Støtt kampen!

Siden jeg begynte min aktivisme mot helsefarlig stråling har det gått med svært mye penger(brukt/tapt) nærmere 2 500 000 kr.

Frykter barn blir utsatt for ståling2
Nrk 27.jan 2016

Nå har jeg altså drevet denne kampen mot helseskadelig stråling i nærmere 10 år. Dette helt personlig og i de siste 2 årene også igjennom Norges Miljøvernforbund avd. STOPP smartmålerne.

Det er tøffe tak og ekstremt mye tid går til aksjoner, møter, stands, EMF-målinger, filming, databehandling av nettsider, skrive av bøker og mye annet. Dette at jeg har stått fram i medier og andre steder har medført at jeg har blitt forfulgt og utelatt på så mange måter. Dette både i arbeid, politikk og privat.

Den nakne sannhet!

Norges Miljøvernforbund avd. STOPP smartmålerne

Det får bare være da denne saken mot unødvendig og helseskadelig stråling er viktigst enten det gjelder smartmålere, WiFi, 5G eller annen elendighet.

Hvis noen ønsker å støtte meg personlig er det mulig og gledelig, spesielt siden jeg for tiden er uten noe som helst fast inntekt eller annet, noe som kan være svært ugreit.

Odd-Erik-s-287x300All personlig økonomisk støtte tas imot med hjertevarme, og vil komme godt med i disse tøffe tider.

Mitt kontonummer er 1207.10.92257 og hele navnet er Odd-Erik Helgesen.

Se gjerne:

Myndighetene har bestemt at stråling ikke er helsefarlig!

USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!!

WiFi fremkaller diabetes!!!