Kampen mot energiselskapene fortsetter! Fjordkraft mot Helgesen.

 

Ankesak mot Fjordkraft(Skagerak Energi) etter tap i Tingretten. Se domsavgjørelsen her: Fjordkraft mot Helgesen

Nå har jeg endelig fått mulighet til advokat hjelp, en advokat som er ærlig og redelig.

I 2011 forsto jeg virkelig at jeg var kraftig rammet av stråling. Det var ikke sted i min egen bolig hvor jeg kunne sove eller slappe av. Det var helt tydelig at jeg at var rammet av en overdose av elektromagnetiske felt i mitt eget hjem. Tenmars TM-190De typiske plagene var smerter som flyttet seg rundt i musklene mine, stiv kropp, tung pust, hjernetåke, tørrhoste, mangel på søvn og tretthet. Ikke tvil om at dette var elektrostress.

Hvordan forsto jeg at det var disse elektromagnetiske feltene som hadde rammet meg? Jo det var enkelt, når jeg slo av eller fjernet meg fra strålekildene så ble jeg snart i bedre form. Enda enklere var det når jeg fikk mine egne måleapparater.

Skaffe seg eget måleapparat? Se her: Måleapparat og skjerming

I 2012 tok jeg kontakt med Skagerak Energi da jeg forsto at den største og kontinuerlige strålekilden var disse strømledningene som han rett utenfor mitt hjem. Strømkablene var fra 1950 tallet og lagde et kraftig magnetfelt inne på mitt soverom i 2.etg. Det magnetiske feltet var 6 ganger så høyt som tiltaksgrensen for barnehager og skoler i Tønsberg kommune. Inne på mitt soverom var det altså 2400 nanoTesla, tiltaksgrensen i kommunen er 400 nanoTesla fordi det over denne grensen er påvist en overhyppighet for leukemi blant barn i følge Statens strålevern.

Liabakken hus

Dette tok jeg straks opp med Skagerak Energi, men de nektet å gjøre noe med det, da det ville angå så mange andre også, og da ville det bli dyrt. Jeg forsøkte på mange forskjellige måter å få energiselskapet til å forstå alvoret, men til ingen nytte. Jeg tok også kontakt med Statens strålevern(DSA) og deres seniorkonsulent Lars Klæbo, og snakket med ham i over en time, men helt uten resultat. Denne tiltaksgrensen var ikke så viktig sa han, og fortalt at den grensen på 400 nanoTesla kun gjaldt for nye boliger, barnehager og skoler. Det var akkurat da jeg forsto at dette kom til å bli en tøff kamp, men at jeg måtte ta den.

Det å legge ned disse ledningene i bakken for å fjerne det kraftige magnetfeltet ville bli alvorlig dyrt nærmere 200 000 kr, noe jeg ikke hadde mulighet til, dessuten slet jeg kraftig med plager og smerter i kroppen på grunn av all denne strålingen, og kunne ikke bo i min egen bolig. Det var ingen tvil om at jeg hadde blitt sensitiv ovenfor elektromagnetisk felter, dessuten var det jo snakk om kontinuerlig felt og som ikke kunne slås av. Alle disse utfordringene gjorde at jeg mistet inntekt, ikke bare arbeidsinntekt, men det ble også tap av leieinntekter. Min bolig var en tomannsbolig hvor jeg bodde i den ene halvparten og så leide jeg ut den andre halvparten. Det ble etter hver helt umulig å leie ut, da leieboerne også fikk de samme plagene og symptomene som jeg hadde fått, det verst var når barn fikk noe som het barne-revmatisme. Riktignok var det slik at jeg hadde blitt hypersensitiv og det var jo ikke sikkert alle andre ble like følsom som meg, men etter hvert forsto jeg mer og mer av denne strålingen, og måtte slutte å leie ut leiligheten da folk ble syke av å bo der. Det kunne jeg ikke ha på min samvittighet.

I over 2 år bodde jeg på forskjellige hytter uten noe særlig strøm og annen komfort mens jeg forsøkte å finne ut mer om hva som hadde rammet meg og hvordan det påvirket meg. Det var mange som hadde opplevd det sammen som meg, og derfor var det egne foreninger for slike som var rammet av elektrostress. CoverEn forening het Foreningen for El-overfølsomme, en annen het Folkets strålevern og så var det også Norges Miljøvernforbund som tok dette alvorlig. Kurt Oddekalv hadde allerede fått lagt ned mange høyspentledninger i bakken forskjellige steder og hadde gjort noen aksjoner mot ulovlige oppsatte mobilmaster rundt om.

Les gjerne magasinet til Norges Miljøvernforbund om elektromagnetisk stråling: Her!

Etter et par år og enda flere forsøk med Skagerak energi flyttet jeg tilbake i min bolig. Min hypersensitivitet elektrisitet hadde roet seg noe, og jeg sov i andre siden av boligen der hvor magnetfeltet var minst. Riktig ble jeg mye stiv og støl i kroppen, men det gikk på et vis.

Det å tenke på at det var mange som hadde det slik som meg hadde gjort at jeg hadde engasjert meg i kampen mot urettferdigheten.

Lars KlæboStatens stråvern(DSA) og seniorrådgiver Klæboe hadde bestemt at lavfrekvent stråling ikke var miljø- eller helsefarlig, akkurat som myndighetene tidligere hadde bestemt at røyking, DDT, Asbest og annet var ufarlig. Men myndigheten hadde tydelige interesser i både energibransjen og mobilbransjen, så her var det vanskelig å komme igjennom. Det var ingen godkjent diagnose for følsomhet ovenfor stråling fra elektronikk eller elektrisitet, men jeg forsto snart at legene og helsevesenet benyttet seg av sekke-diagnosene fibromyalgi og ME. Det jeg har oppdaget er at de fleste som er sensitiv ovenfor elektromagnetiske felt og som har blitt varige uføre er oppimot 100 % av dem har fått en diagnose på fibromyalgi eller ME, eller begge deler på en gang.

Når jeg begynte min personlige kamp mot energiselskaper, mobilselskaper og myndigheter i 2013 begynte jeg for alvor å kjenne på motstanden. Det første jeg forsto var at all forskningen var ferdig snakket.  Tusenvis av personer ble syke av stråling, mange forsto ikke sammenhengen med plagene og sykdommene de hadde fått på egen kropp. De som hadde forstått sammenhengen ble marginalisert og latterliggjort på alle mulige måter. Det var ingen tvil om at det var næringslivet og myndighetenes sine interesser som lå i bunnen for all den urettferdigheten vi opplevde.

Myndighetene hadde altså bestemt at stråling fra elektronikk og elektrisitet ikke var miljø- og helsefarlig. Se mer: Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig!

Elektrostress hos Norli TBG3I og med min kamp mot all denne urettferdighet mot så mange mennesker som uten noe tvil gir store helseskader og utenforskap i samfunnet, begynte jeg å arrangere møter og stands, skrev leserbrev, lagde forskjellige nettsider, utførte målinger hjemme hos folk, ble med i politikken, skrev bøker og mye annet. All denne jobbingen, for at ærlighet og rettferdighet skulle seire, ble en livsstil for meg.

Hvis du ønsker å bestille min siste bok kan du gjøre det her. Send melding til post@bulloforlag, til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller ring henne på 330 62277.

Våren 2017 fikk jeg endelig gravd ned disse strømledningene som hang utenfor min tomannsbolig. Det tok ikke lange tiden før den vedvarende stivheten og stølheten forsvant, det var nærmest som jeg var 25 år igjen. Kostnaden for arbeidet og det nødvendige utstyret kom på nærmere 200 000 kr, noe som naboen min og jeg delte på.

Graving i Liabakken2

Odd-Erik syk av strømEtter at jeg sto fram med mine utfordringer 2013 ble jeg møtt med offentlig og hemmelige avstraffelser. Det tok ikke lange tiden før jeg skulle miste jobben på grunn av dette, selv om det ikke ble sagt rett ut hva som var årsaken. Uten noe særlig lønn er det svært vanskelig å leve, men jeg hadde noe oppsparte midler som raskt rant ut i sanden og så måtte jeg begynne å låne penger. Fram til i dag har tapt og brukt nærmere 2 500 000 kr for å stå fram i denne saken.

Midt opp i alt dette fikk jeg i desember 2016 en faktura pålydende 4700 kr for strøm i en leilighet som ikke var benyttet. Det var energiselskapet Fjordkraft som sendte meg den fakturaen. En av de største eierne til Fjordkraft er energiselskapet Skagerak Energi. Da jeg fikk denne fakturaen ringte jeg til servicesenter til Fjordkraft for å få vite hva som hadde hendt, her måtte det jo være noe feil. Dette skulle de sjekke opp ble det fortalt i den andre enden.

Fjordkraft i Oslo

Det skjedde ikke noe og plutselig lå det et inkassokrav i postkassen min fra Kredinor!

Inkassoselskapet Kredinor krevde at hele beløpet ble betalt snarest ellers ville det ble enda høyere tilleggskrav. Nok var nok fra disse energiselskapene!!  Jeg måtte bare bestride dette kravet og sendte dermed både brev og mail til Fjordkraft og Kredinor, men fikk ikke annet tilbake enn standardsvar fra en datamaskin…

Det var ingen som forsøkte å finne ut av noen ting. Fjordkraft ønsket ikke kontakt med undertegnede og henvendte kun til inkassoselskapet Kredinor. Kredinor fortsatt bare å sende faktura og avviste alle tilnærmelser fra meg, dette til tross for at jeg hadde bestridte kravet økte de inkassosalær og i tillegg sendte Kredinor denne saken til anmerkningselskapene både Bisnode og Experian  Dette er langt utenfor god inkassoskikk. Slik holder det på frem til saken kommer opp i forliksrådet i desember 2018. Forliksrådet avviser saken da den er for komplisert.

Høsten 2019 truer Skagerak Energi/Nett med å ta strømmen til alle som ikke er villig til å installere AMS i egen bolig. AMS står for Avansert Måling System som skal sende strømavlesninger automatisk tilbake til strømselskapene hvert sekund og har i tillegg mange andre muligheter som kan medføre overvåking og enda mer stråling i egen bolig. Anmeldelse av SkagerakSiden jeg har engasjert meg i denne viktige strålesaken mot næringsliv og myndigheter i snart 10 år, er selvfølgelig en ny strålekilde inn i min bolig helt uaktuelt. Men det virker ikke som Skagerak Energi/Nett ønsker å forstå denne sammenhengen og fortsetter å true med å ta strømmen til sine egne kunder dersom man ikke sier ja takk til denne AMS.

Så i oktober måned 2019 er vi over 30 personer, med meg i ledelsen, som anmelder Skagerak Energi/Nett for trusler om stenging av strøm. Denne anmeldelsen medfører at truslene om stengning av strøm opphører, men Fjordkraft har nå et år etter Forliksrådet 2018 funnet ut at de skal saksøke meg for misligholdelse av fakturaen i desember 2016.  Fra mitt ståsted er det ikke noe tvil om at det deres eier Skagerak Energi/Nett som er den aktuelle pådriveren i saken, siden jeg var den som sto bak denne anmeldelsen mot Skagerak Energi/Nett. For meg blir det enda mer papirer som må skrives for jeg har ingen advokat til hjelp. Undertegnede kom i denne sammenheng  med et motkrav mot både Fjordkraft og Skagerak Energi/Nett på 2 500 000 kr for faktisk tap og 2 000 000 kroner for påført livsvarig helseskade i forhold til hyper-sensitivitet i forhold til elektromagnetiske felt. 

Etter mye fram og tilbake ble det gjennomført rettssak i Vestfold Tingrett den 18.august 2020. I det som kun var blitt en småkravs-prosess var det nå tre punkter som var viktig for meg. Det var at Fjordkraft ennå ikke hadde kommet med hva som var årsaken til den høye strømregningen i desember 2016, ikke engang hadde de forsøkt å finne ut av det senere heller, tross alle mine innsigelser. Det andre punktet var at de ikke hadde prøvd å møte undertegnede til et slags oppklaringsmøte. Det tredje var at Fjordkraft virket å misbruke inkassoselskapet Kredinor for å redusere sine egne utgifter til egen serviceavdeling. “Vanskelige” kunder ble sendt rett til Kredinor uten noe omvei tydeligvis.

Kredinor og utbytteNår man i tillegg vet at Kredinor har blitt et samvirke, hvor Fjordkraft som kunde av selskapet Kredinor får utbytte etter som hvor mye de benytter seg av inkassoselskapet. Denne økonomiske ordningen gir enda større betenkeligheter.

Når Fjordkraft ikke stiller opp selv i rettsaken, men fortsatt benytter seg av Kredinor sine advokater viser det hvor lite respekt de har for kundene sine. Samtidig blir det på denne måten svært liten mulighet å komme til noe som helst av minnelige ordninger eller løsninger underveis. Denne saken dreide seg ikke om mislighold av faktura, men en uenighet om et beløp på en faktura fra energiselskapet Fjordkraft.

Retten dømte undertegnede til å betale Fjordkraft alt selskapet mente jeg skyldte dem pluss høye saksomkostninger, svært mye høyere enn det som er vanlig i slike småkravsprosesser. Retten mente dermed det at det var undertegnede som kunne bebreides for at saken kom til retten i det hele tatt, og at motparten Fjordkraft da var helt uten skyld.

Beløpet som undertegnede er blitt dømt til å betale er nærmere 60 000 kr.

MF Vestfold Tingrett 2Det kan vel ikke tolkes annerledes enn at Vestfold Tingrett mener at rettsikkerheten ikke er noe for vanlige folk, men kun for de bedrestilt og de større selskapene.

Det er derfor jeg ønsker å anke denne avgjørelsen som tydelig er urettferdig og uriktig på så mange måter.

Tidligere har det vært plent umulig å få tak en advokat som ville hjelpe meg, det har blitt sagt at mot disse energiselskapene er det ingen som vinner, selv blant mine bekjente advokater.

Men denne gangen har jeg vært så heldig å få hjelp av en advokat som virker ærlig og oppriktig, og med det ønsker å fremlegge hele saken på nytt på en mer profesjonell og ryddig måte.

Men når man skal anke til lagmannsretten får man et kraftig rettsgebyr pålydende 27 600 kr som må betales før anken skal sendes videre. Undertegnede mislikte sterkt denne fakturaen fra Domstolene i Norge i posten hvor det det kun var noen få dager til forfall. Fakturaen var skrevet den 19-11- 2020 og hadde forfall den 3-12-2020. Når jeg mottok dette kravet var det kun noen få dager til forfall, noe som virket svært så urimelig, og på toppen av det hele var ankegebyret svært så høyt for vanlige folk. Senere på forespørsel fikk jeg nye 14 dager på meg…

Ankegebyr

Er det slik rettsikkerheten skal være i Norge?

Ønsker med dette å starte en spleis for å kunne følge opp denne saken videre i rettssystemet, men også som en sak i samfunnsdebatten hvor vår forbrukermakt må brukes.

JEG ønsker at vi som kunder skal vise forbrukermakt og presse Fjordkraft så HARDT til de forstår at kunden alltid har rett!!! Og hvis de ikke forstår det så kan de bare legge ned hele bedriften sin.

Fjordkraft har nemlig ikke monopol slik som Skagerak Nett, dermed er de ganske sårbare for hva vi kunder mener for noe!

Så la oss boikotte Fjordkraft til den store gullmedaljen!

Og til alle eierne også en den største av dem Skagerak Energi forstår alvoret med å presse kundene sine. Dette gjelder også når de prøver å presse miljø- og helseskadelige smartmålerne på kundene sine!

Så hvis dere ønsker å støtte meg i denne personlige kampen mot Fjordkraft og Skagerak Energi/Nett

så benytt kontonummer:  1207.10.92257 eller ta kontakt med meg på SMS 932 20312.

På forhånd takk!

 

Odd-Erik-s-287x300

Odd-Erik Helgesen

samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s