5G – et dødsstøt for folkehelsa?

Far og sønn2

Sigve Brouwer, en bekymret far fra Kongsberg, ønsker ikke at Kongsberg skal være prøvekaniner for det nye mobilsystemet. 
Han skriver et leserinnlegg til Laagendalsposten publisert 28.november 2018.

“5G er neste (men ikke den endelige) generasjons mobilteknologi for å øke overføringskapasiteten. Imidlertid kan teknologien utgjøre en svært alvorlig helse- og miljøfarer, da den dramatisk øker mikrobølgestrålingen i nærmiljøet.

Fra 2020 vil en storstilt kommersiell 5G-utbygging finne sted.

5G kalles også «tingenes Internett». En stor mengde forbrukerprodukter kommer til å sende og motta informasjon ved hjelp av svært små mikrobølgesendere. Planene inkluderer også selvgående biler og busser som krever en meget sterk økning i tett plasserte mikrobølgesendere langs gater og veier til formålet.

Hva betyr 5G for vår helse, for miljøet inkludert dyre- og plantelivet?

Ingen vet, men kan vi frykte det verste?

Det er ikke gjort noen undersøkelser som analyserer effektene av 5G, verken individuelt eller i kombinasjon med strålingen vi allerede er utsatt for fra mobilmaster, radartårn, radio-/TV-master, WiFi, etc.”

Les hele her i Laagendalsposten

eller på Pdf fil 5G

 

Ingen tvil at dette er verdt å sette seg inn i.

 

Odd-Erik Helgesen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s