Dugnad: Hjelp oss å spre budskapet i boken!!

Dugnad:

THE CONTAGION MYTH (MYTEN OM SMITTE)

Contagion MythHer kommer boka og forskningen som forteller oss hvordan 5G og annen elektromagnetisk stråling kan være årsaken til corona-viruset og en mengde andre sykdommer og plager. Thomas  S. Cowan, MD, og Sally Fallon Morell mener ut fra en mengde forskning og observasjoner å kunne bevise at virus ikke kan smitte.

Vi håper at ALLE skal få en innsikt i hvordan 5G, annen stråling og disse corona-virus ser ut til å henge sammen, derfor ønsker vi oss økonomisk støtte til trykking, annonsering og til all annen promotering, slik at budskapet skal nå så mange som over hodet mulig.

Alle som gir et bidrag til konto: 1207.10.92257 på over 300 kr vil få boken tilsendt på engelsk eller norsk etter eget ønske. Send en SMS til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 om at du har støttet saken vår med navn og adresse, og du vi få ditt eget eksemplar tilsendt. Hvis det er noen som ønsker å betale en regning eller to på firmaet sitt er det også en veldig grei løsning,

Takk på forhånd!

Hvis du bare ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller beskjed på skjemaet her: Her!

Forskningen på samfunnet, naturen og det totale miljøet kan ikke fortsette slik som i dag.

Det bør nå være rimelig klart at man ikke kan fortsette å benytte dagens forskningsparadigme når man skal løse de store utfordringene i forhold til den katastrofale insekts-reduksjonen, klimaendringene og de andre store miljøutfordringene.

Vi ønsker med denne utgivelsen av boken THE CONTAGION MYTH/ MYTEN OM SMITTE å øke forståelsen for at 5G og annen elektromagnetisk stråling er en stor aktør når det gjelder den katastrofale insekt-reduksjonen, den stadige dårligere helsen vår og mulig mange andre miljøutfordringer i verden også.

Thill og insekter

Thil Review Insects 2020

Den anerkjente vitenskapen har vist seg å være mer et slags eksklusivt shoppingsenter hvor de som betaler mest eier sannheten og kan styre virkeligheten vår, det være seg samfunn, skoler eller universiteter.  På denne måten virker det som Bill Gates, Elon Musk, globale selskaper og myndigheter har fått viljen sin når det gjelder vaksiner, 5G, den nærmest totale digitalisering og overvåkningen av samfunnet vårt. Hver gang munnen åpnes så heter det ALLTID at dette er vitenskapelig bevist, men det som egentlig har skjedd, gang på gang, er at søkkrike personer, korporasjoner eller myndigheter har betalt for den støtten og den forskningen som de har ønsket seg.

Kan det virkelig være slik at boken til Thomas S. Cowan og Sally Fallon Morell er basert på ærlighet, redelighet, uavhengig forskning og reelle observasjoner? I så fall er det vel klart for oss alle hvilket forskningsparadigme vi ønsker oss i framtiden.

bilde av Cowan and Morell 3Boken “Myten om smitte” skal nå selges på engelsk, oversettes til norsk og spilles inn på lydbok. Budskapet til forfatterne er nå mer aktuelt enn noen gang, dersom det er slik at Cowan og Morell sitter med sannheten og folk forstår dette vil verden endres dramatisk.

Undertegnede har sin egne opplevelser, sin egen forskning og sine egne oppdagelser når det gjelder elektromagnetisk stråling og helse, denne forståelsen sammenfaller svært godt med den til forfatterne av boken.

Vi ønsker med denne utgivelsen å øke forståelsen for at 5G og annen elektromagnetisk stråling er en stor aktør når det gjelder den katastrofale insekt-reduksjonen, og mulig mange andre miljøutfordringer i verden også.

Hvis du bare ønsker å bestille boka NÅ kan du gjøre det her. Kun kr 200,- + frakt (50 kr). Send melding til post@bulloforlag eller til Grete Nina Aske på SMS 99 35 44 27 eller beskjed på skjemaet her: Her!

Odd-Erik 10

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

Se gjerne mer:

ElektroStress! Nå i ny utgave!

Den norske Covidfilmen 2020 tar helt av!

Corona-testen kan ikke påvise smitte!!

elektrostress logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s