Minnelig løsning mellom Fjordkraft og Helgesen!

Etter over 4 år med uenighet mellom energiselskapet Fjordkraft og Helgesen har konflikten kommet til en løsning. Det har vært tøffe tak til tider og det hele gikk mot nye rettsforhandlinger i Agder lagmannsrett.

Se mer:

Fjordkraft mot Helgesen

Minnelig løsning mellom Fjordkraft og Helgesen2Men etter flere forhandligsrunder på overtid  kom vi til en løsning som begge partene kunne være litt fornøyd med og litt misfornøyd med.  Altså begge parter, Fjordkraft og undertegnede, var fortsatt uenige om selve tvisten, men ble allikevel enige om en minnelig ordning for å slippe å belaste Agder lagmannsrett og oss selv for ytterligere påkjenninger.

Uansett hvordan dette forholder seg rettslig sånn ellers så var dette en avtale mellom Fjordkraft og undertegnede som endte i minnelighet på alle måter da begge parter hadde hatt nok av tidsforbruk, økonomiske- og andre utfordringer i forbindelse med denne saken. Noe mer vil ikke vi partene ut med av detaljer.

Selv om saken mot Fjordkraft har vært prinsipiell og svært lærerik på mange måter er det nå viktigere enn noensinne å velge sine oppgaver og sine kamper med omhu, så derfor ser jeg fram til å bruke tid på andre mer viktigere saker.

EfskindDet må sies at det har vært svært nyttig å få advokat Erling Efskind med på laget. Det å ha en dyktig, engasjert og lojal  juridisk hjelper er tydeligvis Alfa og Omega i vår rettsstat.

Igjen tusen takk til alle dere som har støttet meg underveis, både personlig og økonomisk. Dere har vært til stor hjelp.

Nå fortsetter min kampen mot nettselskapene og myndighetene som fortsetter ønske at vi alle skal ha en obligatorisk strålekilde inne i våre egne boliger, noe som selvsagt er helt uakseptabelt. Selvfølgelig er også overvåknings-aspektet med AMS helt hinsides all fornuft.

Det er altså helt klart at en AMS-måler med eller uten senderdel er et alvorlig overgrep mot vårt miljø og personvern.

Kampen er ikke over før vi har vunnet!

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Se gjerne mer:

God Jul! Tusen takk for all støtte!!

Kan en kortslutning i en smartmåler være en brannfare?

Skagerak Energi/Nett ønsket å ta strømmen til kundene sine, men…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s