak fra stråling og er nå dritt lei, har dere andre opplevd det samme. Legger med bilde av min måler…”

smartmålere bilde

“Jeg sto rett bak montøren som monterte den nye måleren og passet på at sendermodulen ble frakoblet av signalkabler fra hovedkortet. Deretter ble sendermodulen lagt løst inne i boks modulen til høyre. Aktivitetslampen til senderdelen er av. Jeg fulgte med på alt. Allikevel hører jeg pipesignal på AM radioen hver gang den gule pulslampa som er med på å telle kwt. Nå har jeg jobbet mye med elektronikk og vet at disse signalene kommer fra svakstrømsdelen på hovedkortet og ikke fra skittenstrøm fra nettet der kommer det også støy i tillegg”

Men så svarer en annen i innlegget:

“At du plukker opp støy på AM, betyr bare at du har en aktiv mikroprosessor inne i måleren. Hvis du tester den samme radioen med antennen i nærheten av annen elektronikk med mikroprosessorer i, vil du også få liknende støy. Eksempelvis lommekalkulatorer, armbåndsur, PC osv. Det betyr ikke at det finnes aktive sendere i disse.”

Så her er svaret!!

Da kom min egen forståelse og opplevelse av det hele, for tross at jeg vet at jeg blir dårlig av stråling fra WiFi og annen stråling, så har jeg forstått at jeg også blir dårlig datamaskiner selv om alt av det trådløse-sendingene er fjernet.

Dermed har jeg forstått at, det er ettersom hvor mye prosessoren i datamaskinen arbeider at jeg får vondt i hodet, kroppen og magen.

Hvis prosessoren jobber ekstra hardt med bilder og film får jeg ekstra vondt.

Smartmålerne som nå er installert i nesten alle boliger i Norge har kraftige prosessorene i datamaskinene sine, selv om sendermodulene er tatt vekk…Am-radio

Det betyr altså at en enkel AM-radiomottaker kan ta inn signalene som rammer mange av oss!

Det enkle er ofte det beste 🙂

Nå kan rettsakene starte Einar Flydal!! Hvem skal saksøkes først? Energiselskapene? Telekom-bransjen? Ingeniørene? eller Statens Strålevern(DSA)?

Hvem vil uansett ha en fremmed datamaskin i huset sitt som kan overvåke oss 24/7?

Anmeldelse av Skagerak

Odd-Erik Helgesen med noen av sine støttespillere 🙂

Kampen er ikke over før den er vunnet!

Helseplagene har helt klare sammenhenger med de første radioapparatene, krystallapparatene.

Mennesker som kobler seg opp på maskiner, er det samme som Redtooth effekten…

Maskin opp mot maskin er Bluetooth eller 5G… Tenker nå jeg…

Les teorien min her :

De fire grunn elementene!! Fortsatt de viktigste for god helse!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s