Hvor nærme sannheten kan man egentlig komme? Alt tyder på at 5G er årsaken til “smitteutbruddet” på Løren barneskole!

Er det slik at mange mennesker over hele verden nå har blitt syke av “corona” fordi det samtidig har vært en voldsom utbygging av det nye 5G-nettet?

Kan det virkelig være så enkelt?

JA, SVÆRT MYE TYDER PÅ DET!!!

Løren barneskole TV 2Før jul var det et enormt smitteutbrudd på Løren barneskole i Oslo. Det var slik at skolen måtte la barna være hjemme for å unngå “smitte”. Hjemmeundervisning var visstnok den eneste løsningen.

Vi i Solidaritet 21 tenkte jo vårt, og onsdag kveld den 29. desember 2021 var vi på plass for å måle strålingen rundt i skolegården på Løren barneskole. Og våre bange anelser slo ikke feil, ikke denne gangen heller.

Se gjerne denne fra tidligere:

Kan den enorme strålingen på Borgheim være årsaken til “corona-smitte” i Færder kommune?!

EPRS4EU sin forskerservice advarer også :

EPRS mars 2020

Vi målte hele tiden svært høye stråleverdier, og ofte over 120 000 mikrowatt per m2 med tilhørende enda høyere topper rundt omkring i skolegården. For oss er det dermed liten tvil om hva som er årsaken til dette “smitteutbruddet”.

IMG_4794

I skoleområdet har det tydeligvis vært enorm økning av stråling, og sannsynligvis er det 5G som har vært det helt utslagsgivende for den økende “corona-smitten”.

Nylig har det blitt bygget et gedigent kontor og service senter like ved, så kan man jo tenke hva det vi føre med seg av ny trådløs teknologi.

Se hva entreprenøren selv skriver på sine sider om dette storslåtte byggeprosjektet:

Vi i Vedal Entreprenør er stolte over å være i gang med et av Norges største og flotteste byggeprosjekt, og vil på denne siden dele bilder og informasjon fra byggeprosessen.

Tomta er på omtrent 30 mål, og det er til sammen 80 000m2 som skal bygges på rekordtid. Foreløpig plan er at kontorbygget skal stå ferdig Q4 2021, og hotellet Q2 2022. Dette krever god planlegging og kommunikasjon med alle fag som er involvert i prosessen, og vi er nå i mål med å ha etablert prosjekteringsgruppa som skal få dette til.

Dette er et fantastisk bygg med smarte og innovative løsninger og ingen ting kan komme til å gå feil, akkurat slik som skipet Titanic eller kanskje som Princess Diamond(se lengre nede).

Til venstre er Løren barneskole

Løren barneskole er til venstre i bildet over.

Økern Portalen 10

Løren barneskole er nederst til høyre i bildet.

Det særegne ved denne utbyggingen er at den er så enorm, men også det at det nye Digitaliserings direktoratet(DIGDIR) nå har flyttet inn der sammen med Telia. DIGDIR er et direktorat som ønsker å digitalisere samfunnet til det ytterst, og svært mye skal tydeligvis skje trådløst, og kanskje sammen med Telia?

Økern Portalen 11

Hva denne enorme utbyggingen på Økeren har betydd i forhold til den økede mikrobølgestråling på Løren barneskole kan man jo bare tenke seg, men det trengs ikke, for strålingen er svært lett å måle med egne måleapparater, og da har man jo svaret rett foran seg.

Europarådets anbefalinger og løren

Selv om mikrobølgestrålingen og annen elektromagnetisme er lett å måle med apparater så er det blitt slik at de fleste universitetene ikke ønsker å vite om dette…

Se her om en master som ble avvist:

Universitetet i Sørøst Norge nekter el-følsomme å ta master!

Det er ingen tvil om at det offentlige og det private næringsliv på alle måter er så langt inne i all forskning med de tilhørende sammenhenger at sannheten og virkeligheten har forsvunnet ut i det blå.

I våre dager er det altså “corona-viruset” som utgjør den store trusselen samtidig som det trådløse 5G-nettet rulles ut i et rasende tempo. Tidligere har det vært andre elektromagnetisme nyvinninger som har kommet, samtidig med forskjellige influensaer.  Se bildet under.

Hva er 5G

Thomas Cowan MD har gjort noe av de samme antagelsene og oppdagelsene som undertegnede, forskjellen er at jeg virkelig har fått kjenne denne giften/strålingen på egen kropp.

Det virker jo åpenbart at noen har puttet noe “dritt” i vannet… (Se videoen med Cowan over)

…det er bare det at det er stråling i våre omgivelser som har økt så enormt og at det kanskje ikke er et virus som har skylden i de syke og plagede menneskene, men at det kan skyldes giftstoffer som cellene ønsker å kvitte seg med, også bare kalt exosomer…

Forside til den norske utgaven 3Vi har nettopp utgitt boken” THE CONTAGION MYTH” til Thomas S. Cowan og Sally Fallon Morell på engelsk og norsk. På norsk ble tittelen Myten om Smitte.

Alle som ønsker å gi et bidrag i kampen mot ufornuft kan benytte konto: 1207.10.92257 med over 300 kr og vil dermed få boken tilsendt på engelsk eller på norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar av boken tilsendt. 

Takk på forhånd!

Hvis du bare ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller beskjed på skjemaet her: Her!

Tidligere har vi skrevet:

En av mine våkne venner skriver på sin facebookside i forbindelse med nedstengningen av Løren skole i Oslo.

Les her.:

Hmmm jajajaja….. Smitten øker og 5G mastene øker enormt i antall, og strålingen er enorm…. Ingen ser det, og få bryr seg om det….trallala… Nå er det 5G master både fra Telia og Telenor på alle mastene rundt denne skolen, i motsetning til tidligere der det var en 5G mast her og der…

TV 2 skriver på sin side:Løren barneskole TV 2 2

For Løren skole i Oslo har smittesituasjonen vært så krevende at de ikke lenger kan drifte skolen som normalt. 

På Løren barneskole i Oslo er det bekreftet to eller tre smittetilfeller av omikron. I tillegg har skolen opplevd kraftig økning i delta-smitte den siste tiden. Det bekrefter rektor Eli Senneset.

– Det har vært en eksplosiv smitteøkning over helgen. Det er så mye smitte at vi kan ikke drifte som vanlig, sier Senneset til TV 2.

Bydelsoverlege i bydel Bjerke, Hinna K. Khawaja, opplyser til TV 2 at det foreløpig er 35 bekreftede smittetilfeller tilknyttet skolen. I tillegg er det mistanke om flere.

– Vi avventer fortsatt PCR-bekreftelse på flere positive selvtester, skriver bydelsoverlegen i en e-post.

Skolen har, i dialog med bydelsoverlegen, fått godkjent et hastevedtak som gjør at de omkring 750 elevene kan undervises digitalt på hjemmeskole fra mandag til og med fredag denne uken.

Les hele artikkelen til TV 2:

Oslo-skole sender elevene hjem Det har vært en eksplosiv smitteøkning 13-12-2021

Kan det virkelig være 5G som er årsaken?

Min venn skriver mer:

Ja nivået på strålingen er nå så høyt, at mange vil bli syke av dette… Men hva skal til for at folk forstår at plagene deres er linket opp mot dette? Hmmm angst, kreft, uro, ondter her og der, hjerteproblemer, hodepine……. det er mange symptomer på dette… Til og med når deres egne blir dårlige, så er det dessverre mange som fortsatt ikke VIL og ØNSKER å koble denne strålingen til plager, sykdom….

Tidligere har vi skrevet om corona og 5G:

Kan corona-pandemien skyldes den svært økende strålingen i våre omgivelser?  Og spesielt i forhold til 5G?!

Der corona-pandemien rammet først, var de samme stedene hvor de hadde rullet ut 5G aller tidligst. Først ute med 5G var altså Wuhan i Kina og Milano-området nord i Italia, men også disse cruise-skipene til Princess Cruise Lines Ltd var svært tidlig ute.

Diamomd princess 2

Kan det være en sammenheng?

SE bilder også:

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p12

p13

p14

p15

p16

Hvor nærme sannheten kan man egentlig komme?

Fra undertegnede sin egen forskning, opplevelser og forståelse er det svært mye som kan tyde på det!

Les mer!

Samme symtomer

Kan det også være slik at fibromyalgi, ME, el-følsomhet, og corona-viruset skyldes den samme årsaken?

Dag Bruusgaard2Professor ved Universitetet i Oslo Dag Bruusgaard, forteller til Aftenposten sin journalist Anne Hafstad:

Fibromyalgi? ME? Diffuse smerter som ingen finner ut av? Felles for disse pasientene er at de åpenbart er syke og at de får dårlig behandling i Helse-Norge. Norske forskere ser en del fellestrekk blant disse pasientene. Nå lurer de på om det kan være felles bakenforliggende årsaker til plagene.

– Jeg tror vi som leger må løfte blikket og se disse tingene i sammenheng, sier professor Dag Bruusgaard, ved institutt for allmenn-og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Han mener det er en rekke pasienter og sykdomsgrupper hvor det er klare fellestrekk med smerter flere steder i kroppen, mange er plaget med tretthet, noen har tørre øyne, noen har romling i magen, noen er svimle og noen har øresus eller andre plager.

– Det er så mye felles i symptomer at jeg mener vi må spørre oss om vi står overfor et syndrom her, som kanskje har sin årsak for eksempel i sentralnervesystemet. Det samme gjelder de som har EL–følsomhet, sier Bruusgaard. Tanken er ikke ny for den erfarne professoren, som også er fastlege en dag i uken. I sin legepraksis møter han ofte pasienter med disse plagene.

Aftenposten 22.februar 2009

Foto: Universitet i Oslo.

Les gjerne hele artikkelen: Dag Bruusgaard Fibromyalgi og ME samme årsak

I dagens samfunn er det næringslivsinteresser inne absolutt overalt, også i den innerste krok av barnehagene våre. Hvorfor ønsker myndighetene i Norge våre på død og liv at det skal være WiFi nærmest over alt i alle barnehagene, når det finnes nok av forskning som forteller om helse-utfordringer i forbindelse med stråling?Sandkasse barn p

Viktige samfunnsinstanser som universiteter, høyskoler og ellers helt allmenne skoler er nå fulle av prosjekter som kun er til for å tilfredsstille næringslivet og markedet, og samtidig skal alt digitaliseres, helst så trådløst som mulig.

Denne samrøre viser seg også ved alle handelshøyskolene som holder til ved universitetene våre. De økonomiske fagene: ledelse og markedsføring går hånd i hånd med fagene historie og sosiologi, noe som medfører at de benytter seg av de samme foreleserne.

Er sammenblandingen av disse fagene uheldig for den uavhengig forskningen?

Igjen, er det slik at “Corona-virus” sin hovedårsak egentlig er den økende strålingen og 5G?

Undertegnede har siden 1994 bodd på samme adresse i Tønsberg kommune. Min bolig er en tomannsbolig fra 1930 tallet. Da jeg for over 20 år siden flyttet inn i boligen fikk jeg en tidlig en slags tung pust, og ble samtidig lett støl og stiv i kroppen. Jeg hadde alltid drevet med idrett og var ellers generelt i svært god form, det var om vinteren denne tunge pusten og stølhet var som verst… Det ble noe bedre om sommeren.  Hvorfor var det slik?

Liabakken hus

Min familie og leieboerne hadde en lei tendens til å bli syke og ofte med en medfølgende hoste som nærmest ingen ende hadde. En annen tendens var utmattelse og trøtthet, altså symptomer svært likt diagnosen ME. Dette skjedde uten at undertegnede forsto noen sammenhenger den gangen. Da vi kjøpte tomannsboligen i 1994 var jeg litt skeptisk til disse strømførende ledningene som hang svært så nærme huset, men etter innflyttingen tenkte jeg  lite på det.

I 1998 ble min kone svært syk med migrene og fikk kronisk utmattelse. Da ble det den ene runden etter den andre, hos leger og forskjellige eksperter, uten å finne noe som helst av årsaker til plagene. Årene gikk og det ble ikke noe særlig bedre, og i 2004 gikk ekteskapet til en ende.

Undertegnede fortsatte å bo i boligen, og la mer og mer merke til at leieboerne også kunne slite med plager knyttet til luftveisinfeksjoner(tørrhoste og tung pust) og tretthet. I den sammenheng ble det svært viktig med god lufting, vask på bad og godt renhold i de tilstøtende rom. Da måtte vel utfordringene være borte tenkt nå jeg, men så enkelt var det ikke, og det hele fortsatte. Mine forskjellige leieboere fortsatte å bli syke. Min nye kjæreste og samboer fikk også utfordringer med pusten og hadde til tider en voldsom tørrhoste som omtrent var umulig å bli kvitt spesielt når hun skulle sove, i tillegg fikk hun kraftige vondter som knyttet seg kraftig på forskjellige steder i muskulaturen. I tillegg kunne hun omtrent ikke få sove nok, når hun først fikk sove…

I flere perioder fikk jeg en sterk influensaliknende plager og symptomer, men siden jeg alltid har trent mye, var jeg godt kjent med treningsverk og ikke la ikke noe mer vekt på det. I årene 2008 til 2010 var jeg rammet av en kraftig svimmelhet.

I år 2011 begynte jeg å studere på Høyskolen i Vestfold som det het den gangen, nå heter skolen Universitetet i Sørøst Norge(USN), det var da jeg for alvor forsto at plagene og symptomene mine skyldes elektromagnetisme. Mistankene gikk da raskt til alle de elektriske og elektroniske kildene i mine omgivelser både på skolen, hjemme og i fritidsboligen min i Sverige.

Høyskolen1 (1)
Universitetet i Sørøst Norge

På USN var det en mengde trådløsenettverk som jeg gjorde lurt holde meg unna, det klarte jeg til en viss grad.

Bilde av TM-190Utenfor huset mitt hang det strømførende ledninger bestående av 3 kabler fra 1950 tallet, ingen tvil om at disse strømførende kablene kunne gi kraftig stråling inni mitt hjem. Snart skaffet jeg meg et eget måleutstyr for elektromagnetiske felt og fant raskt ut at det inne i min bolig var 6 GANGERHØYT magnetfelt som det er tillatt i barnehager og skoler i TØNSBERG KOMMUNE. Tiltaksgrensen er på 400 nano Tesla i kommunen, og inne på mitt soverom var det et nokså konstant magnetfelt om vinteren på 2400 nanoTesla. Tiltaksgrensen i kommunen var på 400 nanoTesla fordi FORSKNINGEN hadde vist at det var en overhyppighet for leukemi hos barn ved magnetfelt høyere enn det. Det var ingen tvil at undertegnede bodde i en bolig hvor han hadde fått en overdose med stråling!

Undertegnede tok dermed kontakt med ingeniøren Odd Magne Hjortland i EMF Consult og fikk utført nøyaktige målinger av det magnetiske feltet ved boligen. Se hele rapporten Her!

Symptomene hadde vært mange, men de mest vanlige var luftveis utfordringer, smerter omkring i kroppen og ved hjertet, utmattelse og trøtthet. Det kunne også være forskjellige mageproblemer. De verste symptomene var når det virket som om blodet klumpet seg og armer eller ben dovnet, eller faktisk det helt motsatte som om blodårene skulle sprekke, blodet skulle renne ut. Dette kunne ofte føre til verking, blåmerker eller oppsvulmende hender.  Da undertegnede forsto alvoret med denne strålingen tok jeg affære. Alt av unødvendig stråling fra elektriske apparater, WiFi og lignende ble fjernet. Disse strømledningene som hang altfor nærme og rett utenfor veggen i 2. etg. og som gav strøm til hele gaten, gav dermed et kraftig magnetfelt inni min bolig måtte også fjernes.

Skagerak NettMen Skagerak Nett og deres ledelse ønsket ikke å gjøre noe med disse kablene, for som de sa, “da måtte de gjøre det hos SÅ MANGE ANDRE KUNDER også”… I 2012 var dette blitt så utholdelig i min bolig slik at jeg måtte bo på en hytte uten strøm i over 2 år før jeg så kunne flytte hjem igjen. Det var helt tydelig at jeg hadde fått en overdose av elektromagnetisk stråling.

Det var slik at jeg lærte meg mange tiltak for å kunne bo hjemme igjen, og et av dem var å sove i andre enden av huset, der hvor magnetfeltet var minst.

Det å leie ut boligen ble vanskelig da jeg forsto den totale sammenhengen. Folk ble rett og slett syke av de elektromagnetiske feltene inne i min tomannsbolig, dermed måtte boligen stå tom i lengre perioder.

Graving i Liabakken2I 2017 fikk jeg endelig ledningene nedi bakken og nesten samtidig ble jeg også i god form igjen. Undertegnede er nå 52 år og plutselig ble stølheten og stivheten borte og jeg var like sprek som en 25 åring igjen. Selv om jeg ble frisk igjen, er jeg fortsatt sensitiv ovenfor stråling og elektrisitet, og mest når jeg er i nærheten av WiFi og mobiltelefoner, da kan jeg bli voldsomt trøtt, få smerter rundt i kroppen og få en tung pust…

Men man trenger virkelig ikke være professor, forsker, lege, sosiolog, advokat eller ha annen mangeårig utdannelse for å forstå at denne strålingen kan være helse- og miljøskadelig. På denne film-snutten under er det en smartmåler og en WiFi som er plassert rett i nærheten av hverandre. Måleapparatet går da langt over sine grenser, se og hør selv.

Med utdannelse i sosiologi og historie har jeg forsket på hvordan dette i det hel tatt har vært mulig for energiselskapene, mobilselskapene og myndighetene å benekte at all denne økende strålingen i omgivelsene skal kunne være helse- eller miljøfiendtlig for oss alle.

I denne sammenheng har jeg gitt ut 3 bøker om emnet:

ElektroStress forside revid. skråDen siste boken heter: Elektrostress, Kampen mot smartmålere, WiFi, 5G og annen elendighet (2019):

Jo, rettssystemet og rettsstaten Norge har vært fylt opp med grådige selskaper, helseforetak, leger og advokater. Det kan virke som at rettssystemet vårt står for fall, spesielt når det er slik at advokater kan bli dommere i samme kommune som de selv nylig har praktisert som advokat. I tillegg har det blitt slik at omtrent alle høyesterettsdommene skal bo i vestre Oslo og Bærum… Ellers er det er også mange andre store utfordringer som grådighet og inhabilitet, hvor vi kan komme med eksempler langt inni kommunestyrer, storting og regjering. Ingen avgjørelser blir tatt uten at noen skal tjene økonomisk på det, alt er tydeligvis blitt en økonomisk maktkamp og det på alle nivåer.

Hvis du ønsker å bestille denne boken kan du gjøre det her. Prisen er kr 349,- Ved frakt kommer det 50 kr i tillegg. Send en melding til Grete-Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller ring henne på 330 62277.

Rike og sterke personer slike som pressemannen og investoren Trygve Hegnar er en av representantene for at alt i samfunnet skal styres etter økonomisk vinning. Hegnar har en bakgrunn som landslagspiller i håndball og spilte i den tyske Bundesliga i sin ungdom. Håndball er en rimelig tøff sport med mye nærkontakt og “kriging”, ingen tvil om at Hegnar tok med seg denne mentaliteten med seg inn i næringslivet i Norge.

Trygve HegnarHegnar startet i 1971 med å gi ut sitt eget blad. Magasinet het Kapital og endret næringslivets journalistikk totalt i Norge. Som redaktør hadde Hegnar ingen skrupler og kritiserte villig vekk, noe som sikkert ofte var berettiget, men samtidig førte nok til et samfunn bestående av kynisme og enda mer kapitalistisk tenking. Næringslivsledere som hadde en empatisk lederstil, med eget ansvar for samfunn og miljø, ble på denne måten skviset ut av stillingene sine eller måtte være villig til å tilpasse seg. Samfunnskritiker Jens Bjørneboe tok i sin trilogi “Bestialitetens historie” et oppgjør med ondskap, kynisme, griskhet og grådighet, og samtidig de kreftene som bygde opp Vest-Tyskland etter 2.verdenskrig, nettopp i det landet hvor Trygve Hegnar tok sin utdannelse.

Altså har verdiene følelser og fornuft fått mindre og mindre betydning i Norge og de fleste andre land i verden, nå er det blitt de kapitalistiske kreftene og mangelen på moral og etikk som styrer.

Det er derfor absolutt ingen grunn til å ha tillit til våre myndigheter, i dag er det slik at politikerne og ledere er kjøpt og betalt på alle slags vis. Myndighetene og politikerne har derfor stort sett kun næringslivsinteresser for øye, mennesket kommer absolutt i siste rekke. Når vi i tillegg vet at mange av disse politikerne som styrer i regjeringen og på stortinget har bakgrunn fra eller er påvirket av lobbyister fra næringslivet eller frimurerlosjer, så kan man jo bare tenke sitt…

Det vi må forstå i dag er at maktfordelingsprinsippet i vårt moderne demokrati i Norge, som skal bestå av en lovgivende myndighet(stortinget), en utøvende myndighet(regjering) og en dømmende myndighet(rettsvesenet), er blitt lagt ut for salg til den som betaler høyest, eller til den som har det “beste” nettverket. Men en ting er klart, det er ikke slik vi bygger et demokrati og et velfungerende samfunn.

I sammenheng med all denne økende strålingen i våre omgivelser som gir elektrostress på ulike og forskjellige måter, har mange av oss nå fått helt klare symptomer og plager som ikke passer inn i denne overvåkningskapitalisme og den elektrifiserte framtiden. Næringslivet og deres forskjellige tilhengere har sammen med våre myndigheter skjøvet alle disse utfordringene under teppet over en svært lang tid nå.

Tidligere kom de fleste helseskadene og plagene som skyldes elektromagnetiske stråling fra høyspentledninger og elektriske anlegg i egne boliger. Noen stråleutfordringer kom også fra radarinstallasjoner, men også fra røntgenapparater som var i bruk helsevesenet. Rundt alle disse forskjellige apparatene og frekvensene har det blitt drøssevis med uheldig sykdommer, skader og plager som har påvirket miljøet, mennesker, insekter og dyr i mange tiår. Siden myndighetene i Norge og andre vestlige land ikke ønsker å akseptere all den forskningen som forteller oss alt dette, er alt av helse- og miljøskader rundt elektromagnetiskstråling og felt kun et STORT SVART HULL…

Enorm økning i sykdommer

Alt dette skjer på tross av statistikker som forteller oss at det er en enorm stigning av sykdommer og plager blant folk, og samtidig som insektene som nærmest forsvinner helt.

Se gjerne den artikkelen: Er skittenstrøm mammuten i rommet?

Tønsberg blad(TB) skrev i høst om en sykepleier som fikk corona i våres, hun hadde kun lette plager som forkjølelse og tretthet. Hun forteller til TB at trettheten ikke ville forsvinne så da skrev TB at dette helt klart måtte være ettervirkningene av corona. Det var selvfølgelig corona-viruset som var årsaken, ingenting annet ble diskutert som mulig årsak. Helt utrolig hvor enkelt ting kan bli, når sannheten er ferdig snakket.

Ta viruset på alvor TB

Men undertegnede er jo ikke født bak en trillebår, så mine mistanker var sterke, dette måtte være det samme som elektrostress for alt tydet jo på det.

Hun hadde jo de samme symptomene som alle de andre jeg har vært hos når det gjaldt måling av elektromagnetiske felt, enten det var stråling fra smartmålere, Appeltv, WiFi eller annet.

Elektrostress(El-følsomhet) fører som oftest til ME eller utmattelse, og gjerne også fibromyalgi. Fibromyalgi forbindes gjerne med influensa smerter.  Derfor tok undertegnede og en assistent med oss måleapparatene våre for å måle stråling hjemme hos denne kvinnelige sykepleieren. Vi møtte opp ved boligen til denne sykepleieren i Stokke og traff mannen hennes, og fortalte litt om hva vi holdt på med, og ønsket å utføre en måling av de elektromagnetiske feltene i boligen deres. Sykepleieren selv var ikke selv til stede, men barna deres satt i stuen med Ipadene sine. Vi fikk lov til å måle litt og forsto ganske raskt at det var skyhøye verdier av trådløs stråling på stedet, det verste var at mannen hadde sin egen smartklokke på hånden som gav fra seg kraftige kontinuerlige pulser. Etter hva vi forsto hadde også kona hans, denne sykepleieren, også en slik smartklokke på armen. Det var dermed ikke rart at hun hadde ettervirkninger etter corona-viruset fortsatt…

Les mer om denne saken: Her!

Så er det virkelig slik at myndighetene, næringslivet og Bill Gates forsøker å stjele diagnosen el-sensitivitet fra alle oss som er rammet elektrostress? Det er altså mye som tyder på det. Se bak på keyboardet til Microsoft hvor de har klisteret opp en helseadvarsel til alle oss brukerne av tastaturet.

Tastatur advarsel2

Dette er teksten som står under dette tastaturet til Microsoft.

“Bruk av tastatur eller mus kan føre til alvorlig skade eller sykdom.

 Ved bruk av datamaskiner kan du, som med en del andre aktiviteter, noen ganger oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke, eller andre kroppsdeler. Hvis du imidlertid har symptomer som vedvarende eller tilbakevendende ubehag, smerte, banking, verking, prikking, nummenhet, svie eller stivhet. MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE VARSLENE: TA RASKT KONTAKT MED PROFFESJONELT HELSEPERSONELL, selv om symptomene forekommer når du ikke arbeider ved datamaskinen.

Slike symptomer kan forbindes med smertefulle og noen ganger permanente invalidiserende skader eller sykdommer på nerver, muskler, sener eller andre deler av kroppen. Disse muskelsykdommene omfatter musesyke, senehinnebetennelse og andre tilstander. “

Les gjerne: Kan det være en sammenheng mellom Steffen Tangstad sin nervesykdom og stråling?

Så slik kan vi fortsette og fortsette, er det altså slik som Thomas Cowan MD forteller oss: “det er noe har sluppet noe “dritt i vannet vårt”?

Dag Bruusgaard og UIOVel undertegnede er altså ikke tvil om at den erfarne professor Dag Bruusgaard har rett i sine antakelser om at ME, Fibromyalgi og El-følsomhet har samme årsakssammenhenger, slik som det står om i Aftenposten 2009.

Undertegnede i sitt virke treffer svært mange mennesker som har diagnosen ME og Fibromyalgi. Blant disse personene har det ALLTID vært slik at de samme personene også har vært  utsatt for svært høye strålings-felt kontinuerlig i sine boliger. Så i hvilken sammenheng er det 100 % sammentreffende uten å være sann?

Strålingen er altså veldig enkel å måle og forstå utfra egne måleapparater.

Alle trenger egne måleapparater se mer: Måleapparat og skjerming

Så kan det være slik som Bruusgaard forteller, at vi står ovenfor et syndrom, men at dette syndromet også omfatter dette corona-viruset?!

Allerede i januar måned begynte undertegnede å se en større sammenheng med corona-viruset og stråling. Det var Wuhan i Kina og Nord-Italia som var verst rammet av dette corona-viruset, det var akkurat de samme områdene i verden som nylig hadde vært først ut når det gjaldt det nye mobilnettet 5G. Det betyr at strålingen i disse områdene hadde økt dramatisk.

Les gjerne min artikkel fra februar: Wuhan rammet av elektrostress?!

Ikke bare på land ble det oppdaget corona-virus, men også på cruiseskipene som hadde de raskeste og de beste trådløsenettverkene til havs. Med 7000 sensorer, 4000 aksess punkter og  WiFi i alle rom var Sky Princess fra Princess Cruises best i verden når det gjaldt trådløs-teknologien på sjøen.Medallion og internett igjen

Se gjerne mer om hendelsene og sykdomsutbruddet ombord Princess Diamond vinteren/våren 2020 på Wikipedia:  Her

Se gjerne tidslinjen også:Timeline for Diamond Princess

Så et enkelt spørsmål!

Hva kan det bety da at Princess Cruises fikk svært så mange corona-syke og andre sykdommer  i vinter/våres 2020? Fra mitt ståsted  er svaret ganske enkelt.

Nettet begynner nå å snøre seg rundt corona-viruset og lignende diagnoser sammen med all den helsefarlige strålingen som vi omgir oss med i dag, og som er stadig økende med 4G+, 5G og andre elektroniske apparater.

Kan det virkelig være en slik sammenheng mellom elektrostress og corona?

Mye tyder på at elektrostress, akkurat som annen stress, gjør at vi får for lite oksygen slik at det ikke blir transportert ut nok giftstoffer fra kroppen, noe som igjen kan gi oss mange forskjellige symptomer og smerter slik som ulike vondter, tungpust og utmattelse. Graden av disse symptomene og plagene virker å komme an på hvor hardt man blir rammet av stråling, alder og om man har noen underliggende sykdommer eller plager fra tidligere.

Kan det virkelig være så enkelt at all denne unødvendige strålingen som vi omgir oss med i dag, stresser cellene våre så mye, at cellene sender ut giftstoffer, exsosomer, som igjen blir forvekslet med dette corona-viruset?!

Kan det forklares så enkelt som det?

Einstein og det å forstå

Siden undertegnede har opplevd og forstått elektrostress på sin egen kropp, velger jeg å tro på min egen forklaring og min egen forståelse. Dersom jeg har rett betyr det at disse symptomene og plagene vil opphøre så snart strålemengden reduseres nok.  Samtidig betyr det at corona-viruset ikke er smittsomt, og at vi dermed kan fjerne alle disse ubehagelige ansikts-maskene og åpne opp samfunnet vårt igjen. Dette helt uten noe som helst form for dårlig samvittighet.

Odd-Erik-s-287x300

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Les  gjerne:

Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig!

VG anklager Erling Haaland for å lefle med konspirasjonsteorier! Stråling er ikke farlig mener VG.

Dagbladet skriver om langtidscovid, men er det egentlig elektrostøy som er årsaken Theas sykdom?

Kvinner ofres på teknologiens alter!?

elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s