Redtooth

redtooth effekten2

El-følsomhet kan samles i et nytt begrep som kalles Redtooth Effekten.

Denne effekten har en nærmest rød, varm, kokende og kontinuerlig stressende påvirkning på oss mennesker. Denne elektromagnetiske effekten kan gi mange forskjellige vondter, plager og annet, på det verste medføre plutselig aggresjon, akutt mangel på empati og muligens selvmord.

Effekten virker å kunne sees i sammenheng med et Bluetooth apparat eller andre frekvens baserte søkere i de teknologiske nyvinningene, men også til annen unaturlig stråling fra forskjellige apparater og kabler.

Effekten virker å bygge på frekvenser som enten søkes opp av et apparat eller at kroppen finner denne unaturlige frekvensen og kobler seg opp selv, begge deler kan gi store bivirkninger for helsen.

Redtooth og trist dame

 

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist