Hva er elektrostress?

Elfølsomhet er det som skjer når vi blir rammet av elektrostress!

«El-overfølsomhet er en betegnelse på et kompleks av helseplager. Årsakene til plagene kan være sammensatte. Mange har opplevd å bli akutt el-overfølsomme etter en lang samtale i trådløs telefon eller intenst arbeid for PCen. Andre opplever snikende plager etter lang tids nærvær av høyspentlinje, mobilmast eller klokkeradio ved nattbordet»

 

Slik står det i brosjyren til foreningen for el-overfølsomme(FELO).

I samme brosjyre står det om typiske symptomer:

 

– svie/brenning i huden(som solforbrenning)

– Kløe-hodepine

– kvalme

– ledd- og muskelsmerter

– ekstrem tretthet

– svimmelhet

– hjerterytmeforstyrrelser

– søvnforstyrrelser, søvnløshet

– depresjon

– konsentrasjonssvikt

– dårlig hukommelse

– øye-/synsplager

– kramper, verking, prikking

 

I samme hefte står det:

Mange har erfart at plager de assosierer med elektromagnetiske felt(EMF) har en ødeleggende virkning på deres helse. En vitenskapelig sammenheng er ennå ikke klarlagt, men fenomenet begynner å bli utbredt og gjenkjent i Norge så vel som i resten Europa og i USA. Handikapombudet i Stockholm anslår at det i Sverige er over 200 000 personer som rapporterer om symptomer når de utsettes for EMF.

Det står også om kildene til EMF:

Alle ser høyspentmastene. Men få er klar over at det er mange kilder til EMF i boliger og på arbeidsplasser som utsetter oss for tilsvarende feltnivåer fordi vi oppholder oss tett ved dem. Det er elektromagnetiske felt rundt strømkabler til hus, transformatorer, varmekabler, ladere, komfyrer, PCer, Tver, mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst telefon- og datautstyr, sparepærer og lysstoffrør, og feltene kan måles.

Måleinstrumenter for elektromagnetisk felt.

Måleapparater

El-overfølsomhet er ennå ikke en godkjent diagnose i Norge. Alt dette står det om i brosjyren til FELO. Denne brosjyren er blitt utgitt med støtte fra Helsedirektoratet og Statens strålevern.

For å få ytterligere informasjon se foreningens hjemmeside Felo

Se også nettsiden til en tilsvarende forening i Sverige:

 

strålskyddstiftelsen2

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/