Nå skjønner også Einar Flydal tegninga! En sammenheng mellom Covid-19 og 5G?!

Den 19.april i år skrev Einar Flydal, tidligere Telenor strategirådgiver, samfunnsviter og strålemotstander, på sin nettside at det kan være en mulig sammenheng mellom 5G og Covid-19, og dermed er slike sammenhenger ikke noe konspiratorisk pølsevev allikevel forklarer han.

10 dager tidligere, den 9.april 2021 år stiller undertegnede nok en gang spørsmålet:

Kan årsaken til Corona-pandemien skyldes økende stråling og 5G?!

Elektrostress corona og 5G

Elektrostress 3.febUndertegnede har siden 3.februar 2020 skrevet flere artikler på hjemmesidene elektrostress.no og Bullotidende.no om denne sammenhengen mellom corona-pandemien og den stadige utrullingen av 5G  rundt omkring i hele verden.

Wuhan rammet av elektrostress?!

Det finnes nok av bevis på at mikrobølger gjør oss syke, forskningen på dette området har vært ferdig snakket i nærmere 50 år.

USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!!

European Parliamentary Research Service advarer mot 5G!

Vi trenger ikke mer bevis og forskning, det er kun et enormt blindspor og tap av tid.

Nå gjenstår det bare en tøff kamp mot næringsliv, politikere og myndigheter. Det finnes ikke noe taktisk og snill metode som kan omvende politikere, dommere og andre myndigheter. Det er kjøttvekta som gjelder. Altså den råe tyngden av folket som det kommer an på. Folket må forstå alvoret og omvendes For å oppnå forståelse må vi kjempe i familiene, på skolene og nærmiljøet ellers, foran Stortinget, på jobbene våre og i fritiden vår. Vi må kjempe uansett kostnader, og vi må aldri gi oss! 

Odd-Erik Helgesen (1968- )

På denne måten kan vi komme oss over bøygen, slik som samfunnskritikeren og forfatteren Jens Bjørneboe( 1920-1976) forteller oss i klare ord. Uansett vil det være en tøff kamp, men det finnes ikke noe alternativ.

Bøygens metode

Les gjerne mer om hva Sigrid Krohn Eide forteller oss i sin master oppgave:

DE SVAKES FORSVARER

Fibromyalgi, ME, tung pust og influensalignende symptomer er helt klare symptomer på elektrostress, også kalt el-følsomhet og mikrobølgesyken. Undertegnede har opplevd dette på egen kropp, og det var ingen tvil om at det var influensa og fibromyalgi-symptomer som skyldtes strålingen som jeg var blitt rammet av. Da jeg fjernet jeg meg strålekildene eller jeg fjernet meg stedet, begynte helbredelsen og bedringen komme umiddelbart.

I artikkelen fra 9.april 2021 la jeg ved denne videoen fra cruise-skipet Diamond Princess:

SE også bilder fra filmen:

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p12

p13

p14

p15

p16

Hvor nærme sannheten kan man egentlig komme?

Hvilken forskning i verden kan overgå denne observasjonen og denne sammenhengen som denne filmsnutten viser oss? Som kanskje mange husker var det mange som ble syke og til og med døde av “corona” ombord i disse skipene rederiet til Princess-cruises.

Se gjerne hele artikkelen fra 9. april her: Kan årsaken til Corona-pandemien skyldes økende stråling og 5G?!

Er verden stengt ned og sykeliggjort med en falsk pandemi? Hvor den egentlig årsaken til all elendighet er den kraftige økningen av stråling i våre omgivelser, der 5G strålingen har kommet på toppen av det hele?

Einar FlydalEr det i det hele tatt noe tvil lenger?

Det var den 19. april i år at Einar Flydal endelig la ut denne en artikkel på sin blogg:

Var det likevel en sammenheng mellom 5G og Covid-19?

Var det for enkelt å bare avfeie enhver sammenheng mellom 5G og Covid-19-pandemien som konspiratorisk pølsevev?

Mye kan tyde på det. Men fins det en sammenheng, er den neppe så direkte som noen kanskje tror – eller tror at andre tror:

Han skriver overskriften slik:

“Var det likevel en sammenheng mellom 5G og Covid-19?”!

Så var det allikvel ikke såann 5G og corona

Han skriver mer:

 Det er etter hvert kommet flere forskningsartikler som tar opp mulige, men mer indirekte sammenhenger. Selv har jeg skrevet flere bloggposter der jeg referer til forskning som peker på slike muligheter.”

Les gjerne mye mer om hva Flydal skriver: Var det likevel en sammenheng mellom 5G og Covid?

Det er godt at han også nå, begynner å forstå den store sammenhengen, for det har til tider vært litt tøft når flere av hans tilhengere, nærmest har gått til angrep på meg personlig, våre facebook.- og internettsider med anklageleser om at vi ødelegger hele strålesaken når vi kommer med påstander om at 5G, mikrobølgestråling og corona-pandemien kan ha en sammenheng med hverandre.

Spesielt den nye boken The Contagion Myth(Myten om smitte) som vi allerede har utgitt på engelsk, og snart er ferdig med å oversette til norsk, har fått hard medfart av flere hans tilhengere. Les gjerne mer om den  grensesprengende boken her: Kan virus smitte? Er det en sammenheng mellom 5G og corona?

IMG_9832

Disiplene til Flydal anklaget oss for å ødelegge Flydal sin sak i tingretten mot Elvia AS i Halden 19.-21.mai 2021. Det kunne jo hende at noen av dommerne så hva vi mente for noe, det at det kan være en sammenheng mellom corona-pandemien og 5G.  Dermed kan dommerne komme til å dømme i disfavør av Flydal og saksøkerne, derfor fikk jeg klar beskjed om å ikke ytre meg noe mer, og heller ikke skrive eller dele flere artikler og innlegg med sammenhenger mellom stråling og corona-pandemien.

Her er to eksempler på apostlenes gjerninger fra nå tidlig i april måned :

JE

JE 2

IMG_9849Så vår nye bok, The Contagion Myth (Myten om smitte) som handler nettopp om denne sammenhengen, som det ikke skulle reklameres for eller deles noe som helst andre steder på nettet.

Men i boken finnes det nok av forskning og observasjoner om sammenhengen mellom corona-pandemien, 5G og annen elektromagnetisk stråling.

Det viktigste for oss er å få fram sannheten og det være oppriktig og ærlig rundt det vi vet. Vi kommer uansett til å fortsette kampen mot helseskadelig elektromagnetisk stråling enten det er 5G, 4G, smartmålere, WiFi, Bluetooth, skittenstrøm eller annen elendighet.

Taktikken vår er altså åpenhet, sannhet og ærlighet for en hver pris! 

Som sagt og skrevet mange ganger tidligere:

Kampen er ikke over før den er vunnet!


THE CONTAGION MYTH (MYTEN OM SMITTE)

Contagion Myth Thomas  S. Cowan, MD, og Sally Fallon Morell mener altså utifra en mengde forskning og observasjoner å kunne bevise at virus ikke kan smitte, og at elektromagnetisk stråling og 5G ser ut til å være innblandet i corona-pandemien.

Vi håper at ALLE skal få en innsikt i hvordan 5G, annen stråling og corona-virus ser ut til å henge sammen.

Boken forteller også om hvor frisk du kan bli, og hva vi må gjøre for å komme ut av dette uføret.

Alle som gir et bidrag til konto: 1207.10.92257 på over 300 kr vil få boken tilsendt på engelsk eller norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar tilsendt. 

På forhånd takk!

Hvis du bare ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller beskjed på skjemaet her: Her!

BOKEN KOMMER SNART PÅ NORSK!!!  Vi teller dager 🙂

Forskningen på samfunnet, naturen og det totale miljøet kan ikke fortsette slik som i dag.

Det bør nå være klart at man ikke kan fortsette å benytte dagens forskningsparadigme når man skal løse de store utfordringene i forhold til den katastrofale insekts-reduksjonen, klimaendringene og de andre store miljøutfordringene.

Vi ønsker også med utgivelsen av boken THE CONTAGION MYTH/ MYTEN OM SMITTE å øke forståelsen for at 5G og annen elektromagnetisk stråling er en stor aktør når det gjelder den katastrofale insekt-reduksjonen, den stadige dårligere helsen vår og mulig mange andre miljøutfordringer i verden også.

Thill og insekter

Thil Review Insects 2020

Den anerkjente vitenskapen har vist seg å være mer et slags eksklusivt shoppingsenter hvor de som betaler mest eier sannheten og kan styre virkeligheten vår, det være seg i samfunnet, på skoler eller på universiteter.  På denne måten virker det som Bill Gates, Elon Musk, globale selskaper og myndigheter har fått viljen sin når det gjelder vaksiner, 5G og den fullstendige overvåkningen av samfunnet vårt. Hver gang munnen åpnes så heter det ALLTID at dette er vitenskapelig bevist, men det som egentlig har skjedd, gang på gang, er at søkkrike personer, korporasjoner eller myndigheter har presset eller betalt for den støtten og den forskningen som de har ønsket seg.

Kan det virkelig være slik at boken til Thomas S. Cowan og Sally Fallon Morell er basert på ærlighet, redelighet, uavhengig forskning og reelle observasjoner? I så fall er det vel klart for oss alle hvilket forsknings-paradigme vi ønsker oss i framtiden.

bilde av Cowan and Morell 3Boken “Myten om smitte” selges på engelsk, oversettes til norsk og skal spilles inn på lydbok. Budskapet til forfatterne er nå mer aktuelt enn noen gang, dersom det er slik at Cowan og Morell sitter med sannheten og folk får forståelse for dette, vil verden endres dramatisk.

Undertegnede har sin egne opplevelser, sin egen forskning og sine egne oppdagelser når det gjelder elektromagnetisk stråling og helse, denne forståelsen sammenfaller svært godt med forståelsen til forfatterne av boken.

Vi ønsker med denne utgivelsen at enda flere skal skjønne at 5G og annen elektromagnetisk stråling er en stor aktør når det gjelder den katastrofale insekt-reduksjonen, og de mange andre miljøutfordringer i verden.

Odd-Erik 10

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Se gjerne mer:

Flydal kastet seg 180 grader rundt!

Beklager Flydal! Men her er vi uenige!

Kan årsaken til Corona-pandemien skyldes økende stråling og 5G?!

Coronavirus, elektrostress, 5G og Telenor!?

USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!!

elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s