Espen vant! Agder Energi Nett AS har ikke adgang til å stenge strømmen!

Espen Syversen skriver på sin facebook side:

Vedtak ble fattet 19.04.21 men jeg fikk forkynt vedtaket først i dag 6 mnd senere!? Hva sier forvaltningsloven om dette???

Bildet som Syversen la ut:

Espen fikk rett

Avgjørelsen som Syversen referer til lyder slik:

Klager anfører at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager mener at det ikke er noe tilfelle av kontraktsbrudd fra hans side.
Klager viser til EMK art. 8, Grl. §§ 102 og 113, og hevder at installasjon av ny måler vil påføre han en vesentlig ulempe.
Klager anfører at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viser til avregningsforskriften og anfører at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk.
Klager viser til selskapets anførsel om legeerklæring og mener at nettselskapet ikke har krav på legeerklæring i dette tilfellet.
Klager anfører at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje, jf. fkjl. §48a. Klager mener at hans innsigelser er basert på høyere rangert lovverk enn avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan stenge anlegget. Klager mener selskapets opptreden i saken er ulovlig.
KLAGER BLE GITT ENSTEMMIG MEDHOLD.
Se hele avgjørelsen her:
 
Espen Syversen har seiret over Agder Energi Nett AS tidligere:
I avisa
Les hele saken her: 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s