Måling av hjem eller arbeidsplass

Måling av elektromagnetiske felt

Sliter du med dårlig søvn eller annet?Odd-Erik 10

Jeg foretar enkle målinger og kan ta en prat rundt dette med ElektroStress ovenfor elektrisitet (strøm, WIFI, mobil og andre felt). Pris 600 kr.

Odd-Erik

Kontakt oss

PS! Se også https://emf-consult.com/produkter-tjenester/salg-av-maleinstrumenter/

Måleapparater