De fire grunn elementene!! Fortsatt de viktigste for god helse!?

De fire grunnelementene…

 

Jord luft ild vann

Kan det være at den gamle viten fortsatt er den eldste? (Og beste… og kanskje den ærligste?)

Det at vi nå har kommet til å dele opp alle mineraler, celler og annet opp i små deler slik som molekyler, atomer, nøytroner, protoner og elektroner betyr ikke at vi har kommet noe nærmere sannheten. Kanskje snarere tvert imot.

Jeg mener fortsatt at de grunnleggende elementene er jord, luft, ild og vann. Min påstand er at disse elementene er grunnleggende for alt liv på jorden, verken mer eller mindre.

Derifra mener jeg at denne maktkampen om hva som er riktig viten er på ville veier! Det vil si at jeg tror at kunnskap som er over 2000 år gammel er viten som fortsatt er den gjeldende. Det tok lang tid før jeg oppdaget det, men det kom til meg gjentatte ganger på mange måter. Dette på min vandring i “landet Kaos”.

Våre 4 grunnelementer er altså…

 Jord, Luft, Ild og Vann.

Jeg hadde forstått at jeg var overfølsom overfor elektrisitet og magnetisme av mange forskjellige typer og frekvenser. Lenge hadde jeg hatt mange uforklarlige smerter og plager, smerter som fortalte meg at jeg sannsynligvis ikke hadde lenge igjen å leve.

Tidligere hadde jeg henvendt meg til ekspertsystemet som besto av leger og sykehus, men de “visste” ingenting eller benektet selve fenomenet. Tidligere hadde jeg vært på fylkessykehuset og flere ganger på rikshospitalet. Legene visste altså ingen ting om slike symptomer som jeg hadde til tross for at verden hadde benyttet industriell strøm og annen strøm i snart 150 år. Dette var ikke til å tro? For mine smerter og plager fikk jeg ingen forståelse.

Nikola TeslaDette var akkurat det samme som oppfinneren av vekselstrømmen (AC) opplevde på slutten av 1800-tallet. Nikola Tesla ble avskrevet av alle leger og professorer i Østerrike og Ungarn. Det var intet håp for ham, men ved hjelp av en venn som drev med idrett fikk han råd om at den beste medisinen var bevegelse. Dermed begynte Tesla med forskjellige øvelser og lange spaserturer i raskt tempo og snart var Nikola Tesla på “beina” igjen.

Min vei for å finne ut av hvordan jeg skulle bli frisk igjen, begynte med at jeg benyttet meg av de samme øvelsene som Tesla hadde benyttet og snart hadde også jeg også tatt tilbake kontrollen til en viss grad. Ganske raskt mente jeg å forstå at de mange ulike sykdommene og plagene som mange rundt meg slet med, skyldes elektromagnetisk stråling(elektrostress).

Skjermbilde.JPDette kunne være både fibromyalgi, ME, ADHD og forskjellige krefttyper. Siden jeg hadde en mengde med data og selvopplevde oppdagelser begynte jeg nå å bli meget sikker i min sak. Det jeg forsto var at alternative eksperter mente at noen ting var viktigere for helsa enn andre ting. Det var økologisk mat (kortreist), mosjon, tur i skog og mark, meditasjon av forskjellige slag, søvn og hvile og en del annet.

I 2013/2014 fikk jeg innblikk i et oppsiktsvekkende forskningsresultat hvor rotter som hadde fått en dødelig dose med radioaktiv stråling overlevde hvis de spiste brokkoli. Kontrollgruppen av rotter døde etter kun noen få dager.

broccoliSiden jeg hadde forstått at det var stråling som hadde rammet meg forsto jeg at kostholdet tydeligvis var viktig for å holde seg frisk, grønnsaker og da spesielt brokkoli som er sterkt basisk. Jeg kom fort til en forståelse av at mitt kosthold hadde vært for syreholdig. Dette fordi jeg som idrettsutøver hadde benyttet meg av mat med mye karbohydrater for å få tilstrekkelig energi til idrettsprestasjoner som skulle vare over en hel helg.

Denne praksisen var vanlig i det norske idrettsmiljøet. Jeg forsto nå at dette var lite gunstig ernæring, siden jeg nå hadde blitt svært så følsom overfor elektrisitet i sine mange former. Dette gjaldt spesielt ved inntak av matvarer med sukker og hvetemel. Disse produktene er oftest raffinerte og finnes i den daglige kosten til ”alle og enhver”.

einsteinTanken gikk videre til Nikola Tesla og Albert Einstein som begge hevdet at alt var frekvenser… (energi)

Rundt ca. 1955 hadde fysiker Schumann oppdaget at jorden hadde sin egen grunnfrekvens på ca. 7,8 HZ.

Senere viste det seg at astronautene til NASA ble syke når de var på lengre turer i verdensrommet. NASA fant ut at astronautene manglet denne Schumannfrekvensen når de var ute i verdensrommet. NASA skapte denne frekvensen på en kunstig måte og dette hjalp tydeligvis for at astronautene skulle beholde helsen sin.

Det kan tenkes og menes at vi mennesker, dyr og planter, har samme frekvens som jorden. Derfor kan det virke som at elektrisitet og bestrålt mat er ugunstig for oss siden dette kan gi oss helt andre frekvenser i kroppen, og kanskje en mulighet å koble oss opp på langt høyere frekvenser og energi enn det kroppen har godt av.

Dette gjelder ikke bare maten vår, men også den stadige forurensningen av jord, luft, ild og vann.

bluetooth
Frekvenser maskin til maskin.

Det kan virke som om det er noe av det samme som skjer i det Ericsons patenterte systemet Bluetooth. Først blir apparatene synkronisert ved å være svært så nær hverandre for så å kunne motta signaler hundrevis av meter unna. Når dette sammenlignes med mennesker som har blitt el-overfølsomme kan det virke som om personene kun behøver å bli sterkt eksponert EN gang, de neste gangene de blir truffet av samme frekvens kan personen, dyret eller annen skapning være langt unna.

redtooth.no2
Kan maskin til menneske kalles Redtooth? Se mer Her!

Det behøver altså ikke å være en TENKT termisk oppvarming, men skapningen vil likevel bli oppkoblet og få en ugunstig energi uten noe særlig friksjon i seg. Dette fordi menneskene virker å fungere som krystallapparater (de første radioene) som har lagret frekvensene slik at de lett kan koble seg opp neste gang.

 

 

jordenMed ild mener jeg denne frekvensen som gir oss energi fra solen og jorden. Når alt dette (jorden, luften, vannet og ilden) er sterkt forurenset av høyspentledninger, lavspentledninger, elektrifiserte hus, datamaskiner, mobiler, WiFi, magnetiske felt og annet så kan kroppen bli syk på så mange forskjellige måter. Alt ettersom hvilket organ som blir truffet av denne ugunstige frekvensen.

Dette virker å gjelde ikke bare for menneskekroppen, men også for alle dyr, insekter og hele vår blågrønne planet.

ElektroStress forside revid. skrå
Elektrostress! Nå i ny utgave!

Uansett om dette ikke skulle være 100 % riktig, tror jeg ikke det er langt fra sannheten. Ut fra de innsamlede data, disse teorier og antagelser som jeg har kommet med i denne og min forrige bok, mener jeg at det nå vil være rimelig enkelt å finne løsninger på utfordringene vi har rundt oss.

Sannsynligvis vil det kunne gi oss en annen gunstig teknologi og muligens en bedre forståelse av elektromagnetismens sine mange ansikter.

Kanskje finnes det nå flere grunner til å tenke annerledes?

 Dette er kanskje også forklaringen på forskjellen mellom sykebehandling i Øst og Vest. Det kan virke som sykdommene og plagene ligger i frekvensen

Vesten skjærer vekk frekvensen fysisk eller endrer den med piller eller psykologi, mens Østen endrer frekvensen med urter, akupunktur, massasje og meditasjon.

Einstein og Tesla forteller oss at ALT er frekvenser.

Derfor virker det som el-følsomhet/elektromagnetisme er en fellesnevner for de fleste sykdommer, slik som elektromagnetismen også er en fellesnevner for alt liv.

Så kan det være at el-følsomhet(elektrostress) er alle sykdommers mor?

Q.E.D. så langt… (Teorien ble publisert på årsmøtet til FELO den 5.mars 2015, og alle de som ønsket det fikk sin egen kopi ).

Odd-Erik B

 

Odd-Erik Helgesen

Samfunnsviter, forfatter og miljøaktivist

 

Se gjerne også:

Vil EU stoppe 5G?

Bokanmeldelse av boken Elektrostress!

Stråling fra elektronikk gir brystkreft!

WiFi fremkaller diabetes!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s