Måling av hjem eller arbeidsplass

Måling av elektromagnetiske felt

Sliter du med dårlig søvn eller annet?

Jeg foretar enkle målinger og kan ta en prat rundt dette med ElektroStress ovenfor elektrisitet (strøm, WIFI, mobil og andre felt). Pris 600 kr.Odd-Erik 10

Odd-Erik

Kontakt oss

Måleapparater