5G og annen mikro-bølgestråling er direkte miljø- og helsefarlig! Politikere som ikke tar ansvar må gå av!

I Tønsberg vet nåværende ordfører, tidligere ordfører, dagens rådmann, tidligere rådmann og de fleste andre politikere at det kan være store helseutfordringer med stråling. På stortinget og i regjeringen gjelder det samme. Leder av Solidaritet 21 og redaktør av Bullo Tidende, Odd-Erik Helgesen, har snakket med mange av dem og vet at disse folkevalgte og administrasjonlederne vet om de store utfordringene med stråling på skoler og samfunnet ellers. Ingen av dem tar ansvar for å gjøre noe med de store utfordringene.

Se gjerne video fra våren 2021:

Nå gidder vi ikke mer! Nå er det rett og slett nok!

Til og med statsministeren Jonas Gahr Støre vet om utfordringene, da han har jobbet tett på tidligere statminister og tidligere leder av WHO, Gro Harlem Brundtland i mange år. Brundtland merket at hun fikk sterke smerter av mobil, så enkelt er det… Men Brundtland, lederen for WHO og lege, ble møtt med stor motbør og mistet snart jobben…

Hvorfor?

Ingen tvil om at det koster å stå opp for sannheten.

Se videoklipp fra SVT under…

Gro Harlem Brundtland skal ha fortjeneste for at hun har prøvd å gjøre noe med saken i over 20 år, også når hun var leder i WHO. Det er svært beundringsverdig, men burde selvfølgelig være en selvfølge for alle ledere av Verdens helse organisasjon.

Men kan det være at WHO er kjøpt og betalt?

Felles for alle de folkevalgte utenom Brundtland er at de velger å ikke gjøre eller si noe.

Nå er det helt uaktuelt at det fortsetter slik som nå, de som ikke tar ansvar som politikere eller i de forskjellige administrasjonene i landet må ta sin hatt å gå, og ikke bare det, de må påtales for lovbrudd ved å undra seg plikter for samfunnets felles interesser.

Samfunnets felles interesser er at innbyggerne holder seg friske og raske, og ikke syke og nedsløvet av stråling og andre gifter. Dersom innbyggerne blir plaget med kroniske sykdommer og plager har de ikke lenger mulighet til å følge opp de folkevalgte slik at demokratiet kan fungere så godt det skal.

Kronisk syke Dagbladet 22-08-2021

Ta opp kampen med oss, og meld deg inn i Solidaritet 21:

Bli medlem!

Logo solid 4

Utviklingen av mobilnettene 3G og 4G kom samtidig med fuglinfluensaen og svineinfluensaen og i 2020 kom 5G samtidig med covid-19… Er det en sammenheng?

Mobil antenner

Er det en sammenheng mellom den økende menneskeskapte elektromagnetismen og den årlige influensaen?

I vår moderne verden er det en stadig økning av stråling fra vanlig elektrisitet og ny trådløs teknologi. Samtidig har influensaen kommet hver høst og vinter i lange tider. Kan det ha noe med det å gjøre at vi om høsten trekker inn og bruker mer strøm og trådløse duppeditter?

En venn av meg forteller hvilke sammenhenger hun har funnet:

Her har vi alle G ène….. av mobilnett.. Og som vi vet hadde vi i 2003 en global epidemi… hmm sikkert helt tilfeldig…. legger link i kommentarfeltet…

I 2009 vet vi jo hva som kom….. Svineinfluensaen kom tilfeldigvis sammen med 4G i 2009…… og bare for å ta tilfeldighetene helt med så kom jommen meg vår største krisepandemi sammen med 5G og oppgradering av 4G til 4G Iot…. Jammen meg så er det tilfeldigheter som rår….

Er det sammenhenger eller er det bare tilfeldigheter? Se selv og fundere?

Hva er 5G

Thomas S. Cowan MD, og Sally Fallon Morell forteller oss at smitte er en myte, og at det er en sammenheng mellom coronavirus og 5G. Elektromagnetisme har alltid vært en del av livene våre, men i feil frekvens og mengde vil det være en uheldig forurensning for vår helse og vårt miljø.

Einstein og det å forståBoken “THE CONTAGION MYTH” er nå klar i sin norske utgave. Det har vært mye jobb og slit med oversettelsen, men nå er den altså endelig klar. MYTEN OM SMITTE er begrunnet med en mengde fagfellesvurdert forskning, har mange viktige forklaringer og observasjoner, og boken forteller det meste på en enkel måte slik at selv Albert Einstein ville vært svært fornøyd.

De forklarer oss rett ut at virus ikke er årsaken til sykdom! (inkluderte “coronavirus”).

IMG_2503

På baksiden av boken står det:

Den offisielle forklaringen på dagens Covid-19-pandemi er at den er forårsaket av et ”farlig”, smittsomt virus. For å hindre at det sprer seg isolerer man dermed mesteparten av verdens befolkning i sine hjem. Fra munnbind til sosial distansering, fra anti-virale midler til vaksiner, tiltakene er satt i verk på grunn av antagelsen om at viruset kan forårsake alvorlig sykdom og at denne sykdommen også smitter fra person til person.

Selv om forekomsten av og statistikken over hvor mange som dør av Covid-19 kanskje ikke er pålitelig, er det ingen tvil om at mange er blitt dårlige av en underlig ny sykdom med rare symptomer – som at man gisper etter luft og får en slags ”brusende” følelse – og flere hundre tusen er døde.

Mange mistenker at årsaken ikke er viral, men at det er slags forurensing som er unik for den moderne tidsalders elektromagnetisme. I dag er vi omringet av en mengde skurrende frekvenser fra alt fra kraftlinjer til kjøleskap til mobiltelefoner. Det begynte med telegrafen og fortsatte med innlagt strøm over hele verden, så radar, så satellitter som forstyrrer ionosfæren, så allestedsnærværende WiFi. Den nyeste tilføyelsen til dette forstyrrende bråket er femte generasjons trådløst 5G. I ”Myten om Smitte: Hvorfor Virus (inkludert Coronavirus) Ikke er Årsaken til Sykdom” tar de bestselgende forfatterne Thomas S. Cowan, MD og Sally Fallon Morell for seg de virkelige årsakene til Covid-19.

Bestill boken eller støtt saken her!

Alle som gir et bidrag til konto: 1207.10.92257 på over 300 kr vil få boken tilsendt på engelsk eller norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar tilsendt. 

Hvis du bare ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller beskjed på skjemaet her: Her!

Se gjerne mer:

Kan corona-pandemien skyldes den svært økende strålingen i våre omgivelser?  Og spesielt i forhold til 5G?!

Der corona-pandemien rammet først var de samme stedene som hadde rullet ut 5G aller tidligst. Først ute med 5G var altså Wuhan i Kina og Milano-området nord i Italia, men også disse cruise-skipene til Princess Cruise Lines Ltd var svært tidlig ute.

Diamomd princess 2

Kan det være en sammenheng?

SE bilder også:

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p12

p13

p14

p15

p16

Hvor nærme sannheten kan man egentlig komme?

Fra undertegnede sin egen forskning, opplevelser og forståelse er det svært mye som kan tyde på det! Og nå også støtte i boken MYTEN OM SMITTE.


Det virker jo åpenbart at noen har puttet noe “dritt i vannet”… (Se videoen med Cowan)

…det er bare det at det er stråling i våre omgivelser som har økt så enormt, at det kanskje ikke er et virus som har skylden i de syke og de plagede, og at det kan skyldes giftstoffer som cellene ønsker å kvitte seg med som også bare er kalt exosomer…

Siden undertegnede har opplevd og forstått elektrostress på sin egen kropp, velger jeg å tro på min egen forklaring og min egen forståelse, akkurat slik som Gro Harlem Brundtland også har forklart oss, så enkelt er det.

skremmern Gro

Symptomene og plagene vil altså opphøre så snart strålemengden reduseres nok.

Effekten av mikrobølger på sentralnervesystemet forsket og forstått for over 50 år siden!

Stop5g.cz-symptoms-of-radio-wave-sickness.png-US-Naval-Medical-Research-Institute-1972Kan det virkelig være sant? Jo slik er det! Undertegnede har gjennomgått mye av de forskjellige symptomene og plagene som nettopp denne forskningen fra Tyskland i 1965 viser til, og det på egen kropp. I 2011 forsto jeg virkelig sammenhengen mellom stråling og smerter i kroppen. Etter at jeg tidligere hadde hatt hjerteutfordringer, sterke punktsmerter rundt om i kroppen, hodetåke, tinitus, puste problemer og en del annet gikk jeg til leger og eksperter for mine plager og utfordringer.
Det var ingen hjelp å få…
Men så forsto jeg at det å fjerne seg fra WiFi og annen stråling gjorde meg bedre, dermed var jeg ikke i tvil om hva som var årsaken til mine utfordringer.
LES MER OM DETTE LENGRE NEDE I ARTIKKELEN.
Ford Motor Company oversatte mye forskningen fra Tyskland/Sovjet i 1965 som forteller om helseskadelig påvirkning fra mikrobølger:

ABSTRAKT

Det autonome nervesystemet påvirkes av mikrobølgene på centimeteren bølgelengdebånd. Disse bølgene påvirker sirkulasjon, respirasjon, temperaturkontroll, vannbalanse, albumin og sukkerkonsentrasjon i cerebro-spinalvæsken, hydrogen ionekonsentrasjon, EEG, GSR, søvn, bevisst bevissthet, etc. Avhengig av anvendt dosering, stimulerer disse bølgene det sympatiske eller parasympatiske systemet. Svært små doser gir smertestillende effekter; Imidlertid er svært store doser dødelige. En dempet eller modulert frekvens er mer effektiv enn dempede bølger. De Den biologiske effekten av disse bølgene skyldes resonansabsorpsjonen i ganglier. Det er indikasjoner på at bare høyere harmoniske, og ikke grunnfrekvensen, produserer biologiske effekter. Beskyttelsen av testpersonen med metallskjermer øker disse effektene; magnetfelt fjerner dem imidlertid. Høyere harmoniske produserer disse biologiske effektene har fysiske egenskaper som ligner den bio-elektriske-energien  skapt av menneskekroppen. Mekanismen til hypnose er forklart av overføring av denne energien.

Ford Company forskning2Her er altså forskningen ferdig forsket for over 50 år siden, men allikevel blitt hemmeligholt for de fleste leger og pasienter. Hva skal man mene om det? Les mer om denne rapporten lengre nede i denne artikkelen! Altså ser det ut til at forskningen har vært ferdig snakket for 56 år siden, dette betyr i så fall at befolkninger i hele den vestlige verden har blitt holdt for narr av sine egne myndigheter omtrent like lenge. Vi er nå på vei inn i en katastrofe av dimensjoner dette med utrullingen av 5G-nettet. Insektene er blitt kraftig redusert de siste 10 årene. Og nå virker det å være en helt klar sammenheng mellom corona og 5G, allikevel fortsetter utrullingen av 5G på hvert tettsted og i alle byer.
Kan årsaken til Corona-pandemien skyldes økende stråling og 5G?!p7Akkurat som Titanic var disse skipene absolutt de beste i verden, maken til luksus, og skipene kunne ikke “synke”. All verdens trådløse-teknologi var samlet på et sted. Det ble sendt 5G fra verdensrommet ned til skipet absolutt hele tiden, og en hver lugar hadde full dekning med WiFi.p14Og 14 personer døde. Hva kunne det være for noe? I september i fjor høst kom nyheten om denne metastudie fra naturvernforbundet i Tyskland på NRK, men nyheten stoppet allikevel der…Insekter kan forsvinne av strålingReduksjon av insekter kan skyldes stråling! Ny tysk forskning viser nettopp det!
Hva kommer til å skje i snar framtid hvis vi fortsetter med politikere og myndigheter som ikke gjør jobben sin? I 2011 ble undertegnede alvorlig syk av stråling. I mitt fritidshus i Sverige hadde jeg fått installert en automatisk strømmåler(AMS) i 2010/2011. Så begynte de forskjellig sykdommene og plagene, jeg kunne ikke være i nærheten av elektriske apparater eller mobiltelefoner uten at det sved i ansiktet eller “kokte” i hodet. Etterhvert ble det til stadighet en doven venstre arm og smerter i hjerteregionen. Det var smerter som flyttet seg rundt i kroppen og jeg fikk knapt sove. Så snart jeg forsto at jeg var rammet av elektrostress begynte jeg å fjerne meg fra strålekilder, og jeg kunne nesten umiddelbart merke en bedring på helsa. Det var helt tydelig at jeg hadde blitt sensitiv ovenfor mikrobølger og annen elektromagnetiske stråling.

Tenmars 195

Det fantes forskjellige måleapparater som kunne gjøre den usynlige strålingen synlig på med både lyder og tall. Etter at undertegnede hadde kommet i kontakt med protest- og støtteorganisasjoner mot elektromagnetiske felt forsto jeg at forskningen var ferdig snakket for lenge siden, det var ikke behov for mer forskning. Det var nå en kamp om sannheten hvor kraftbransjen og mobilbransjen med støtte av myndighetene tydeligvis hadde en svært god ledelse. Se mer om måleapparater her: Her! 


Dermed begynte jeg å skrive en annerledes bok for å forsøke å få folk til å forstå, det var min helt personlige historie, for jeg var ikke professor doktor eller lignende, men jeg hadde funnet ut at det var en kamp om sannheten. Boken kalte jeg “Uten en tråd” og ble utgitt i 2015, det var ingen tvil om at forskningen var ferdig snakket så da var det bare å begynne å kjempe om sannheten som hadde vært STJÅLET av næringslivsinteresser og myndigheter i over et halvt århundre.
Boken tok opp mikrobølgestråling, men også stråling fra helt vanlig ledningsnett i normale hus i hele Norge. Det var heller ikke tvil om at det vanlige strømnettet også kunne gi store helseskader hvis de ikke var godt nok skjermet eller jordet. Boken er svært personlig og undertegnede har sett klare sammenhenger med hvordan faren min døde i en alder av kun 45 år, min mor døde når hun var 58 år og min bror døde når han var 38 år. Ingen tvil om at stråling av forskjellige typer har medført en masse tragedier i mange familier i Norge, både i eldre og nyere tider. Les gjerne hele denne studien som Ford Company har satt sammen, den går helt ned i detalj nivå, og forteller hvordan kroppen kan reagere på forskjellige mikrobølger og styrke, og dette allerede i 1965: The effect of microwaves on the nervous system Ford

Kurt Oddekalv2Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv kom med en utstrakt hånd, det var god hjelp å få.
Miljøvernforbundet tok denne strålesaken alvorlig i over 20 år, men etter Kurt Oddekalv sin død har sønnen Ruben Oddekalv valgt å prioritere vekk den viktigste miljøtrusselen.
Veldig trist, men vi fortsetter kampen i samarbeid med organisasjonen Solidaritet 21. 

Logo solid 4

Så støtt saken og Bli medlem!

HUSK!

Kampen er ikke over før den er vunnet!

 

Odd-Erik-s-287x300

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Les  gjerne:

Utrulling av 5G i Tromsø! Samtidig øker corona-smitten drastisk!

Effekten av mikrobølger på sentralnervesystemet forsket og forstått for over 50 år siden!

Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig!

Elektrostøy skaper stress og uro i kroppen vår! Kanskje også corona-virus?!

elektrostress logo

LES GJERNE MYE MER:

Mikrobølgevåpen finnes allerede! Det er ikke Science fiction! Kan den enorme strålingen på Borgheim være årsaken til “corona-smitte” i Færder kommune?! USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s