Falsk nyhet på NRK?! Alt tyder på det!

Hva er en falsk nyhet, når man endrer vinkelen på en nyhet så totalt at den intervjuede overhode ikke kjenner seg igjen i nyheten? Når man fjerner aktuell forskning og intervjuer?

Falsk nyhet på NRK 30.september 2020?!  Alt tyder på det!

Hvordan får NRK Vestfold og Telemark det til?

Naboene, brukerne og barna er borte fra reportasjen selv om de ble filmet? Undertegnede har blitt forfulgt av Rotary og deres sammensvorne i losjen og partiet Høyre i 7 år, liten tvil om at gutteklubben Grei prøver å gjøre livet surt for undertegnede 😦

I tillegg er saken visstnok blitt en sak om sabotasje og hærverk, som ICE-Norge nå har anmeldt til politiet forteller Reynir Johannesson. Det skal liksom være synd på ICE-Norge som angivelig skal ha blitt utsatt for ugjerninger i helgen…

Reyner direktør

Saken har liksom blitt snudd helt på hodet. Den ulovlige mobilmasten i det vernede området som settes opp uten at naboer, velforeninger, speidere, leder og ansatte i barnehage, foreldre og som de fleste folkevalgte i Tønsberg ikke ante noen ting om, er liksom ikke den viktige nyheten på NRK Vestfold og Telemark.

Info bilde av flyers

Se hva saken egentlig dreier seg om her:

Hemmeligholdelse og lojalitetsutfordringer i Tønsberg kommune!

Den hyggelige og joviale NRK  journalisten Kurt-Inge Dale kan umulig være fornøyd med resultatet av denne reportasjen fra Teigenåsen. Vi får håpe at han er uskyldig og at det kun dreier seg om en korrupt redaktør som styrer redaksjonen i NRK Vestfold og Telemark. Kurt-Inge Dale og O-E 2

Journalist Kurt-Inge Dale er ringet rundt med rødt, dette er bilde fra Teigenåsen der han intervjuet meg. Men stemmen hans er også helt borte fra reportasjen…

NRK Vestfold og Telemark fikk i begynnelsen av juli måned, for 3 måneder siden, greie på at det skulle bygges en ulovlig mobilmast med mulighet for 5G i Teigenåsen i Tønsberg, men NRK viste ingen interesse for saken da eller underveis. Det var vel årsaker til det og den er vel ganske klar, NRK eller andre medier ønsker ikke å skrive negativ om de kommende 5G og tv-mastene da det skal være deres nye plattform i fremtiden samtidig som de har lojaliteten hos Rotary, losje og en rekke høyrefolk.

Da får det være det samme med mennesker, fugler og insekter… Eller?

Det føles veldig spesielt i reportasjen at den nærmeste naboen og en kvinnelig løpende mosjonist som begge har blitt intervjuet om den nye masten og de nærmere 15 barna fra barnehagen som ble filmet og som utforsket teltlivet, maks 60 meter fra den nye masten, er alle blitt fjernet fra hele reportasjen…

Telt i skogen med O-E og ring rundt

Det kan vel ikke være noe annet en falske nyheter, tenker nå jeg, hvor intervjuobjektene blir holdt for narr.

Les gjerne:

Forfulgt av Rotary og deres sammensvorne?!

Les gjerne NRK, Vestfold og Telemark sin artikkel om Teigenåsen saken:

Hærverk på telefonmast NRK

Lars Klæbo er seniorrådgiver i direktoratet for stråling- og atomsikkerhet(DSA), tidligere Statens strålevern i 2011. Her på bildet under forteller han at automatiske strømmålere ufarlige, tross stygge stråleverdier som er lett å måle med apparater.

Lars Klæbo på NrkOg i 2011 kom Klæbo med denne kommentaren til NRK:

Barn kan ikke følge med på fagfeltet og ta egne valg – vi bør beskytte dem mot stråling fra mobiltelefoner, sier Lars Klæboe, forsker ved Statens strålevern.

Les hele artikkelen her:

Barn bør være ekstra forsiktige!

Men i forbindelsen med denne artikkelen til NRK på nettet den 30.september 2020 står det skrevet om ICE-Norge sin mobilmast i Teigenåsen slik:

“– Jeg betviler ikke at de har symptomer, men at de skal komme som en følge av stråling er utrolig lite sannsynlig, sier Klæboe.”

Så ingen tvil om at denne mannen er forvirret eller at han kun gjør jobben sin… Selv om Råelåsen barnehage ligger ved siden av denne masten til ICE Norge som nå skal bestråle det meste av området…

“NRK stilte de samme spørsmålene til en annen stråleekspert. Heller ikke pensjonert professor ved Universitetet i Oslo, Arnt Inge Vistnes, mener det er noe å bekymre seg for.”

Dette er en pensjonert forsker som NRK benytter seg mye av, også i saken mot smartmålerne fra tidligere. Se under:

Vistnes og NRK

Dette er rett og slett dårlig eller falsk journalistikk:

Vitnes fant ut i 1998 at strålingen kan være årsak til  brystkreft, men nå er det tydeligvis ikke så farlig lengre, da han sier noe annet helt annet i dag.

Les forskningen til Vistnes mfl. som viser hyppighet for brystkreft ved nærhet til elektrisitet og elektronikk:

Stråling kan gi brystkreft!

Men også denne forskningen om at insektbestanden synker drastisk er viktig å få med seg i våre dager.

Insekter kan forsvinne av stråling

Insekter kan forsvinne av stråling

Det at undertegnede ikke bare var nabo til denne skogen, men også er leder av Miljøvernforbundet Vestfold og Telemark ble heller ikke nevnt i saken.

Forskning fra EU sin forskerservice som jeg leverte over en brosjyre av ble heller ikke nevnt med ord.

Se forskningen  Her!

Er denne saken da en falsk nyhet? Det kan vel ikke være klarere enn det?

Odd-Erik 3Odd-Erik Helgesen

Forfatter, samfunnsviter og miljøaktivist.

Les gjerne også:

Falske nyheter på NRK om stråleflyktninger i Norge!

SVT viser slett journalistikk igjen!?

Lars Egeland(SV) mener Tønsbergs

Blad kommer med falske nyheter!

elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s