Effekten av mikrobølger på sentralnervesystemet forsket og forstått for over 50 år siden!

Stop5g.cz-symptoms-of-radio-wave-sickness.png-US-Naval-Medical-Research-Institute-1972Kan det virkelig være sant? Jo slik er det! Undertegnede har gjennomgått mye av de forskjellige symptomene og plagene som nettopp denne forskningen fra Tyskland i 1965 viser til, og det på egen kropp. I 2011 forsto jeg virkelig sammenhengen mellom stråling og smerter i kroppen. Etter at jeg tidligere hadde hatt hjerteutfordringer, sterke punktsmerter rundt om i kroppen, hodetåke, tinitus, puste problemer og en del annet gikk jeg til leger og eksperter for mine plager og utfordringer. Det var ingen hjelp å få… Men så forsto jeg at det å fjerne seg fra WiFi og annen stråling gjorde meg bedre, dermed var jeg ikke i tvil om hva som var årsaken til mine utfordringer. LES MER OM DETTE LENGRE NEDE I ARTIKKELEN. Ford Motor Company oversatte mye forskningen fra Tyskland i 1965 som forteller om helseskadelig påvirkning fra mikrobølger:

ABSTRAKT

Det autonome nervesystemet påvirkes av mikrobølgene på centimeteren bølgelengdebånd. Disse bølgene påvirker sirkulasjon, respirasjon, temperaturkontroll, vannbalanse, albumin og sukkerkonsentrasjon i cerebro-spinalvæsken, hydrogen ionekonsentrasjon, EEG, GSR, søvn, bevisst bevissthet, etc. Avhengig av anvendt dosering, stimulerer disse bølgene det sympatiske eller parasympatiske systemet. Svært små doser gir smertestillende effekter; Imidlertid er svært store doser dødelige. En dempet eller modulert frekvens er mer effektiv enn dempede bølger. De Den biologiske effekten av disse bølgene skyldes resonansabsorpsjonen i ganglier. Det er indikasjoner på at bare høyere harmoniske, og ikke grunnfrekvensen, produserer biologiske effekter. Beskyttelsen av testpersonen med metallskjermer øker disse effektene; magnetfelt fjerner dem imidlertid. Høyere harmoniske produserer disse biologiske effektene har fysiske egenskaper som ligner den bio-elektriske-energien  skapt av menneskekroppen. Mekanismen til hypnose er forklart av overføring av denne energien. Ford Company forskning2 Her er altså forskningen ferdig forsket for over 50 år siden, men allikevel blitt hemmeligholt for de fleste leger og pasienter. Hva skal man mene om det? Les mer om denne rapporten lengre nede i denne artikkelen! Altså ser det ut til at forskningen har vært ferdig snakket for 56 år siden, dette betyr i så fall at befolkninger i hele den vestlige verden har blitt holdt for narr av sine egne myndigheter omtrent like lenge. Vi er nå på vei inn i en katastrofe av dimensjoner dette med utrullingen av 5G-nettet. Insektene er blitt kraftig redusert de siste 10 årene. Og nå virker det å være en helt klar sammenheng mellom corona og 5G, allikevel fortsetter utrullingen av 5G på hvert tettsted og i alle byer. Kan årsaken til Corona-pandemien skyldes økende stråling og 5G?! p7 Akkurat som Titanic var disse skipene absolutt de beste i verden, maken til luksus, og skipene kunne ikke “synke”. All verdens trådløse-teknologi var samlet på et sted. Det ble sendt 5G fra verdensrommet ned til skipet absolutt hele tiden, og en hver lugar hadde full dekning med WiFi. p14 Og 14 personer døde. Hva kunne det være for noe? I september i fjor høst kom nyheten om denne metastudie fra naturvernforbundet i Tyskland på NRK, men nyheten stoppet allikevel der… Insekter kan forsvinne av stråling Reduksjon av insekter kan skyldes stråling! Ny tysk forskning viser nettopp det! Hva kommer til å skje i snar framtid hvis vi fortsetter med politikere og myndigheter som ikke gjør jobben sin? I 2011 ble undertegnede alvorlig syk av stråling. I mitt fritidshus i Sverige hadde jeg fått installert en automatisk strømmåler(AMS) i 2010/2011. Så begynte de forskjellig sykdommene og plagene, jeg kunne ikke være i nærheten av elektriske apparater eller mobiltelefoner uten at det sved i ansiktet eller “kokte” i hodet. Etterhvert ble det til stadighet en doven venstre arm og smerter i hjerteregionen. Det var smerter som flyttet seg rundt i kroppen og jeg fikk knapt sove. Så snart jeg forsto at jeg var rammet av elektrostress begynte jeg å fjerne meg fra strålekilder, og jeg kunne nesten umiddelbart merke en bedring på helsa. Det var helt tydelig at jeg hadde blitt sensitiv ovenfor mikrobølger og annen elektromagnetiske stråling.
Tenmars 195
Det fantes forskjellige måleapparater som kunne gjøre den usynlige strålingen synlig på med både lyder og tall. Etter at undertegnede hadde kommet i kontakt med protest- og støtteorganisasjoner mot elektromagnetiske felt forsto jeg at forskningen var ferdig snakket for lenge siden, det var ikke behov for mer forskning. Det var nå en kamp om sannheten hvor kraftbransjen og mobilbransjen med støtte av myndighetene tydeligvis hadde en svært god ledelse. Se mer om måleapparater her: Her! Dermed begynte jeg å skrive en annerledes bok for å forsøke å få folk til å forstå, det var min helt personlige historie, for jeg var ikke professor doktor eller lignende, men jeg hadde funnet ut at det var en kamp om sannheten. Boken kalte jeg “Uten en tråd” og ble utgitt i 2015, det var ingen tvil om at forskningen var ferdig snakket så da var det bare å begynne å kjempe om sannheten som hadde vært STJÅLET av næringslivsinteresser og myndigheter i over et halvt århundre. Boken tok opp mikrobølgestråling, men også stråling fra helt vanlig ledningsnett i normale hus i hele Norge. Det var heller ikke tvil om at det vanlige strømnettet også kunne gi store helseskader hvis de ikke var godt nok skjermet eller jordet. Boken er svært personlig og undertegnede har sett klare sammenhenger med hvordan faren min døde i en alder av kun 45 år, min mor døde når hun var 58 år og min bror døde når han var 38 år. Ingen tvil om at stråling av forskjellige typer har medført en masse tragedier i mange familier i Norge, både i eldre og nyere tider. Les gjerne hele denne studien som Ford Company har satt sammen, den går helt ned i detalj nivå, og forteller hvordan kroppen kan reagere på forskjellige mikrobølger og styrke, og dette allerede i 1965: The effect of microwaves on the nervous system Ford Når undertegnede virkelig forsto hvor ille det lå an med samfunnet, miljøet og helsen til folk skrev han også denne boken: ElektroStress, Kampen mot smartmålere, WiFi, 5G og annen elendighet!  Det er en bok som dokumenterer kampen mot helse- og miljøskadelig stråling, men også hvordan det er mulig å skjerme seg og andre. Gode tips for hvordan det er mulig å leve i en verden som har gått helt av hengslene når det gjelder stråling og annet. Universiteter og høyskoler har mer eller mindre neglisjert utfordringene tross det helt åpnebare. Universitetet i Sørøst Norge(USN) har til og med nektet undertegnede å ta en master i sosiologi, og ble rett før han skulle levere en master-oppgave, om nettopp dette temaet elektrostress, kastet ut av universitetet. Se mer her: Universitetet i Sørøst Norge nekter el-følsomme å ta master! Kurt Oddekalv2Men heldigvis har Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund kommet med en utstrakt hånd. Miljøvernforbundet har tatt denne strålesaken alvorlig i over 20 år, så plutselig var det blitt mye enklere for meg  å kjempe mot uretten som hadde rammet både insekter, dyr og mennesker. Det må nå nevnes at etter Kurt Oddekalv sin død har sønnen valgt å legge vekk den viktige miljøtrusselen. Veldig trist, men vi fortsetter kampen i samarbeid med organisasjonen Solidaritet 21.  Se mer: Her! Boken ElektroStress kan kjøpes direkte av Grete-Nina Aske, men er også tilgjengelig hos bokhandlere på nett, bibliotek og på Norli i Tønsberg. Prisen er kr 349,- Ved frakt kommer det 50 kr i tillegg, ellers kan varene hentes i Tønsberg etter avtale. Hvis du ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Send melding til post@bulloforlag.no, til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller ringe henne på 330 62277.

Husk!

Kampen er ikke over før den er vunnet! Odd-Erik Helgesen Forfatter, samfunnsviter og miljøaktivist.

Les gjerne mye mer:

Mikrobølgevåpen finnes allerede! Det er ikke Science fiction! Kan den enorme strålingen på Borgheim være årsaken til “corona-smitte” i Færder kommune?! USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!! Dr. Cowan: En klar sammenheng mellom Corona og 5G! Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig! Støtt kampen! Konto: 1207.10.92257
elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s