Kan en kortslutning i en smartmåler være en brannfare?

Sintef

SINTEF Energi utførte test av intern bryter i energimålere ved innkobling av bryteren mot kortslutning.Testen ble foretatt på oppdrag for Energi Norge og foregikk i perioden november 2013 til og med januar 2014.

Bakgrunnen for testene var litt bekymring i DSB og blant enkelte nettselskap hvorvidt en slik
bryter i energimåleren kan medføre fare for personer og installasjoner ved innkobling av bryteren mot kortslutning dersom kortslutningsytelsen i installasjonens tilknytningspunkt er høy.Smartmåleren uten senderdel

Målsetningen med disset testene var ikke at de skulle være en omfattende og grundig studie av mange målere tilgjengelig på markedet. Testene skulle være en første indikasjon på om innkobling av den interne bryteren i slike målere mot kortslutning kan være et risikoelement når kortslutningsytelsen på kundens inntak er høy.

Les gjerne hele rapporten her:

Test av AMS måler Sintef

Fortsatt ingen grunn til bekymring?

Odd-Erik-s-287x300

Odd-Erik Helgesen

Se gjerne:

Stråling har gjort boligene våre helseskadelige å bo i!(1)

«Varsel om stenging av ditt elektriske anlegg»

Hvordan skjerme seg mot stråling og elektrisitet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s