Universitetet i Sørøst Norge nekter el-følsomme å ta master!

I et forsøk på å fullføre en masteroppgave har jeg søkt om tilrettelegging og tilpassing ved Universitetet i Sørøst Norge(USN) på grunn av mitt handikap.

Det er slik at jeg ikke kan være i undervisning- og studierom som er overbelastet med elektromagnetisk felt eller stråling(EMF) over lengre tid uten å bli syk. Ved overeksponering av EMF får jeg tetthals, hodesmerter,  sår i ansiktet og i hodet. I tillegg får jeg vondter som flytter seg rundt i kroppen og får sterke smerter i magen.

Siden jeg leverte inn min legeattest i 2012 om mine utfordringer har jeg forsøkt å få USN til å tilrettelegge og tilpasse i forhold til mine plager og smerter  slik at også jeg kunne studere på skolen. En egen skjermet studieplass i nærheten av biblioteket hadde vært gunstig, isteden har jeg måtte legge opp min lesevaner og studier hjemmefra. Dette har jeg fått til, men det sosiale og nærhet til universitet ellers og dets forelesere og professorer har vært på det minimale.

Legeerklæring

USN har nektet å hjelpe undertegnede og har til og med kommet med spørsmålet : “Hvorfor skal du ta utdannelse du med dine utfordringer?”

Tross USN sin innstilling til meg og mitt handikap har det nå blitt 315 studiepoeng i sosiologi, historie og et års studium i internasjonal Forståelse og Samarbeid. Mye av lesingen og oppgaveløsningen har foregått hjemmefra.

Elektrostress CoverDet hele toppet seg nå i 2019 hvor USN ønsker å ta fra meg min studierett på grunn av at jeg ikke har nok studieprogresjon. Dette bestrider jeg og søker samtidig om at de vurderer boken min ElektroStress(2019) som en selvstendig masteroppgave. Søker Universitetet i Sørøst-Norge om å godkjenne ElektroStress som en master-oppgave!

I et brev av datert 20.juni 2019 avviser de min søknad og frembringer samtidig i deres vedtak at jeg har tapt min studierett. Dette begrunner USN med at jeg ikke har gjennomført oppfølgings-faget Oppgaveplan og Fordyping(SA-OPF4201). Dette faget innehar flere obligatoriske timer med studie-rom som har svært høy eksponering av elektromagnetiske felt. Undertegnede skulle da altså bli tvunget til å gjennomføre studier som er helt umulig for hans egen helse, ellers får han ikke godkjent faget SA-OPF420 og kan dermed ikke fullføre sin master.

I min klage skriver jeg:

Altså er grunnlaget for å gi meg ikke bestått i Oppfølgingsfaget SA-OPF4201 i 2015 årsaker som relateres til mine plager og utfordringer med elektrostress. Noe som medførte at jeg heller ikke fikk en godkjent veileder til skrivingen av min masteroppgave.

Det er altså slik å forstå at dere stryker undertegnede i oppfølgingsfaget(SA-OPF4201) i 2015, og senere begrunner dere i vedtaket i 2019 om tap av studierett med det samme ikke bestått fra 2015.

Oppfølgingsfaget SA-OPF4201 som er ment som direkte støtte og oppfølging til studenten for å kunne gjennomføre en masteroppgave på en best mulig måte, er nå altså blitt USN sitt hovedargument for å ta fra undertegnede sin studierett ved Universitetet i Sørøst Norge.

Det at studenten ikke har bestått oppfølgingsfaget i 2015 har nå også blitt hovedargumentet for ikke å vurdere boken “ElektroStress” som en selvstendig masteroppgave. Denne boken dreier seg blant annet om de utfordringene som el-sensitive mennesker møter i samfunnet og også på universitetet. Derfor synes undertegnedes forskning som er beskrevet i boken å kunne være god masteroppgave som burde vurderes av USN.

Les mer om umulighet i min klage til USN: Klage til Universitetet i Sørøst-Norge Juli 2019

 

Odd-Erik BOdd-Erik Helgesen

Master student  ved Universitet i Sørøst Norge

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s