Lov å nekte AMS-målere på grunn av helse?! Lagmannsretten skal nå avgjøre!

Borgarting lagmannsrett i Oslo skulle ta stilling til om det å nekte automatisk strømmåler på grunn av helse-årsaker var en åpenbar grunnløs begrunnelse eller ikke…

Einar Flydal, samfunnsviter og forsker, hadde samlet inn et større millionbeløp gjennom sin egen organisasjon EMF-reform for å støtte ti kunder som hadde saksøkt Elvia-nettselskap. Elvia hadde truet med å kutte strømmen til disse kundene dersom de ikke godtok installasjon av denne såkalte “smarte” måleren i sitt eget hjem. Saksøkerne hadde tapt saken i tingretten, men hadde nå anket saken til lagmannsretten.

EMF-reform

Se gjerne nettsiden til EMF-reform: Her!

Kundene hadde nektet denne installeringen da de hadde forstått at det var en sammenheng mellom disse AMS-målerne og dårlig helse. Og det var tydeligvis ikke bare senderdelen på AMS- måleren som lagde helsefarlig stråling, det var også skittenstrøm fra selve elektronikken som hadde gjort at flere hadde blitt syke.

Flydal har samlet og lagt ut svært mange historier fra folk som har blitt syk på grunn av installasjon av smartmåler.

Les dem: Her!

Rettsaken mot de automatiske strømmålerne ble en nærmest hemmelig og lukket forestilling. Dommeren hevdet at det ikke kunne tas lydopptak, ta bilder eller filme… Og det i vår moderne verden.

En merkelig og spesiell avgjørelse spesielt med tanke på hvilken sak som skulle opp i retten. Det dreide seg jo om såkalt fremtidsrettet teknologi som skal kunne overvåke all energibruk i alle hjem i Norge. I tillegg kan disse smartmålerne også overvåke våre vaner og oppførsel som er data som kan selges til en tredje part og gjerne leveres til PST ved “behov”.

Noen bilder ble allikevel tatt før undertegnede fikk beskjed om forbudet, se under.

Borgarting lagmannsrett inne 2

Det er liten tvil om at Elektrostøy skaper stress for cellene våre på forskjellige måter. Vi kaller det elektrostress. Det er meldt om plager som hodepine, hjertebank, frysninger, astma, hjerterytmeforstyrrelser som ledet til slag, svekket immunforsvar, vekttap, svekkede kognitive evner, muskelsmerter og utmattelse, etter installasjon av smartmålere. Slik stråling er viktig å redusere til et minimum. Allikevel ønsker Elvia fortsatt å installere AMS-målere hos kundene sine.


Fysikeren Arnt Inge Vistnes, Universitet i Oslo, var et hovedvitnene til Eliva, og Lars Klæbo fra Statens strålevern(DSA) var et annet vitne.

Les mer om Vistnes her: Professor på universitetet leker Gud!

Grete Søgård fra Foreningen for El-overfølsomme(FELO) var ikke snauere enn at hun tok en alvorsprat med begge vitnene…

Vistnes og Søgård

Klæbo og Søgård

Det var ikke tvil om at Søgård mente at begge vitnene til nettselskapet Elvia sov i timen…

Flydal har laget en artikkel på sin nettside om et av vitnene til saksøkerne:

Ville du sett Magda Havas sin vitneforklaring?

Saksøkernes Adv. Matre fra advokatfirmaet Schjødt trakk denne slutningen i sin sluttprosedyre fredag 9. september at det var klart at saksøkernes begrunnelser for å nekte installering av AMS-målere ikke var åpenbart grunnløse. Dette utifra den fremlagte forskningen, fag-vitner og flere vitneutsagn om helseplager.

Borgarting lagmannsrett inne 3

Her sitter advokat Hugo Matre i midten av bilde med Einar Flydal til venstre og Elvia sin advokat Aksel S. Tannum.

Det kravet som stilles i forbrukerkjøpsloven for at energiselskapet i det hele tatt skal få lov til å stenge strømmen, er nettopp det at innvendingene fra kundene må være åpenbart grunnløse, noe som helt klart ikke er tilfelle i denne saken. Allikevel måtte denne denne saken ankes og tas opp til behandling av Borgarting lagmannsrett. Saken skal nå avgjøres av retten i løpet av de 2 nest månedene.

Ingen vet utfallet av saken og hvilken vei dette vil gå, men det er ingen tvil om at dette er politisk sak også for retten…

Se bildet under:

Borgarting lagmannsrett inne 4

Så om de åpenbare fakta vil vinne fram eller ikke er uvisst, men det er ingen tvil om at mye fortsatt kommer til å skje bak lukkede dører.

Les gjerne enkle og klare fakta som støtter saksøkernes begrunnelse om at helseplager fra stråling ikke er åpenbare grunnløse:

EPRS mars 2020

Kampen er ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik på stand3

Odd-Erik Helgesen

Miljøaktivist og forfatter

Les gjerne også:

Den viktige rettssaken mot smartmålerne startet den 5. september!

5G og annen mikro-bølgestråling er direkte miljø- og helsefarlig! Politikere som ikke tar ansvar må gå av!

Sem i Tønsberg kommune får 5G! Er strålingen helseskadelig? En mulighet for overvåking?

elektrostress logo

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s