Maier arena i Tønsberg blir bombardert med mikrobølgestråling!

Høsten 2020 var vi på Maier arena i Tønsberg. En ny skøyte-arena til titalls millioner kroner. Vi var så heldig at vi fikk med oss Cathrine Bøhle som er kommunestyremedlem(Sp) i Tønsberg kommune. Hun har helt tydelig forstått sammenhengen, men kan det bevises?

Europarådet anbefaler 1000 mikrowatt/m2 som et strakstiltak, og 100 mikrowatt/m2 som et langsiktig mål. På Maier arena kommer det over 200 000/m2 mikrowatt og rett inn i hodehøyde på utøverne på stadion, og kan ikke betegnes som noe annet som galskap.

Europarådet sine anbefalinger

Kan dette ha noe med den stadige økningen av corona-smitte i Tønsberg? 

Tidligere da undertegnede selv satt i Utvalget for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune fikk jeg/mitt parti igjennom et vedtak i desember 2017 om at de nye datamaskinene til elevene som da skulle kjøpes inn for over 10 millioner kroner skulle stråle så lavt som hensiktsmessig mulig. Vedtaket ble enstemmig vedtatt av bystyre den gangen. Undertegnede fikk sågar flere gode klaps på skuldra for godt gjennomført arbeid fra de fleste andre partiene. En svært god følelse.Så lav stråling som

Bystyret stemte enstemmig for å redusere strålingen i skolene

Men dette vedtaket unnlot kommunaldirektør Mette Vikan Andersen å følge opp tross at undertegnede hadde purret vedtaket opp flere ganger i våre møter og ellers. Kommunaldirektøren har ved flere anledninger i offentligheten fått skryt av den nye rådmannen for at hun får gjennomført ting. Dermed ble hun tidlig i april 2020 forflyttet til å bli kommunalsjef for området mestring og folkehelse.

Dermed har Andersen hatt en del å gjøre med corona-pandemien og gjennomføringen av massevaksinering av Tønsberg befolkningen. Det må for orden skyld fortelles at Andersen i disse dager er medienes søkelys fordi hun satt seg selv foran i køen når det gjelder corona-vaksinen…

Mette Vikan Andersen 2

Som politiker i perioden 2015 til 2019 i Tønsberg kommune har undertegnede pratet med de fleste av politikerne, begge ordførerne, begge rådmennene og alle direktørene i byen om utfordringene med strålingen i skoler og på offentlig plass. NRK Vestfold 2 Flere har forstått alvoret men ønsker ikke å ta saken videre.

Mange av politikerne i Tønsberg kommune har egen interesse i digitaliseringen av samfunnet da de driver egne selskaper og har store aksje-andeler i nettopp i digitalisering og i IT bransjen.

Samtidig har de sikkert også nok av innside-informasjon om hvor langt høyre-regjeringen kommer å fremme digitaliseringen i Tønsberg kommune. De har sikkert også nok av informasjon om hvilke metoder som skal benyttes, og sikkert nok av info om dette skal gjennomføres for en hver pris eller ikke… Uansett om strålingen, overvåkningen og andre uheldig bivirkninger av disse svært ensidige investeringene i samfunnet kommer til å ramme oss, ser det faktisk ut som de ikke bryr seg det døyt. 

Er dette World Economic Forum sin agenda 21/2030, også bare kalt The Great Reset?

Se gjerne mer:

Barn og unge blir presset til en digital hverdag?!

Kan 5G, 4G og denne enorme økningen av strålingen i samfunnet være selve årsaken til denne corona-pandemien?

Mange mener det, les gjerne denne boken til Thomas Cowan MD og Sally Fallon Morel:

IMG_9850

Vi håper at ALLE skal få en innsikt i hvordan 5G, annen stråling og disse corona-virus ser ut til å henge sammen, derfor ønsker vi oss økonomisk støtte til trykking, annonsering og til all annen promotering, slik at budskapet skal nå så mange som over hodet mulig.

Alle som gir et bidrag til konto: 1207.10.92257 på over 300 kr vil få boken tilsendt på engelsk eller norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar tilsendt. Hvis det er noen som ønsker å betale en regning eller to på firmaet sitt er det også en veldig grei løsning,

DENNE ARTIKKELEN KOMMER TIL REDIGERES YTTERLIGERE SÅ FØLG MED VIDERE DE KOMMENDE DAGENE!!!

Det er fortsatt mange spørsmål, men også mange svar. Forsett å tenke sjøl.

Følg med!

Odd-Erik BOdd-Erik Helgesen

Se gjerne også:

Kan virus smitte? Er det en sammenheng mellom 5G og corona?

Kan årsaken til Corona-pandemien være elektrostress?!

Barn og unge blir presset til en digital hverdag?!

elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s